Lesson 4 - Reading

Lesson Plan 
Part 1 - Food & Drinks
What do words you already know? 
Reading tips (skillstest reminder)

Part 2 - Getting better at reading
Reading exercises about food & drinks

Part 3 - Words check
Goals
- You know how to do a reading exercise in a smart way
- You know words related to food & drinks
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Lesson Plan 
Part 1 - Food & Drinks
What do words you already know? 
Reading tips (skillstest reminder)

Part 2 - Getting better at reading
Reading exercises about food & drinks

Part 3 - Words check
Goals
- You know how to do a reading exercise in a smart way
- You know words related to food & drinks

Slide 1 - Tekstslide

Notebook exercise:
What words do you 
already know?


What English words about 
food or drinks do you know?

Write down 3 words in English
Goals
- You know how to do a reading exercise in a smart way
- You know words related to food & drinks

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Notebook exercise:
Reading Tips

1. Think back to the preparation lessons of your skillstest. What do you need to do before you start doing a reading exercise?

2. What other tips do you remember of doing a reading exercise?
Goals
- You know how to do a reading exercise in a smart way
- You know words related to food & drinks

Slide 5 - Tekstslide

Getting better at 
reading:

Step 1. Go to online book - unit 2.4 reading
Step 2. Do exercise 2, 6, 7 & 8 

Step 3. Finished? Study words lesson 4 in Quizlet (go to SOM, vak Engels, bijlagen)

Everyone finished? Words check together
Goals
- You know how to do a reading exercise in a smart way
- You know words related to food & drinks

Slide 6 - Tekstslide

Lesson Plan 
Part 1 - Food & Drinks
Word check last lesson

Part 2 - Writing in present tense (tt)
Explanation 

Part 3 - Quiz on present tense
Goals
- You know how to do write in the present tense
- You know words related to food & drinks

Slide 7 - Tekstslide

Notebook exercise:
Translate the following words
1. chicken
2. delicious
3. (side) dish
4. to cook
5. pie
6. to taste

Slide 8 - Tekstslide

Notebook exercise:
Translate the following words
1. chicken           = kip
2. delicious       = lekker/heerlijk
3. (side) dish     = (bij)gerecht
4. to cook           = koken
5. pie                    = taart 
6. to taste            = proeven/smaken

Slide 9 - Tekstslide

Notebook exercise
Translate the following sentences:

1. Ik eet elke dag taart.

2. Wij luisteren naar de docent.

3. Hij praat elke les tegen mij.

Slide 10 - Tekstslide

Notebook exercise
Translate the following sentences:
1. Ik eet elke dag taart.
I eat pie every day.
2. Wij luisteren naar de docent.
We listen to the teacher.
3. Hij praat elke les tegen mij.
He talks to me every lesson.

Slide 11 - Tekstslide

Present Simple
Writing in present tense
Wanneer?      Als je het hebt over feiten, dingen die vaak of 
                            altijd gebeuren

Hoe?                 In de zin krijgt het werkwoord +s bij he/she/it
                                                                                                            (= Shit-rule)
Let op! 
Eindigt een werkwoord op een s-klank     -> he / she / it  ww + es                 watch - watches
Eindigt een werkwoord op een y                  -> he / she / it  ww + ies                try - tries
Eindigt een werkwoord op een o                  -> he / she / it  ww + es                 do - does

Voorbeeld: He _____ (do) his homework every day. = He does his homework every day.
Goals
- You know how to do write in the present tense
- You know words related to food & drinks

Slide 12 - Tekstslide

Getting better at 
writing in present 
tense:


Do 4 of these 5 exercises
Last 10 minutes -> Quiz on Present Simple

Goals
- You know how to do write in the present tense
- You know words related to food & drinks
End level - Exercises
Exercise 1 - Click here
Exercise 2 - Click here
Start-up Exercises
Exercise 1 - click here
Exercise 2 - click here
Exercise 3 - click here

Slide 13 - Tekstslide

Lesson Plan 
Part 1 - Writing in present tense (tt)
Check understanding

Part 2 - Writing in present tense (tt)
Explanation 

Part 3 - Quiz on present tense
Goals
- You know how to do write in the present tense
- You know words related to food & drinks

Slide 14 - Tekstslide

Present Simple
Writing in present tense
Wanneer?      Als je het hebt over feiten, dingen die vaak of 
                            altijd gebeuren

Hoe?                 In de zin krijgt het werkwoord +s bij he/she/it
                                                                                                            (= Shit-rule)
Let op! 
Eindigt een werkwoord op een s-klank     -> he / she / it  ww + es                 watch - watches
Eindigt een werkwoord op een y                  -> he / she / it  ww + ies                try - tries
Eindigt een werkwoord op een o                  -> he / she / it  ww + es                 do - does

Voorbeeld: He _____ (do) his homework every day. = He does his homework every day.
Goals
- You know how to do write in the present tense
- You know words related to food & drinks

Slide 15 - Tekstslide

Getting better at 
writing in present 
tense:


Step 1. Go to online book - unit 2.4 reading
Step 2. Do exercise 3, 4, 5 & 12
Step 3. Finished? Study words lesson 4 in Quizlet (go to SOM, vak Engels, bijlagen)

Everyone finished? Words check together
Goals
- You know how to do a reading exercise in a smart way
- You know words related to food & drinks

Slide 16 - Tekstslide

Lesson Plan 
Part 1 - Writing in present tense (tt)
Check understanding + explanation

Part 2 - Writing about food & drinks
Exercises 

Part 3 - Quiz on present tense
Goals
- You know how to do write in the present tense
- You know words related to food & drinks

Slide 17 - Tekstslide

What do you remember of
the present simple?

Slide 18 - Woordweb

Timmy
every Saturday.
They never
with oil.
That tree
very fast.
I always
chocolate ice cream.
Those boys
in class very often.
cook
grows
dances
shout
choose

Slide 19 - Sleepvraag

Present Simple
Writing in present tense
Wanneer?      Als je het hebt over feiten, dingen die vaak of 
                            altijd gebeuren

Hoe?                 In de zin krijgt het werkwoord +s bij he/she/it
                                                                                                            (= Shit-rule)
Let op! 
Eindigt een werkwoord op een s-klank     -> he / she / it  ww + es                 watch - watches
Eindigt een werkwoord op een y                  -> he / she / it  ww + ies                try - tries
Eindigt een werkwoord op een o                  -> he / she / it  ww + es                 do - does

Voorbeeld: He _____ (do) his homework every day. = He does his homework every day.
Goals
- You know how to do write in the present tense
- You know words related to food & drinks

Slide 20 - Tekstslide

Present simple
He ..... (to call)
A
call
B
calls

Slide 21 - Quizvraag

Present simple
It ....... (to start) in 10 minutes.
A
start
B
starts

Slide 22 - Quizvraag

Present simple
We often ........... (to talk) about or holiday.
A
talk
B
talks

Slide 23 - Quizvraag

Present simple
I never ....... (to wear) this dress to school.
A
wear
B
wears

Slide 24 - Quizvraag

Getting better at 
writing in present 
tense:


Step 1. Go to online book - unit 2.4 reading
Step 2. Do test jezelf 
Step 3. Finished? Study words lesson 4 in Quizlet (go to SOM, vak Engels, bijlagen)

Everyone finished? Quiz on grammar together
Goals
- You know how to write in present tense
- You know words related to food & drinks

Slide 25 - Tekstslide