K3-B1-W6 Deelnemen aan overleg en samenwerken met externe relaties

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Sport en organisatieMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deelnemen aan overleg en samenwerken met externe relaties

  • Werkproces 3.6 

Slide 2 - Tekstslide

Wat zijn externe relaties?

Slide 3 - Open vraag

Wat is het verschil tussen een werkbespreking en een werkoverleg?

Slide 4 - Open vraag

Hoe noem je een vergadering waar medewerkers inspraak hebben in het beleid van de organisatie?
A
Werkbespreking
B
Werkoverleg
C
OR vergadering
D
Overlegvergadering

Slide 5 - Quizvraag

Ondernemingsraadvergadering
Een ondernemingsraadvergadering geeft aan dat er een overleg plaats vindt tussen de leden van de OR en directie.

Doel van de OR is belangenbehartiging van medewerkers en kwaliteitsverbetering.

Bevoegdheden OR:
  • Adviesbevoegdheden
  • Instemmingbevoegdheden
  • Informatierecht


Slide 6 - Tekstslide

In welke vergadervorm stem je de werkzaamheden af?
A
Werkbespreking
B
Werkoverleg
C
OR Vergadering
D
Overlegvergadering

Slide 7 - Quizvraag

Vergadering bijwonen
Een vergadering is een verzamelnaam voor allerlei vormen van groepsoverleg. Niet ieder groepsoverleg is een vergadering. Voorwaarden?:
  • Een agenda
  • Een voorzitter
  • Deelnemers
  • Een notulist (die notulen maakt)

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Wie heeft wel eens deelgenomen aan een werkoverleg / vergadering? En welke rol had je toen?

Slide 10 - Woordweb

(Raam)agenda
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
3. Mededelingen
4. Thema besprekingen
5. W.v.t.t.k.
6. Rondvraag
7. Sluiting

Slide 11 - Tekstslide

Waar staat wvttk voor?
A
Wat verder tot tafel komt
B
Waarom van taak tegenover keren
C
Wat verder ter tafel komt
D
Wie voor toekomst toch krijgt

Slide 12 - Quizvraag

Het examen - Werkproces 3.6
Het enige werkproces dat volledig door praktijkopleider beoordeeld wordt!!!


Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Past vergadertechnieken toe, maar hoe?

Slide 15 - Woordweb

Wat zijn nieuwe commerciële mogelijkheden
voor de sb-organisatie?

Slide 16 - Woordweb

Ik zie dat ik 2 weken geleden een overleg bijgewoond heb, ik had hierbij volgens mij geen echte inbreng, maar omdat het overleg als plaats heeft gevonden kan ik dit overleg wel gebruiken voor deze opdracht, want de andere eisen voldoen wel
A
Klopt
B
Niet waar

Slide 17 - Quizvraag

Een overleg met mijn praktijkopleider alleen past ook bij dit overleg, als hij de voorzitter is, en ik de notulist
A
Ja
B
Nee

Slide 18 - Quizvraag

De oefen-examenopdracht
Het enige werkproces dat volledig door praktijkopleider beoordeeld wordt!!!


Slide 19 - Tekstslide

Vragen?

Slide 20 - Tekstslide