1-3 Veerconstante vergelijking

Krachten in evenwicht en
de veerconstante (blz. 14)
Bluetooth 
- AAN
- VPN uit

Benodigdheden
- Boek en schrift
- Pen, potlood
- Rekenmachine
- iPad

Cijfer
- NEE


Lessonup
- JA
Tassen in
de tassenkast
Telefoons in de telefoontas
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Krachten in evenwicht en
de veerconstante (blz. 14)
Bluetooth 
- AAN
- VPN uit

Benodigdheden
- Boek en schrift
- Pen, potlood
- Rekenmachine
- iPad

Cijfer
- NEE


Lessonup
- JA
Tassen in
de tassenkast
Telefoons in de telefoontas

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen:
  • Leg uit wat het betekent als twee krachten in evenwicht zijn.
  • Bereken de veerconstante, kracht of uitrekking met de formule:
C=uF

Slide 2 - Tekstslide

Krachten in evenwicht
Twee krachten zijn evengroot en werken in 
de tegenovergestelde richting.

Daardoor gebeurt er niets. 
De zak beweegt niet omhoog
en niet omlaag.

Slide 3 - Tekstslide

Normaalkracht
De normaal kracht is de kracht die de 
tafelblad loodrecht omhoog uitoefent
op de fruitschaal.

Er is evenwicht dus de fruitschaal 
komt niet in beweging.

Fn

Slide 4 - Tekstslide

Uitrekking van veer meten
De opstelling wordt gemaakt zoals de opstelling hiernaast.

Vervolgens worden massas aan de veer gehangen.

Dan wordt de uitrekking gemeten.

Slide 5 - Tekstslide

Veerconstante formule
C=uF
C = veerconstante 
          (N/cm)

F = kracht 
            (N)

u = uitrekafstand 
       (cm of mm of m)

Slide 6 - Tekstslide

Hoe los je een probleem op

Slide 7 - Tekstslide

Voorbeeld 1
Een veer is 23,5 cm lang als er niets aan hangt, en 33,1 cm als er een gewichtje van 350 gram aan hangt.
Bereken met deze gegevens de veerconstante van de veer.    (6p)

Slide 8 - Tekstslide

Gegevens     u = 33.1-23,5 = 9,6 cm
                      m = 350 g = 0,35 kg

Gevraagd      C = ?

Uitwerking   F = mg = 0,35 x 9,8 = 3,43 N


C=uF
=9,63,43
= 0,36 N/cm

Slide 9 - Tekstslide

Voorbeeld 2
De nulstand van een veer is 15 cm. Als de veerconstante 42 N/m is en de kracht op de veer 6N is, wat is de lengte van de veer?

Slide 10 - Tekstslide

Gegevens   u nulstand = 15 cm
                     C = 42 N/m
                     F = 6N
Gevraagd   lengte van veer (u)
Uitwerking   
u=CF
=426
= 0,14m = 14 cm
dus u = 15 + 14 = 29cm

Slide 11 - Tekstslide

Inoefeningsvraag:
Daan doet een proef met een spiraalveer (C = 35 N/m). Eerst meet hij de lengte van de veer als er niets aan hangt: 27cm. Daarna hangt hij een blokje van 300 gram aan de veer. Bereken hoe groot de lengte van de veer nu wordt. Schrijf je hele berekening op.
timer
4:00

Slide 12 - Tekstslide

Gegevens    C = 35 N/m
                      nulstand = 27 cm
                      m = 300 g = 0,3 kg
Gevraagd    lengte van veer nu (u)
Uitwerking   F =mg = (0,3)(9,8) = 2,94 N

u=cF
=352,94
= 0,084 m = 8,4 cm
uitrekking = 27 + 8,4 = 35,4 cm

Slide 13 - Tekstslide

Wat is de eenheid van C in de veerconstante formule?
A
N
B
cm
C
N/cm
D
cm/N

Slide 14 - Quizvraag

Wat is de eenheid van F?
A
N
B
cm
C
N/cm
D
cm/N

Slide 15 - Quizvraag

Wat moet je onthouden bij het opschrijven van de formule
A
Gebruik de originele formule
B
Schrijf wat je wil bepalen links van de =

Slide 16 - Quizvraag

Maak opgaven 15 (blz. 18)
timer
2:30

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Maak opgaven 16 (blz. 18)
timer
6:00

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Maak opgaven 17 (blz. 18)
timer
3:00

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Maak opgaven 18 (blz. 18)
timer
2:30

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Les samenvatting:
  • Krachten in evenwicht - Krachten zijn evengroot 
maar werken in tegenovergestelde richting

C=uF
Kunnen we ook berekenen met m x g
bereken met eindstand - nulstand

Slide 25 - Tekstslide