VO 2-3: Film natuurlijk (verwerkingsles)

1 / 4
volgende
Slide 1: Tekstslide
filmMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 2,3

In deze les zitten 4 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

Deze les is een verwerkingsles bij het programma Film Natuurlijk in het filmtheater of de bioscoop! In deze les kijken de leerlingen terug op het bezoek aan het filmtheater of de bioscoop. Leerlingen onderzoeken het thema klimaat in film en gaan zelf aan de slag met een creatieve opdracht. Deze les richt zich op klas 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. De te bespreken fragmenten zijn in deze les geïntegreerd, je hoeft dus niet ergens anders in te loggen. Deze les is ontwikkeld door Netwerk Filmeducatie, Eye Filmmuseum, Cinekid, IFFR, IDFA en NFF

Instructies

Deze les duurt ongeveer 60 minuten, wordt klassikaal gegeven en is geschikt voor klas 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. 

Toelichting en tips voor vragen zijn in de slides toegevoegd onder 'notities'.

De les en de toelichtingen per slide kunnen geprint worden door middel van de knop 'Printen' onder de rode knop 'Geef les'.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Introductie - verwerkingsles

In deze les kijken de leerlingen terug op het bezoek aan het filmtheater en reflecteren zij hoe het thema klimaat op zes verschillende manieren is verbeeld.

Slide 2 - Tekstslide

Terugblik op het zaalprogramma

Bespreek het zaalprogramma aan de hand van de volgende vragen:
  1. Wat hebben de leerlingen van het bezoek aan de bioscoop onthouden
  2. Welke film vonden de leerlingen het leukst om te bekijken? En waarom?
  3. In het zaalprogramma hebben we films gezien met het thema klimaat. De filmmakers brachten het klimaat op verschillende wijze in beeld. Welke film vonden de leerlingen het meest opvallend?
Leg uit dat jullie in deze les nog meer gaan ontdekken over het in beeld brengen van klimaat in film.
Wat is het verhaal dat de maker wilt vertellen?
Hoe heeft de filmmaker dat verhaal duidelijk gemaakt in beeld? 

Slide 3 - Tekstslide

Beeldtaal

Soms zegt een beeld meer dan taal!
Kijk naar deze twee filmstills: 
  • Wat is het verhaal dat de maker wilt vertellen? En hoe heeft de filmmaker dat verhaal duidelijk gemaakt in beeld?
    Antwoord: Door houding van varkentje komt het varkentje zielig over. Door combinatie afval en dier is duidelijk dat de vervuiling ernstig is. 
Door houdingen, camerastandpunten en combinatie van objecten kan je een verhaal vertellen in beeld! Daar gaan wij nu mee oefenen!
Verwoord je mening in beeldtaal!

Doorloop de volgende 3 stappen.
Stap 2: Formuleer een duidelijke statement over het thema in 1 zin. Bv. Plasticgebruik is slecht voor het milieu.
2
Stap 1: Bedenk een thema over het klimaat waar jij een duidelijke mening over hebt. Bijvoorbeeld: plastic gebruik of bioindustrie.
1
Stap 3: Dit statement ga je vertalen in beeld. Je fotografeert een object of meerdere objecten. Benadruk je statement door bepaalde kleuren, licht en camerapositie te gebruiken.
3

Slide 4 - Tekstslide

Opdracht: Verwoord je eigen mening in beeldtaal

Je gaat jouw mening over het klimaat zichtbaar maken in een foto!

Stap 1: Bedenk een thema over het klimaat waar jij een duidelijke mening over hebt. Bijvoorbeeld: plastic gebruik, bioindustrie, uitstoot van auto's. 

Stap 2: Formuleer een duidelijke statement over het thema in 1 zin.

Stap 3: Dit statement ga je vertalen in beeld. Je fotografeert een object of meerdere objecten. Let hierbij op kleur, licht, camerapositie (fotograaf je van boven of van onder?). 

Zijn de leerlingen klaar? 
Laat ze dan de foto's uit wisselen met een klasgenoot. Wat is volgens de klasgenoot het statement? Had diegene het goed of fout? 

Bespreek de uitkomsten van deze opdracht klassikaal na! Is het lastig om beeldtaal te gebruiken of makkelijk?