B1-K1-W1- Lesweek 9 - S20

Aan het einde van de les.......

 • Kun je uitleggen wat ontwikkelingsaspecten zijn
 • Kun je uitleggen welke factoren je ontwikkeling bepalen .
 • Kun je uitleggen wat belangrijke voorwaarden zijn voor een kind om zich optimaal te ontwikkelen Kun je uitleggen wat hechting is en wat hechtingsproblemen zijn 
Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas: S20
Docent: M. Eshuis 
Lesweek 9            - 27 oktober 2020                                             
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Aan het einde van de les.......

 • Kun je uitleggen wat ontwikkelingsaspecten zijn
 • Kun je uitleggen welke factoren je ontwikkeling bepalen .
 • Kun je uitleggen wat belangrijke voorwaarden zijn voor een kind om zich optimaal te ontwikkelen Kun je uitleggen wat hechting is en wat hechtingsproblemen zijn 
Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas: S20
Docent: M. Eshuis 
Lesweek 9            - 27 oktober 2020                                             

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Programma- W1- doelgroepen - herhaling ADD/ADHD en ASS 
 • Welkom, AWR
 • Terugblik vorige les- ADHD-ADD 
 • Lesdoelen vandaag 

 • Verwerkingsopdracht - Theorie ADD/ ADHD / dyslexie en dyscalculie 
 • Herhaling ASS + video-opdracht 
 • Zelfstandig werken 

 • Lesdoelen check 
 • Afsluiting


Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik op vorige les: 
Beantwoord de volgende vragen op de dia's! 
Wat weet jij nog van de vorige lessen?? en de theorie uit je licentie?? 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ADHD is een aandachtstekortstoornis zonder hyperactiviteit
A
Waar
B
Niet waar

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

ADD wordt vaak pas later gediagnosticeerd dan ADHD. Hoe komt dit?
A
Vaak rustig van buiten, druk van binnen (chaos in hoofd)
B
Vanwege een hoog IQ wat hoort bij ADD

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bij ADD / ADHD is er soms sprake van ''hyperfocus''.. wat wordt hiermee bedoeld?
A
Belemmering in het kunnen focussen voor lange tijd
B
Hoog kunnen presteren met weinig concentratie
C
Belemmering in de focus en hierdoor 'hyper' gedrag vertonen
D
Bij interesse, zich verliezen in hetgeen en er helemaal in op gaan

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

ADHD is een neurobiologische stoornis. Dit is niet iets wat weggaat, wel waar je minder last van kan krijgen..
A
Waar
B
Niet waar

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen vandaag: 
Aan het einde van de les......... 
 • Kun je uitleggen in eigen woorden wat ADD/ADHD is 
 • Kun je uitleggen wat ASS inhoudt. 
 • Kun je uitleggen wat er van je wordt verwacht bij de opdracht van W1- vlog 
 • Heb je gewerkt aan je presentatie 'wie ben ik' en je huiswerkopdrachten 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

(Herhaling van het thema) ADHD/ADD + ASS 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

3

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

01:13
Wat bedoelen ze denk je met 'de huidige maatschappij is ADHD onvriendelijk''?

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

01:53
Benoem twee kenmerken van ADD

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

03:58
Je kunt je ADHD als je ouder bent ontgroeien (dus dat je het niet meer hebt)?
A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Op onderzoek uit: 
Ga in tweetallen aan de slag met de onderstaande vragen. Kunnen jullie alle antwoorden op internet terugvinden? 

1. Wat is de oorzaak van ADD? 
2. Waarom wordt ADD vaak pas laat gediagnosticeerd? 
3. Benoem 3 aspecten die lastig zijn als je ADD hebt  (anders dan uit het filmpje)
4. Benoem 3 kwaliteiten van ADD 

5. Wat is dyslexie? En kun je dit genezen? 
6. Wat is dyscalculie? En kun je dit genezen? 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De antwoorden: 

1. Wat is de oorzaak van ADD?  Biologische factoren (communicatie hersengebieden)  en omgevingsfactoren (verhoogd risico roken/ drinken tijdens zwangerschap) 
2. Waarom wordt ADD vaak pas laat gediagnosticeerd? 
  De symptomen zijn niet altijd zichtbaar.
Er is geen sprake van hyperactiviteit en vaak wordt het onder de noemer 'dromerig' genoemd. Andere kwaliteiten/ intelligentie etc. verhullen het vaak totdat het niet meer gaat. 
3. Benoem 3 aspecten die lastig zijn als je ADD hebt  (anders dan uit het filmpje)
Bijvoorbeeld: slecht overzicht in tijd hebben
, moeite met prioriteiten stellen, overgevoelig voor uitwendige prikkels 
4. Benoem 3 kwaliteiten van ADD 
Hyperfocus (bovengemiddeld prestatie bij interesse), Probleem oplossend, creatief, sensitief 
5. Wat is dyslexie? En kun je dit genezen? moeite met lezen en spelling (leerstoornis) - nee je kunt er wel mee leren omgaan 
6. Wat is dyscalculie? En kun je dit genezen? moeite met rekenen (getallen) nee je kunt er wel mee leren omgaan 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Autisme - introductie
https://www.youtube.com/watch?v=K2P4Ed6G3gw&ab_channel=Alkurhah 

