Introductie weiden

Uitdagende weiders
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
VeehouderijMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Uitdagende weiders

Slide 1 - Tekstslide

Zou jij je koeien laten weiden?
JA
NEE

Slide 2 - Poll

Noem twee voordelen van weiden

Slide 3 - Open vraag

Noem twee nadelen van weiden

Slide 4 - Open vraag

Video: Weiden met hoge productie
Bekijk de video de volgende slide eerst volledig.
Maak daarna de vragen.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

1. Waarom passen ze weidegang toe? (3)

Slide 7 - Open vraag

Slide 8 - Link

Slide 9 - Link

Wat is de voederwaarde (VEM en RE) van vers weidegras. Zie twee voorgaande slides
A
850 a 950 VEM 150 a 200 gram RE
B
950 a 1050 VEM 150 a 200 gram RE
C
950 a 1050 VEM 200 a 300 gram RE
D
850 a 950 VEM 200 a 300 gram RE

Slide 10 - Quizvraag

Wat is de voederwaarde (VEM en RE) van kuilgras.
A
850 a 950 VEM 150 a 200 gram RE
B
950 a 1050 VEM 150 a 200 gram RE
C
950 a 1050 VEM 200 a 300 gram RE
D
850 a 950 VEM 200 a 300 gram RE

Slide 11 - Quizvraag

Welk beweidingssysteem wordt er toegepast.
A
Stripweiden
B
Standweiden
C
Omweiden
D
Rantsoen weiden

Slide 12 - Quizvraag

Hoeveel dagen weiden de koeien in één perceel.

Slide 13 - Open vraag

Hoe werkt dit beweidingssysteem?

Slide 14 - Open vraag

Hoe worden de droge koeien en pinken geweid. Waarom doen ze dit zo.

Slide 15 - Open vraag

Wat is het voordeel als je een perceel, nadat het 2x is geweid, wordt gemaaid.

Slide 16 - Open vraag

Wanneer gaan de koeien naar buiten.

Slide 17 - Open vraag

Wat verstaan we onder beperkt weiden?
A
Koeien worden maximaal 4 uur geweid
B
De koeien worden overdag tussen de melkbeurten geweid
C
De koeien worden dag en nacht geweid
D
De koeien worden om de dag geweid

Slide 18 - Quizvraag

Wat bedoeld de veehouder met; “Het hulpmiddel om het weiden goed te plannen is de grasmaaier

Slide 19 - Open vraag

Wat verstaan we onder etgroen?
A
Grasland waar vorig jaar erwten hebben gestaan
B
Grasland waar ook klaver in zit
C
Grasland waar geen drijfmest op komt
D
Grasland wat de vorige snede is gemaaid

Slide 20 - Quizvraag

Wat is het voordeel van weiden op etgroen?

Slide 21 - Open vraag

Hoe worden weide percelen bemest?

Slide 22 - Open vraag

Hoe worden maai percelen bemest?

Slide 23 - Open vraag

Wat is het voordeel van weidepercelen met klaver?

Slide 24 - Open vraag

Welke soort klaver past goed in weidepercelen?
A
Gele rolklaver
B
Krulklaver
C
Rode klaver
D
Witte klaver

Slide 25 - Quizvraag

Wat voert de veehouder tijdens de weideperiode op stal bij en waarom doet hij dat. (3)

Slide 26 - Open vraag

Waarom weid deze veehouder zijn koeien al gelijk vanaf het begin en niet pas nadat hij de hele eerste snede heeft gemaaid?

Slide 27 - Open vraag