2.4 Consumeren of consuminderen?

timer
5:00
timer
0:00
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

timer
5:00
timer
0:00

Slide 1 - Tekstslide

Goedemorgen, welkom T3!
Bij binnenkomst
 1. Jas uit en aan de kapstok op de gang
 2. Mobiel in de telefoontas bij het juiste nummer
 3. Eten/drinken weg & kauwgom/lolly uit
 4. Open je boek op blz. 52 en open je schrift voor een opdracht.
 5. Pak je etui en rekenmachine erbij.
timer
3:00

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
š‘æ± Je kunt uitleggen hoe jij als consument invloed hebt op het milieu.
š‘æ± Je kunt uitleggen uit welke kosten de energierekening van een      
    huishouden bestaan.
š‘æ± Je kunt voorbeelden geven van hoe de overheid     
    energiebesparing en het gebruik van duurzame energie     
    stimuleert.
š‘æ± Je kunt uitleggen wat maatschappelijke kosten zijn.


Slide 3 - Tekstslide

Milieuschade

Door te consumeren belast je het milieu. Als je gedrag negatieve gevolgen heeft voor het milieu, heet dat milieuschade.

Milieuschade kan bijvoorbeeld zijn:
 • vervuiling van lucht, water en bodem
 • het verbruik van grondstoffen, zoals   aardolie en hout
 • het verbruik van fossiele brandstoffen,   zoals aardgas en aardolie
 • het ontstaan van afvalDoor de consumptie kunnen natuurlijke hulpbronnen op den duur opraken (bijv. hout en fossiele brandstoffen). 

Als afval in afvalcentrales wordt verbrand, komt er meer CO2 in de lucht, terwijl zwerfafval de omgeving vervuilt.

Slide 4 - Tekstslide

Broeikaseffect
Uitlaatgassen en de uitstoot van fabrieken en energiecentrales veroorzaken uitstoot van CO2 (koolstofdioxide).

Dit zorgt voor opwarming van de aarde. Je noemt dit het broeikaseffect.

Als de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt, neemt de kans op natuurrampen, zoals overstromingen of juist droogte, toe.

Slide 5 - Tekstslide

broeikaseffect

Slide 6 - Tekstslide

Energierekening
De energierekening bestaat uit:

1. vaste kosten
 • leveringskosten en netbeheerkosten

2. variabele kosten
 • verbruikskosten (per kilowattuur / m3)
 • energiebelasting
 • opslag duurzame energie
 • btw


Vaste kosten
Vaste kosten betaal je altijd, of je nu wel of geen energie verbruikt.
Variabele kosten
Variabele kosten hangen af van het energieverbruik

Slide 7 - Tekstslide

Zelfstandig werken

Stap 1: Maak opgave 1 t/m 6 van par. 2.3

Klaar?

Stap 2: Maak op blz. 56 de samenvatting van par. 2.3
Stap 3: Maak op blz. 59 de herhalingsopgaven van par. 2.3
Stap 4: Maak op blz. 61 de plusopdrachten van par. 2.3


timer
5:00
timer
2:00

Slide 8 - Tekstslide

Goedemorgen, welkom T3!
Bij binnenkomst
 1. Jas uit en aan de kapstok op de gang
 2. Mobiel in de telefoontas bij het juiste nummer
 3. Eten/drinken weg & kauwgom/lolly uit
 4. Open je boek op blz. 54 en open je schrift voor een opdracht.
 5. Pak je etui en rekenmachine erbij.
timer
3:00

Slide 9 - Tekstslide

Leerdoelen
š‘æ± Je kunt uitleggen hoe jij als consument invloed hebt op het milieu.
š‘æ± Je kunt uitleggen uit welke kosten de energierekening van een      
    huishouden bestaan.
š‘æ± Je kunt voorbeelden geven van hoe de overheid     
    energiebesparing en het gebruik van duurzame energie     
    stimuleert.
š‘æ± Je kunt uitleggen wat maatschappelijke kosten zijn.


Slide 10 - Tekstslide

Meer schone energie
Overheid stimuleert duurzame energie:
 • subsidies, bijvoorbeeld bij aanschaf warmtepomp
 • energiebespaarlening tegen lage rente
 • btw terugvragen bij aanschaf zonnepanelen

Subsidie
Subsidie is financiƫle steun van bijvoorbeeld de overheid. Dit geld krijg je omdat je bijvoorbeeld iets doet wat goed is voor het mileu.

Slide 11 - Tekstslide

Maatschappelijke kosten
Maatschappelijke kosten = alle nadelen voor de samenleving van onder andere milieuschade.

Zo betalen wij voor een deel mee aan het voorkomen of herstellen van milieuschade. Dat doen wij in vormen van belastingen of heffingen, zoals de energiebelasting en afvalstoffenheffing.

 

Slide 12 - Tekstslide

Milieuschade kun je niet altijd of moeilijk in geld uitdrukken:

 • geluidsoverlast
 • uitlaatgassen
 • verdwijnen natuurgebieden
Maatschappelijke kosten door milieuschade zijn bijvoorbeeld:

 • kosten voor afvalverwijdering,   natuurbescherming en nadelige   gevolgen voor de gezondheid van   mensen

 • blijvende schade door uitgestorven   planten en dieren, verdwenen   natuurgebieden, een veranderend   klimaat of opgeraakte grondstoffen

Slide 13 - Tekstslide

Hoe kunnen we milieuvervuiling tegengaan?
 • Minder consumeren
 • Meer afval inzamelen/sorteren/recyclen
 • Vaker duurzaam produceren
 • Minder maatschappelijke kosten, vaker "de vervuiler betaalt"
 • Meer regels en wetten

Slide 14 - Tekstslide

Zelfstandig werken

Stap 1: Maak opgave 1 t/m 11 van par. 2.3

Klaar?

Stap 2: Maak op blz. 56 de samenvatting van par. 2.3
Stap 3: Maak op blz. 59 de herhalingsopgaven van par. 2.3
Stap 4: Maak op blz. 61 de plusopdrachten van par. 2.3


timer
6:00
timer
2:00

Slide 15 - Tekstslide