Bekijk het filmpje aandachtig
Hoe zou jij dit zelf ervaren?
Wat denk je dat deze jongen nodig heeft?
Wat zijn volgens jou kenmerken van autisme?

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Autisme - begrip
Volgens psychiater en hoogleraar autisme Wouter Staal is autisme de:
 ‘verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op de volgende gebieden: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie.’


Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Autisme - kenmerken
Onder te verdelen in 3 categorieën:
1. Problemen in de sociale interactie (contactstoornis) 
Moeite met: contact, verwachtingen begrijpen, emoties aanvoelen, oogcontact
2. Problemen in de communicatie
Vertraagde taalontwikkeling, ander taalbegrip, zaken letterlijk nemen, gesprekken gaande houden.
3. Ander (afwijkend) gedrag en beperkte interesses/belangstelling
Vasthouden aan routines, Overgevoeligheid vs. helemaal niet, afwijkende motoriek, overmatige gerichtheid


Opdracht aan de klas: Kunnen jullie per categorie een voorbeeld geven?

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Autisme - oorzaak
De precieze oorzaak van autismespectrumstoornissen is tot nu toe niet bekend. 
In negen van de tien gevallen is sprake van aangeboren erfelijke factoren. 

Er is niet één enkel gen verantwoordelijk voor ASS, maar een combinatie van meerdere genetische veranderingen, onder invloed van omgevingsfactoren. 

Onderzoekers vermoeden dat door deze combinatie de ontwikkeling van de hersenen anders verloopt, waardoor de beperkingen bij mensen met ASS optreden

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Autisme - kwaliteit
1. Zijn altijd oprecht
2. Kunnen zich goed concentreren
3. Hebben veel kennis van bepaalde zaken
4. Durven veel
5. Hebben buitengewoon organisatorische vaardigheden
6. Hebben een uitstekend visueel geheugen
7. Zijn erg leergierig
8. Zijn betrouwbaar en loyaal
9. Zijn erg opmerkzaam
10. Zijn zeer goed in technische zaken
11. Zijn goed met probleemanalyses
12. Hebben oog voor detail en nauwkeurigheid
13. Zijn goed in het planmatig en stapsgewijs werken
14. Zijn erg creatief
15. Zijn resultaatgericht en stellen zich verantwoordelijk opSlide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vroeger versus nu.. 
We spreken sinds de DSM- V van ASS. 
Echter worden vaak nog de termen PDD-NOS, klassiek autisme en Asperger gebruikt. Het is wel handig als je weet welke kenmerken er bij de oude benaming van bijv. "PDD-NOS'' hoort omdat je dit wellicht nog in dossiers of bij collega's tegenkomt.

We kijken de aflevering van Xavier. Hij vertelt iets over zijn ASS (PDD NOS). 
De docent stel na afloop vragen, let dus goed op! 
https://www.npo3.nl/je-zal-het-maar-hebben/14-05-2013/POW_00566469 

Slide 21 - Tekstslide

Spoel zelf even door of bij veel tijd kijk de hele aflevering met de klas. 
En stel vragen. 
Xavier heeft PDD-NOS (Autisme)
Felice heeft een lichamelijke beperking. 

Voor Myrthe is dit wellicht leuk om geheel te kijken zodat je klas niet in herhaling valt. Je kunt wat sneller door de dia's van ASS heen dan. 
Zelfstandig aan de slag
Thieme Meulenhoff opdrachten: 
Maak dan alle Thieme Meulenhoff opdrachten van  (behalve de samenwerkingsopdrachten) van niveau 3-4 'Thema 2.3 t/m 2.8.  Deze opdrachten dien je af te hebben voor 09 november. 
Dit geldt voor je aanwezigheid bij de zelfstandig onderwijs uren. 

Vlog - werken aan de 'Wie ben ik' presentatie
Instructie docent. 


Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen check - Groep 
Aan het einde van de les.........
Kun je uitleggen in eigen woorden wat ADD/ADHD is
Kun je uitleggen wat ASS inhoudt.
Kun je uitleggen wat er van je wordt verwacht bij de opdracht van W1- vlog
Heb je gewerkt aan je presentatie 'wie ben ik' en je huiswerkopdrachten 

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies