H5.5 - Soorten getallen

Soorten getallen
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Soorten getallen

Slide 1 - Tekstslide

Programma
  • Uitleg: 4.6 Soorten getallen
  1. Repeterende breuken
  2. Rationale en irrationale getallen
  • Zelfstandig aan het werk

Slide 2 - Tekstslide

Repeterende breuken

Slide 3 - Tekstslide

Repeterende breuken         is een repeterende breuk. Want de decimalen herhalen zich steeds.
          is ook en repeterende breuk. Want 
21=0,5
81=0,125
31=0,33333.....
31
2722
2722=0,814814814...

Slide 4 - Tekstslide

Repeterende breuken
Repterende breuken schrijf je op met de streep notatie.
Er staat eens treep boven het rijtje decimalen dat zich steeds herhaalt.          
31=0,3
2722=0,814
_
____

Slide 5 - Tekstslide

Repeterende breuk
Soms heb je een breuk, die oneindig lang door gaat.
Maar het kan zo wezen dat er een stukje in dat kommagetal zit wat herhaalt. Dan kun je dat korter schrijven.

                  __                                                             ___
31=0,33333333
=0,3
114=0,3636363636....
=0,36

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

in de volgende 2 opdrachten ga je breuken schrijven als een decimaal getal, gebruik hiervoor de streepjesnotatie. Maak in je schrift een staartdeling en lever de vraag als foto in. succes!

Slide 8 - Tekstslide

Schrijf de volgende breuk als een decimaal getal:
3712

Slide 9 - Open vraag

Schrijf de volgende breuk als een decimaal getal:
116

Slide 10 - Open vraag

Rationale en irrationale getallen

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Soorten getallen
Natuurlijke getallen 
Gehele getallen 
Rationale getallen 
Irrationale getallen 

alle positieve hele getallen en 0
alle natuurlijke getallen + alle negatieve hele getallen
alle gehele getallen en alle breuken
alle getallen die niet als breuk te schrijven zijn
0,1,2,...5689,....129873
3728,...5,1,0,1,2,....4638
43,171,356
π,5
Alle rationale en irrationale getallen samen zijn de reële getallen

Slide 13 - Tekstslide

§5.5
 Natuurlijke getallen                   |      Gehele getallen
0, 1, 2, 3, 4, 5, ...                              |     ..., -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ...
Alle positieve 'tel'                        | Alle negatieve- en positieve 'tel'
 getallen en 0                                | getallen en 0
------------------------------------------------------------------------------------
Rationale getallen                       |      Irrationale getallen
                                                             |     
Alle getallen die te                      |      Getallen die niet als breuk te schrijven zijn.
schrijven zijn als breuk.            |      Dus: niet-repeterede decimale breuken.
81,107,116,15,16
2,8,15,π

Slide 14 - Tekstslide

Alle rationale en irrationale getallen vormen samen de ... getallen
A
Natuurlijke
B
Reële
C
Irreële
D
Gehele

Slide 15 - Quizvraag

Welke getallen zijn rationaal?
(Meerdere mogelijkheden)
A
0,25
B
216
C
13
D
3π

Slide 16 - Quizvraag

Zelfstandig aan het werk

Slide 17 - Tekstslide

Aan de slag!
Wat?
4.6: 71, 72, 73, 75, 76, 79
Hoe?
Lees goed de theorieën door
Kijk eventueel de filmpjes nogmaals
Hulp?
Theorie in boek
Docent
Klaar?
Lever op de volgende slide een foto in van opgave 79

Slide 18 - Tekstslide

Lever hier een foto in van opgave 79

Slide 19 - Open vraag