Vragen en ontkenningen

De Present simple: vragen en ontkenningen
1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

De Present simple: vragen en ontkenningen

Slide 1 - Tekstslide

Regel vragen stellen
 DO /DOES     +  ONDERWERP   + hele WW +  rest van  zin
Do                   I                      hear           noises?
           Do                  you                 want           some cake?
            Do                 they                  listen             to  music?

Slide 2 - Tekstslide

De SHIT regel - "DOES"
Does +   onderwerp     + werkwoord (ZONDER "S") - voor SHIT regel (he, she, it)
   Does          he                     go               to school every day?

Slide 3 - Tekstslide

Examples
She listens to music in the evening. 
Does she listen (NOT LISTENS) to music in the evening?
We run in the park every Saturday.
Do we run in the park every Saturday?
X

Slide 4 - Tekstslide

Maak vragend:
My parents are the best.
A
My parents are the best?
B
Are my parents the best?
C
Do my parents are the best?
D
Does my parents are the best?

Slide 5 - Quizvraag

Maak vragend:
He has a new pair of shoes.
A
Has he a new pair of shoes?
B
Has he got a new pair of shoes?
C
Does he have a new pair of shoes?
D
Do he has a new pair of shoes?

Slide 6 - Quizvraag

Maak vragend:
I have ten pairs of socks
A
Have I ten pairs of socks?
B
Do I have ten pairs of socks?
C
Does I have ten pairs of socks?
D
Have I got ten pairs of socks?

Slide 7 - Quizvraag

Maak vragend:
He supports Ajax.
A
Do he support Ajax?
B
Does he support Ajax?
C
Do he supports Ajax?
D
Does he supports Ajax?

Slide 8 - Quizvraag

Maak vragend:
Jeremy plays football after school.
A
Do Jeremy plays football after school?
B
Does Jeremy plays football after school?
C
Do Jeremy play football after school?
D
Does Jeremy play football after school??

Slide 9 - Quizvraag

Maak vragend:
I like trains.
A
Do I like trains?
B
Does I like trains?
C
Like I trains?
D
Do I likes trains?

Slide 10 - Quizvraag

Maak vragend:
They do their homework on Tuesday.
A
Do they do their homework on Tuesday?
B
Does they do their homework on Tuesday?
C
Do they does their homework on Tuesday?
D
Does they do their homework on Tuesday?

Slide 11 - Quizvraag

Maak vragend:
Peter plays soccer at the weekend.

Slide 12 - Open vraag

Maak vragend:
The teachers talk a lot.

Slide 13 - Open vraag

Als je nog meer wilt oefenen, ga naar de website op de volgende slide en maak de oefeningen.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Link

Regel  ontkenningen
I, you, we, they - gebruik do + not= don't
SHIT regel - gebruik does + not = doesn't

Slide 16 - Tekstslide

Negations (ontkenningen)
They go to the cinema once a week.
They do not (don't) go to the cinema once a week.
She drives the car to work.
She does not(doesn't) drive (NOT DRIVES) her car to work.
X

Slide 17 - Tekstslide

Maak ontkennend:
The boy eats pizza every day
A
The boy don't eats pizza every day.
B
The boy doesn't eat pizza every day.
C
The boy don't eat pizza every day.
D
The boy doesn't eats pizza every day.

Slide 18 - Quizvraag

Maak ontkennend:
My sisters always run on the field
A
My sisters don't always runs on the field.
B
My sisters don't always run on the field.
C
My sisters doesn't always runs on the field.
D
My sisters don't always run on the field.

Slide 19 - Quizvraag

Maak de zin ontkennend:
You are very kind to me
A
You aren't very kind to me
B
You am not very kind to me
C
You is not very kind to me
D
You're not very kind to me

Slide 20 - Quizvraag

Maak ontkennend:
We are the champions.
A
We are not the champions
B
We're not the champions
C
We aren't the champions
D
We do not are the champions.

Slide 21 - Quizvraag

Maak ontkennend:
We have got a red dog.
A
We haven't got a red dog.
B
We don't have a red dog.
C
We doesn't have a red dog.
D
We don't have got a red dog.

Slide 22 - Quizvraag

Maak ontkennend:
She has a nice dress.
A
She hasn't a nice dress.
B
She hasn't got a nice dress.
C
She don't have a nice dress.
D
She doesn't have a nice dress.

Slide 23 - Quizvraag

Maak ontkennend:
He (do) play football on Saturdays.
A
do
B
does
C
doesn't
D
don't

Slide 24 - Quizvraag

Maak ontkennend:
You (do) hear the music.
A
do
B
don't
C
doesn't
D
does

Slide 25 - Quizvraag

Maak ontkennend:
My sister plays football.

Slide 26 - Open vraag

Maak ontkennend:
Our parents go to school.

Slide 27 - Open vraag

"To be" - QUESTIONS(vragen): 
vorm van "to be" VOORAAN
I am late.  > Am I late?
He is too young. > Is he too young?
You are a good football player.> Are you a good football player?
They are late for school. > Are they late for school?

Slide 28 - Tekstslide

Maak vragend:
She is your best friend.

Slide 29 - Open vraag

 "To be" - Negations ( ontkenningen)
am/is/are + not
He is not /isn't at home.
They are not/ aren't happy to see you.
I am not hungry. 

Slide 30 - Tekstslide

Maak ontkennend:
She is very good at Fortnite
A
She isn't very good at Fortnite
B
She doesn't be very good at Fortnite.
C
She is not very good at Fortnite.
D
She don't be very good at Fortnite.

Slide 31 - Quizvraag

Maak ontkennend:
We are very good at French.

Slide 32 - Open vraag

Als je nog meer wilt oefenen, ga naar de website op de volgende slide en maak de volgende oefeningen.

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Link

Slide 35 - Link

Slide 36 - Link

Slide 37 - Link

Slide 38 - Link

Slide 39 - Link

Welk (heel) hulpwerkwoord gebruik je bij vragen & ontkenningen in de Present Simple?

Slide 40 - Open vraag

Wat vind je lastig aan het maken van vragen/ontkenningen in de present simple?

Slide 41 - Open vraag

Ik snap vragen & ontkenningen maken
A
Yep
B
Nope

Slide 42 - Quizvraag

I like LessonUp lessons
A
Yes
B
Kind of (wel wat)
C
Not really (niet echt)
D
Nope (nee)

Slide 43 - Quizvraag