Hoofdstuk 5

1 / 30
volgende
Slide 1: Video
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 30 slides, met tekstslides en 8 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

0

Slide 1 - Video

5.1 Brandt het altijd?

Slide 2 - Tekstslide

Voorwaarden verbranding
Brandstof
Ontbrandingstemperatuur
Zuurstof

Reactieverschijnselen:
vlammen, vuur, rook, as

Slide 3 - Tekstslide

Reactieschema verbranding
brandstof + zuurstof --> verbrandingsproduct(en)

Voorbeeld:
Vast magnesium wordt verbrand. Er ontstaat vast magnesiumoxide.
Reactieschema:     
magnesium (s) + zuurstof (g)--> magnesiumoxide (s)

Slide 4 - Tekstslide

Oxiden
Als een element wordt verbrand, ontstaat er altijd een oxide.

Voorbeeld: verbranding van ijzer geeft ijzeroxide, verbranding van aluminium geeft aluminiumoxide etc

Slide 5 - Tekstslide

Reactievergelijking verbranding
ELEMENTEN: Er ontstaat dus een oxide!

VERBINDINGEN
Brandstof bevat:                  Reactieproduct:
              C                                            CO2
              H                                            H2O
              S                                             SO2

Slide 6 - Tekstslide

Voorbeeld
CH4 wordt verbrand. Stel de kloppende reactievergelijking op.

Stappen: 
1. verbranding, dus + O2!
2. Kijk welke atomen in de brandstof zijn en welke producten er dus ontstaan
3. Maak 'm kloppend

Slide 7 - Tekstslide

1. CH4 + O2
2. CH4 + O2 --> CO2 + H2O
3. CH4 + 2 O2 --> CO2 + 2 H2O

DUS: CH4 + 2 O2 --> CO2 + 2 H2O

Slide 8 - Tekstslide

Reagens
Om de verbrandingsproducten die ontstaan te bewijzen kan er gebruik gemaakt worden van een reagens: een stof die een andere stof kan aantonen.

Er ontstaat dus bijna altijd CO2. Dit kun je aantonen met helder kalkwater.

Slide 9 - Tekstslide

0

Slide 10 - Video

Water is ook een veel ontstane stof bij verbrandingen. Dit kun je aantonen met wit kopersulfaat. 

Reagens                     Aan te tonen stof        Waarneming

Helder kalkwater                 CO2                       wordt troebel
Wit kopersulfaat                  H2O                      wordt blauw

Slide 11 - Tekstslide

5.2 Blussen

Slide 12 - Tekstslide

Voorwaarden voor een brand?

Slide 13 - TekstslideOm te blussen dus 1 van de voorwaarden wegnemen!

Slide 14 - Tekstslide

0

Slide 15 - Video

0

Slide 16 - Video

Kies de juiste blusmethode!
Normale brand: blussen door temperatuur te verlagen: water
Olie/Vet brand: blussen door zuurstof weg te halen: poeder/blusdeken/explosie ernaast

Slide 17 - Tekstslide

0

Slide 18 - Video

5.4 Volledige en onvolledige verbranding

Slide 19 - Tekstslide

Volledige verbranding methaan
CH4 

Slide 20 - Tekstslide

CH4 + O2

Slide 21 - Tekstslide

CH4 + O2 --> CO2 + H2O
Kloppend maken:

CH4 + 2O2 --> CO2 + 2H2O

Slide 22 - Tekstslide

Onvolledige verbranding van methaan

Onvolledige verbanding: 
  • er is te weinig zuurstof!
  • er ontstaat C ipv CO2. Of er ontstaat zelf CO (koolstofmono-oxide)!!!!

Slide 23 - Tekstslide

Onvolledige verbranding methaan

CH4 + O2 --> C + 2H2O
2CH4 + 3O2 --> 2CO + 4H2O

Slide 24 - Tekstslide

0

Slide 25 - Video

5.5 Vuile lucht

Slide 26 - Tekstslide

0

Slide 27 - Video

0

Slide 28 - Video

Gevolgen

Slide 29 - Tekstslide

Bij verbranding van brandstoffen kunnen ook zwaveldioxide en stikstofoxiden ontstaan.
Deze kunnen met water en zuurstof reageren tot zwavelzuur en salpeterzuur. Dit is zure regen.

Slide 30 - Tekstslide