Bas 2 Chromosomen en genen

Bas 2 Chromosomen en genen
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Bas 2 Chromosomen en genen

Slide 1 - Tekstslide

Even herhalen van les 1
Hoe noemen we alle eigenschappen van een organisme?
A
Fenotype
B
Genotype

Slide 2 - Quizvraag

Wat is het genotype?
A
Alle eigenschappen van een organisme
B
Alle informatie over erfelijke eigenschappen

Slide 3 - Quizvraag

Hoe heten de cellen van ons lijf?
A
geslachtscellen
B
lichaamscellen
C
cellen

Slide 4 - Quizvraag

Bevatten alle lichaamscellen een celkern?
A
Ja
B
Nee

Slide 5 - Quizvraag

Waar ligt de erfelijke informatie?
A
In elke cel van ons lichaam
B
In sommige cellen
C
Alleen in de cellen die het nodig hebben

Slide 6 - Quizvraag

Chromosomen
- Mens heeft 46 chromosomen 
- Chromosomen liggen in paren
- Dus de mens heeft 23 chromosoom paren

(denk aan schoenen)

Slide 7 - Tekstslide

Chromosoomparen
- Zo’n chromosoompaar bevat dezelfde informatie voor dezelfde erfelijke eigenschap.
- De mens heeft dus 23 chromosoomparen. Dat geldt voor alle lichaamscellen: levercel, huidcel, darmcel, spiercellen.
- In lichaamscellen is het altijd een even aantal chromosomen
- Andere organismen hebben in de celkern ook een vast aantal chromosomen. Ze komen in paren voor.

Slide 8 - Tekstslide

Genen
- Ieder mens heeft duizenden erfelijke eigenschappen.
Al die informatie ligt in de 46 chromosomen.

Een gen is een deel van een chromosoom die informatie bevat voor één erfelijke eigenschap.
Elke chromosoom heeft veel genen. Alle genen samen vormen het genotype.
Chromosomen komen in lichaamscellen in paren voor in de celkern.
Dus in lichaamscellen komen genen (ook) in paren voor.
Slide 9 - Tekstslide

Genen en chromosomen
- Op deze chromosoom liggen 3 genen


- Je ziet dat de chromosoom in een paar voor komt (twee keer)
Dus ook de genen komen in een paar voor.


- Elke kleur staat voor één erfelijke
eigenschap.

- HAVO: de gen kleuren kunnen hetzelfde zijn (zoals hiernaast)
of verschillend.  (Zie bladzijde 116 in je boek). 

Slide 10 - Tekstslide

Alle informatie, komt overal voor
- In alle cellen ligt ALLE informatie
- De cel gebruikt alleen de informatie die het nodig heeft.

- genen voor haarvorm liggen in tenen (niet actief)
- genen voor haarvorm liggen in hoofdhuid (actief)

Slide 11 - Tekstslide

Hoeveel chromosomen heeft de mens?
A
12
B
23
C
46
D
48

Slide 12 - Quizvraag

Hoeveel chromosoomparen heeft de mens
A
12
B
23
C
46
D
24

Slide 13 - Quizvraag

Waar liggen chromsomen?
A
In de celkern
B
In alle cellen
C
Los door je lichaam
D
Op één plekje

Slide 14 - Quizvraag

Geslachtscellen
- We kennen naast lichaamscellen ook geslachtscellen (eicel en zaadcel).
- In de geslachtscellen komen de chromosomen niet in paren voor, maar enkelvoudig.
- Een geslachtscel bevat ook geen 46 chromosomen, maar 23!
- Daardoor is er geen genenpaar, maar juist maar 1 gen.

Slide 15 - Tekstslide

Geslachtscellen
- Bij bevruchting versmelten de kernen van de zaadcel en eicel.
- De chromosomen uit de zaadcel en de chromosomen uit de eicel komen samen. 
- De zaadcel bevat 23 chromosomen
- De eicel bevat 23 chromosomen
 - Dus krijgt de bevruchte eicel weer….?
chromosomen


Slide 16 - Tekstslide

Vorming geslachtscellen (groot)

Slide 17 - Tekstslide

Wie kan dit plaatje uitleggen?

Slide 18 - Tekstslide

Celdeling
- De bevruchte eicel gaat groeien tot een embryo
en daarna tot een kind.
- Om te groeien worden nieuwe cellen gevormd.
Dit heet celdeling.
- Een moedercel deelt zich in 2 dochtercellen.
- Bij deze celdeling veranderd de erfelijke
informatie niet

Slide 19 - Tekstslide

dus: celdeling 2
We zagen net:
Van moeder > dochtercel is precies dezelfde informatie. 

Bij de geslachtscellen was dat anders: daar komt informatie van de zaadcel en eicel bij elkaar
(vormen een nieuwe cel)


Slide 20 - Tekstslide

Bij de vorming van geslachtscellen ontstaat variatie in genotypen

Slide 21 - Tekstslide

Geslachtschromosomen
- paar 23
- noemen we de geslachtschromosomen

- bij een vrouw zijn die gelijk (XX)
- Bij een man zijn die verschillend (XY)

Slide 22 - Tekstslide

karyogram
autosomen en geslachtschromosomen

Slide 23 - Tekstslide

Geslachtschromosomen 

Slide 24 - Tekstslide

Geslachtschromosomen

Slide 25 - Tekstslide

Tweelingen
Eeneiige tweeling
- 1 eicel + 1 zaadcel
- valt uit elkaar
- hetzelfde genotype

Twee-eiige tweeling
- 2 eicellen + 2 zaadcellen
- eigen genotypeSlide 26 - Tekstslide

dus...
- We hebben het gehad over: dat op chromosomen genen liggen die verantwoordelijk zijn voor erfelijke eigenschappen.
- We hebben het erover gehad dat genen in paren voorkomen, net als chromosomen.
- We hebben gezien dat hier één uitzondering is: namelijk de geslachtscellen. Die zijn enkelvoudig
- Een geslachtscel heeft 23 chromosomen, als de kernen versmelten bij bevruchting krijg je weer 46 chromosomen.
- Cellen delen zich door celdeling en de dochtercellen zijn hetzelfde als moedercellen. Behalve bij geslachtcellen.
- daarom komt het genotype tot stand bij de bevruchting.

Slide 27 - Tekstslide

Huiswerk
Lees in je boek bladzijde 113 t/m 115
Maak opdracht 1 t/m 9

Slide 28 - Tekstslide