schoolgroep professioneel handelen

gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar maken en open staan voor verschillen in normen en waarden.
Schoolgroep
professioneel handelen:
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
schoolgroepHBOStudiejaar 3

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar maken en open staan voor verschillen in normen en waarden.
Schoolgroep
professioneel handelen:

Slide 1 - Tekstslide

Programma
 1. Opening en welkom en lesdoel
 2. Achtergronden/theorie
 3. Filmpje
 4. Quiz
 5. Verwerking in groepjes en plenaire bespreking
 6. Resume
 7. Afsluiting met enquete

Slide 2 - Tekstslide

Gesprek aan kunnen gaan over ‘vooroordelen, discri-
minatie en seksuele diversiteit’ in de klas en op school

Slide 3 - Tekstslide

Waar is de info te vinden?
De powerpoint van deze schoolgroep komt in bestanden in team H2O te staan. Je kunt daar de slides nog eens nalezen.

Slide 4 - Tekstslide

1. Interpersoonlijk competent:
De student leert zich bewust te zijn van zijn eigen normen en waarden en daaruit voortvloeiend gedrag èn van de invloed daarvan op de leerlingen.

2. Pedagogisch competent:
De student ontwikkelt door het praten over gewenst en ongewenst gedrag t.a.v. vooroordelen of discriminatie of seksuele diversiteit met collega’s zijn pedagogische kennis en vaardigheden.
Zo brengt hij een veilige leeromgeving tot stand, waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen.

5. Competent in het samenwerken met collega’s:
De student draagt bij door het aangaan van het debat aan bewustwording van collega’s m.b.t. vooroordelen of discriminatie of seksuele diversiteit in de school/klas

Slide 5 - Tekstslide

Doel: het negatieve gedrag een halt toe roepen

Focus ligt op het gedrag (het gedrag begrenzen)

Hoe…
 • contact maken (naam noemen)
 • benoemen wat je ziet/van het gedrag
 • verwijzen naar de afspraken (grenzen stellen)
 • keuze geven en verwachting uitspreken (gewenst gedrag benoemen)

Slide 6 - Tekstslide


Checklist gedragsregels
 • De regel is concreet geformuleerd
 • De regel heeft betrekking op waarneembaar gedrag
 • De regel is positief geformuleerd
 • De regel is eenvoudig geformuleerd
 • De regel is in de wij-vorm geformuleerd
 • De regel is situatie-overstijgend

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video


 • Eerst de Quiz en daarna in    groepen verder

 • Quiz: is het
 1.     acceptabel?
 2.     discutabel?
 3.     niet acceptabel?

 • Ga samen in gesprek
 1.     Wat vind je ervan?
 2.     Hoe zou jij in deze situatie     reageren?
 3.     Welke reactie verwacht je daarop?

Slide 9 - Tekstslide

Quiz-uitkomst
wanneer bij een situatie meer dan 50% kiest voor discutabel, dan wordt die situatie in de break-out rooms besproken.

Slide 10 - Tekstslide


timer
0:15
A
acceptabel
B
discutabel
C
niet acceptabel

Slide 11 - Quizvraag


timer
0:15
A
acceptabel
B
discutabel
C
niet acceptabel

Slide 12 - Quizvraag


timer
0:15
A
acceptabel
B
discutabel
C
niet acceptabel

Slide 13 - Quizvraag


timer
0:15
A
acceptabel
B
discutabel
C
niet acceptabel

Slide 14 - Quizvraag


timer
0:15
A
acceptabel
B
discutabel
C
niet acceptabel

Slide 15 - Quizvraag


timer
0:15
A
acceptabel
B
discutabel
C
niet acceptabel

Slide 16 - Quizvraag


timer
0:15
A
acceptabel
B
discutabel
C
niet acceptabel

Slide 17 - Quizvraag


timer
0:15
A
acceptabel
B
discutabel
C
niet acceptabel

Slide 18 - Quizvraag


timer
0:15
A
acceptabel
B
discutabel
C
niet acceptabel

Slide 19 - Quizvraag


timer
0:15
A
acceptabel
B
discutabel
C
niet acceptabel

Slide 20 - Quizvraag


timer
0:15
A
acceptabel
B
discutabel
C
niet acceptabel

Slide 21 - Quizvraag


timer
0:15
A
acceptabel
B
discutabel
C
niet acceptabel

Slide 22 - Quizvraag


timer
0:15
A
acceptabel
B
discutabel
C
niet acceptabel

Slide 23 - Quizvraag


timer
0:15
A
acceptabel
B
discutabel
C
niet acceptabel

Slide 24 - Quizvraag


timer
0:15
A
acceptabel
B
discutabel
C
niet acceptabel

Slide 25 - Quizvraag


timer
0:15
A
acceptabel
B
discutabel
C
niet acceptabel

Slide 26 - Quizvraag


timer
0:15
A
acceptabel
B
discutabel
C
niet acceptabel

Slide 27 - Quizvraag


timer
0:15
A
acceptabel
B
discutabel
C
niet acceptabel

Slide 28 - Quizvraag


timer
0:15
A
acceptabel
B
discutabel
C
niet acceptabel

Slide 29 - Quizvraag


timer
0:15
A
acceptabel
B
discutabel
C
niet acceptabel

Slide 30 - Quizvraag

Groepswerk
 1. jullie worden ingedeeld in groepen
 2. opdracht: bespreek de drie discutabele casus
 3. beschrijf het dilemma in deze casus (1 regel)
 4. je hebt 15 minuten de tijd voor deze opdracht

Slide 31 - Tekstslide


10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Slide 32 - Tekstslide

Wat zijn de dilemma's bij de drie discutabele casus?

Slide 33 - Open vraag

Wat neem je mee
van deze schoolgroep?

Slide 34 - Woordweb

Bedankt voor je aandacht ...
e.vandepas@dunamare.nl
 f.swaan@dunamare.nl
p.spee@dunamare.nl
www.opleidingsschoolH2O.nl

Slide 35 - Tekstslide

Voor onze reflectie graag de onderstaande enquête invullen.

https://nl.surveymonkey.com/r/XRS6JN7

Slide 36 - Tekstslide