VP

Werken in verpleeg- en verzorgingshuizen 
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Werken in verpleeg- en verzorgingshuizen 

Slide 1 - Tekstslide

Zorg 
De zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis is doorgaans minder gericht op herstel, maar meer gericht op het bevorderen van het welbevinden en de kwaliteit van leven.

Slide 2 - Tekstslide

Iedereen die oud is en zorg nodig heeft kan worden opgenomen in een verzorgingshuis / verpleeghuis
A
Juist
B
Onjuist

Slide 3 - Quizvraag

Indicatie nodig 
WLZ (wet langdurige zorg) 
ZVW (zorgverzekeringswet)
WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) 

Slide 4 - Tekstslide

Woonvormen 
- Verpleeghuizen 
- Verzorgingshuizen
- Woonzorgvoorzieningen 
- Kleinschalige woonvormen (woonhuizen/verzorging/verpleeghuizen)
- Particuliere woonvormen

Slide 5 - Tekstslide

Hoe denk je dat het voor familie is als iemand word opgenomen in het verpleeghuis?

Slide 6 - Woordweb

Verpleeghuis
Alle leeftijden 
- Somatische afdeling (lichamelijke ziekte of handicap)
- Psychogeriatrische afdeling (PG, geestelijke hulp en ondersteuning veelal dementie)

Slide 7 - Tekstslide

Palliatieve zorg
Zorg voor ernstig zieken die in de laatste fase van het leven verkeren 

Slide 8 - Tekstslide

Bij palliatieve zorg is iemand altijd opgenomen op een afdeling of in het hospice
A
Juist
B
Onjuist

Slide 9 - Quizvraag

Opzoekopdracht
In verpleeghuizen die je steeds meer mensen met dementie, maar ook met aandoeningen zoals Huntington en ALS. 

Zoek op wat Huntington en ALS betekenen
timer
5:00

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

Theorie vrijheidsbeperkende maatregelen

Deelopdracht C: Opname in het verpleeghuis
Verdieping 
Opdracht 4: 

Slide 13 - Tekstslide

Wet Zorg en Dwang (WZD)
Een zorgaanbieder die vanaf 1 januari 2020 gedwongen zorg verleent onder de Wet zorg en dwang of Wet verplichte ggz.


Slide 14 - Tekstslide

WZD
De WZD regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

WZD kan worden ingezet bij onvrijwillige zorg
A
Juist
B
Onjuist

Slide 17 - Quizvraag

Wanneer iemand de medicatie weigert moet je dwang inzetten
A
Juist
B
Onjuist

Slide 18 - Quizvraag

Onvrijwillige zorg > verzet
toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede doorvoeren van medische
controles of andere medische handelingen en overige therapeutische maatregelen, ter
behandeling van een psychogeriatrische aandoening, verstandelijke handicap, een
daarmee gepaard gaande psychische stoornis of een combinatie hiervan, dan wel
vanwege die aandoening, handicap of stoornis, ter behandeling van een somatische
aandoening;
b. beperken van de bewegingsvrijheid;
c. insluiten;
d. uitoefenen van toezicht op betrokkene;
e. onderzoek aan kleding of lichaam;
f. onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag beïnvloedende middelen en
gevaarlijke voorwerpen;
g. controleren op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen;
h. aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, 
i. beperken van het recht op het ontvangen van bezoek

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Vragen?

Slide 22 - Tekstslide