Woonvormen

Werken in verpleeg- en verzorgingshuizen 
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Werken in verpleeg- en verzorgingshuizen 

Slide 1 - Tekstslide

Zorg 
De zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis is doorgaans minder gericht op herstel, maar meer gericht op het bevorderen van het welbevinden en de kwaliteit van leven.

Slide 2 - Tekstslide

Iedereen die oud is en zorg nodig heeft kan worden opgenomen in een verzorgingshuis / verpleeghuis
A
Juist
B
Onjuist

Slide 3 - Quizvraag

Indicatie nodig 
WLZ (wet langdurige zorg) 
ZVW (zorgverzekeringswet)
WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) 

Slide 4 - Tekstslide

Woonvormen 
- Verpleeghuizen 
- Verzorgingshuizen
- Woonzorgvoorzieningen 
- Kleinschalige woonvormen (woonhuizen/verzorging/verpleeghuizen)
- Particuliere woonvormen

Slide 5 - Tekstslide

Hoe denk je dat het voor familie is als iemand word opgenomen in het verpleeghuis?

Slide 6 - Woordweb

Verpleeghuis
Alle leeftijden 
- Somatische afdeling (lichamelijke ziekte of handicap)
- Psychogeriatrische afdeling (PG, geestelijke hulp en ondersteuning veelal dementie)

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Kleinschalig wonen;
Bij kleinschalig wonen kun je denken aan woningen waar zes tot acht cliënten bij elkaar wonen in een groepswoning.
Zij hebben vaak een eigen zit-slaapkamer en er is een gemeenschappelijke huiskamer met keuken. Dat de cliënt zich er thuis voelt, is het belangrijkste.

Slide 9 - Tekstslide

Onder de branche VT vallen verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg, hospices, revalidatiezorg, kleinschalige woonvormen
A
waar
B
niet waar

Slide 10 - Quizvraag

Kleinschalig wonen

In de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg is er sprake van een ontwikkeling naar kleinschalig wonen in een woongroep. Hierin staan het welbevinden, de kwaliteit van leven en het levensritme van de zorgvragers centraal. 

Slide 11 - Tekstslide

Vormen van kleinschalig wonen
Groepswoningen in de wijk

Aanleunwoningen

Groepswoningen bij of binnen het verpleeghuis


Slide 12 - Tekstslide

Kleinschalig wonen 
  • Huiselijke sfeer 
  • Eigen kamer maar overdag in huiskamer
  • Ouderen helpen mee

Slide 13 - Tekstslide

De zorg in kleinschalige woonvormen is gericht op deelname van mensen met een beperking aan de maatschappij.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 14 - Quizvraag

Wat is een Hospice?
Een hospice is een plek waar mensen met een terminale ziekte een thuis hebben met de benodigde zorg. 

In het algemeen biedt een hospice plaats aan ernstige zieke mensen met een levensverwachting van minder dan drie maanden.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Palliatieve zorg
Zorg voor ernstig zieken die in de laatste fase van het leven verkeren 

Slide 17 - Tekstslide

Bij palliatieve zorg is iemand altijd opgenomen op een afdeling of in het hospice
A
Juist
B
Onjuist

Slide 18 - Quizvraag

Bekijken film beau five days inside 

Aflevering "Hospice"

Slide 19 - Tekstslide

Doelgroep en Ziektebeelden
Schrijf voor jezelf op wat de kenmerken zijn van de mensen die in een Hospice komen
                            Hulpvragen: 
  • Wanneer komt iemand in het Hospice?
  • Wat zijn kenmerken van deze mensen? (leeftijd, achtergrond, etc.)
  • Wat voor ziekten of aandoeningen hebben deze mensen? (Voorbeelden)

Slide 20 - Tekstslide

Volgende periode
Gaan we dieper in op woonvormen en dementie

Slide 21 - Tekstslide