D&P thema 12 taak 4

Enquête voor trein- en busreizigers
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
TechniekVoortgezet speciaal onderwijs

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Enquête voor trein- en busreizigers

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen?
In deze taak ga je een enquête opstellen over het openbaar vervoer. Deze enquête ga je afnemen bij een aantal trein- en busreizigers. De uitkomsten van de enquête ga je verwerken in een advies aan de directie van de NS en de busmaatschappij. 

Slide 2 - Tekstslide

Opdracht 1

Slide 3 - Tekstslide

Enquête maken
- Je gaat een enquête (vragenlijst) maken.
- Deze bestaat uit acht vragen
- Je kan open, gesloten en meerkeuze vragen maken
- De enquête neem je af bij medeleerlingen en/of leerkrachten
- Dit kan persoonlijk, maar ook via de mail.

Slide 4 - Tekstslide

Stap 1
Titel:
Enquête openbaar vervoer

Slide 5 - Tekstslide

Stap 2
Aanhef + korte inleiding

Beste meneer/mevrouw, 
Ik ben een leerling van het neon college en voor een opdracht van D&P moet ik een enquête over het OV afnemen. De enquête bestaat uit 10 vragen.

Slide 6 - Tekstslide

Stap 3
Vragen maken

Slide 7 - Tekstslide

Na- en voordeel open vragen
Nadelen:
- Beoordelen kost meer tijd.
- Je kan een antwoord krijgen die je eigenlijk niet wilt hebben.

Voordelen:
- Mensen kunnen het antwoord uitleggen.

Slide 8 - Tekstslide

Na- en voordeel gesloten/meerkeuze vraag
Nadelen: 
- Er is maar één antwoord mogelijk.
- Je krijgt niet alle informatie van een lezer.

Voordelen:
- Makkelijker te beoordelen dan open vragen.

Slide 9 - Tekstslide

Voorbeeld vragen

Slide 10 - Tekstslide

Voorbeelden andere vragen
- Mondkapjes
- Veiligheid
- Welk vervoersmiddel wordt het meest gebruikt
- Kosten van het OV
- Bereikbaarheid van bestemmingen

Slide 11 - Tekstslide

Enquête afnemen

Slide 12 - Tekstslide