Bouwtechniek- stapelbouw methoden

Constructieleer
Bouwtechniek
Stapelbouw- methoden
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Bouwkunde- constructieleerMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 20 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Constructieleer
Bouwtechniek
Stapelbouw- methoden

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Aan het einde van de les over stapelbouw kan/ weet de student:
- de vier verschillende bouwmethoden;
- wat de stapelbouwmethoden inhoudt;
- uitleggen wat een kimlaag is en de functie daarvan;
- wat randbeveiliging is en geplaats wordt;
- kan de aansluitdetails uitleggen.

Slide 2 - Tekstslide

Bouwmethoden
- Theorie Stapelbouw
  
 - Theorie Gietbouw

 - Theorie Montagebouw
 

 - Theorie Houtskeletbouw

Slide 3 - Tekstslide

Wat is stapelbouw?
Onder stapelbouw verstaat men meestal een bouwsysteem, waarbij men traditonele - meestal steenachtige - materialen op elkaar stapelt. Het stapelen gebeurt veelal met de hand, maar indien grotere blokken of volledige muurelementen worden gebruikt, zijn hiervoor specifieke hulpmiddelen nodig.
  
Het belangrijkste constructieve kenmerk is, dat de zwaartekracht en de voegspecie de gestapelde elementen bij elkaar houdt.

De krachten worden daarbij gelijkmatig overgebracht op de funderingen.

Bij stapelbouw worden de muuropeningen niet te breed genomen omdat de balken, die boven deze openingen worden aangebracht, dan te groot worden en de oplegging van deze balken op het metselwerk een grote druk op het metselwerk uitoefenen.
Stapelbouw wordt vooral bij metselwerk toegepast waarbij de voegspecie ofwel bestaat uit een cementmortel die in een dikte van circa 10 à 12 mm wordt aangebracht, ofwel uit een lijmmortel die slechts in een dikte van enkele mm wordt aangebracht

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Tasveld kalkzandsteen

Slide 7 - Tekstslide

Kim stellen
Kim wordt gesteld in een laag specie (ongeveer 30mm
Uitzetten/stellen van de kim

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Slide 10 - Tekstslide

Wanduitslag

Slide 11 - Tekstslide

Ankerloze spouwmuur

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Optoppen van de metselprofielen

Slide 14 - Tekstslide

Breedplaatvloer met leidingwerk tbv installaties

Slide 15 - Tekstslide

Randbeveiliging op verdieping 

Slide 16 - Tekstslide

Aansluitdetails gevel en fundering

Slide 17 - Tekstslide

Toepassen van Dilatatievoeg

Slide 18 - Tekstslide

Aansluitdetail fundering en geveldrager

Slide 19 - Tekstslide

Opdracht
Maken van 22 vragen stapelbouw de informatie vindt je bij Nu Techniek. 
De vragen staan op Teams- constructieleer- bouwmethoden- stapelbouw.

Slide 20 - Tekstslide