PH1 Rijke Leeromgeving

PF1PEH Pedagogisch Handelen 1

Onderdeel: Rijke Leeromgeving
Docent: Eefje van den Steenhoven
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
PedagogiekHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

PF1PEH Pedagogisch Handelen 1

Onderdeel: Rijke Leeromgeving
Docent: Eefje van den Steenhoven

Slide 1 - Tekstslide

Wat komen we tegen in jouw ideale rijke leeromgeving?

Slide 2 - Open vraag

Een krachtige leeromgeving vanuit het Constructivisme
(= werkelijkheid construeren door interactie met medemens)
Kenmerken:
  1. Rekening houden met behoeften en mogelijkheden van de individuele leerling
  2. Mogelijkheden tot verschillende leerervaringen en leeractiviteiten
  3. Realistische activiteiten opzetten
  4. Voorbeeldfunctie van de leraar is belangrijk 
  5. Bewaken en formuleren van doelen door de leraar
  6. Verschillende manieren van begeleiden door leraar
  7. Leerling kan zelf sturing geven aan leerproces
  8. Besef van bekwaamheid bij leerling wordt ontwikkeld

Slide 3 - Tekstslide

Ontwerpen eigen rijke leeromgeving
(inhoud LU)
Pedagogische klimaat:
- Basisbehoeften (Luc Stevens)
- Opvoedingsstijl
- Inspiratie vernieuwers
Omgeving:
- Eigen idee / dromen
(geen restricties)
- Inspiratie vernieuwers

Slide 4 - Tekstslide

Wat is een pedagogisch klimaat?
- Relatie tussen 'pedagogisch klimaat' en 'rijke leeromgeving'

Het totaal aan bewust gecreëerde en aanwezige omgevingsfactoren die inspelen op het welbevinden van het kind waardoor het zich in meer of mindere mate kan ontwikkelen

Slide 5 - Tekstslide

Factoren: invloed op pedagogisch klimaat
- Persoonlijkheid van de leerkracht
- Wijze waarop de leerkracht omgaat met de lln, de lln stimuleert en ingaat op signalen van de lln (veiligheid)
- Het schoolgebouw, de inrichting en aankleding
- Visie van de school
- Team
- Aantal leerlingen op school en in de klas
- Activiteiten
- Etc. 

Slide 6 - Tekstslide

Basisbehoeften (Stevens)
Een stimulerend pedagogisch klimaat waarin kinderen zich vrij kunnen ontwikkelen, houdt rekening met de drie basisbehoeften van leerlingen:
1. Relatie: ik voel mij thuis
2. Competentie: ik kan het
3. Autonomie: ik wil het zelf

Slide 7 - Tekstslide

Relatie: gevoel hebben erbij te horen en goede sfeer neerzetten
- Luisteren, vertrouwen bieden
- Ondersteunen
- Optreden als het nodig is
- Uitnodigende omstandigheden creëren
- Het goede voorbeeld zijn

Slide 8 - Tekstslide

Competentie: willen laten zien wat je kan en jezelf als effectief ervaren
- Afstemming op mogelijkheden kind
- Hoge maar realistische verwachtingen
- Beschikbaar zijn voor hulp

Slide 9 - Tekstslide

Hoe zien we 'competentie' terug in jouw rijke leeromgeving? (Wees specifiek!)

Slide 10 - Open vraag

Autonomie: gevoel van onafhankelijk zijn, zelf dingen doen en kunnen beslissen
- Eigenheid respecteren
- Veiligheid bieden
- Ruimte geven, maar ook begeleiden
- Waarborgen verbondenheid met de ander

Slide 11 - Tekstslide

1

Slide 12 - Video

03:00
Wat neem jij mee uit de video naar jouw eigen rijke leeromgeving?

Slide 13 - Open vraag

Reformpedagogiek
Schoolprincipe van de 19e eeuw
- Onderwijs efficiënt inrichten
- Tegelijk dezelfde leerstof
- Verwerken in dezelfde tijd
In 20e eeuw reactie daarop: 
- Eigen inbreng hebben
- Op eigen wijze door de leerstof
- Naast verbale inbreng, leren door doen
Meer dan Onderwijs paragraaf 10.7

Slide 14 - Tekstslide

Welke traditionele vernieuwingsscholen ken je?
(Ontstaan vanuit 5 Reformpedagogen)

Slide 15 - Open vraag

Vernieuwingsonderwijs (1)
Traditionele vernieuwingsscholen
- Dalton-onderwijs (Helen Parkhust)
- Freinet-onderwijs (Célestin Freinet)
- Jenaplan-onderwijs (Peter Petersen)
- Montessori-onderwijs (Maria Montessori)
- Vrije School (Rudolf Steiner)

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Vernieuwingsonderwijs (2)
Moderne vernieuwingsscholen
- Unit-onderwijs
- OGO
- iPadscholen
- Democratische scholen
Etc. 

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Aan de slag
Zoek informatie over de traditionele en moderne vernieuwers. Laat je inspireren. Noteer op losse Post-its ideeën voor jouw Rijke Leeromgeving en plak ze bij de juiste vernieuwer in het lokaal. 
Klaar? Maak foto's van alle ideeën en neem mee voor het aantonen van jouw LU. 

Slide 22 - Tekstslide