Klassenmanagement en bpv opdracht

Klassenmanagement en bpv-opdracht
1. Lees de BPV-opdracht van beroepstaak 2A. Dit geldt voor OA en KP.
2. Lees punt 3 extra goed.
3. Maak een lijst waar jij op gaat letten als het gaat om klassenmanagement van jouw begeleider en groep/klas.
4. Een onderdeel van de opdracht is om te bespreken waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Schrijf op wat jij van jouw begeleider wil weten.

Deze lijst en vragen neem je mee naar stage!
1 / 10
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 10 slides, with text slides.

Items in this lesson

Klassenmanagement en bpv-opdracht
1. Lees de BPV-opdracht van beroepstaak 2A. Dit geldt voor OA en KP.
2. Lees punt 3 extra goed.
3. Maak een lijst waar jij op gaat letten als het gaat om klassenmanagement van jouw begeleider en groep/klas.
4. Een onderdeel van de opdracht is om te bespreken waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Schrijf op wat jij van jouw begeleider wil weten.

Deze lijst en vragen neem je mee naar stage!

Slide 1 - Slide

Waar is klassenmanagement voor bedoeld?


* Het creëren van een optimale onderwijs- en leersitutatie
Klassenmanagement gaat over:
 Het pedagogisch klimaat:
sfeer, orde houden, materiële dingen.
De inrichting van het lokaal:
praktische aspecten
pedagogische aspecten


Slide 2 - Slide

Het pedagogisch klimaat wordt bepaald door de manier waarop de leraar en de leerlingen met elkaar omgaan. Verschillende factoren zijn van invloed op het ontstaan en handhaven van een goed pedagogisch klimaat. Het gaat hierbij om: 

 • de opvoedingsstijl van de leerkracht
 • de regels en routines in de klas
 • het straffen en belonen door de leerkracht

Slide 3 - Slide

Wat zijn regels?        

Regels hebben betrekking op normen. Met regels wordt de leerling duidelijk gemaakt hoe het eigenlijk hoort. Regels gelden niet alleen in de klas, maar eigenlijk overal.       

* elkaar niet uitlachen              
Wat zijn routines?

Routines hebben betrekking op veel voorkomende gedragingen, die volgens een vast patroon moeten worden uitgevoerd. Zijn typerend voor schoolsituaties.

* naar wc - eerst bordje omdraaien
Slide 4 - Slide

Regels en afspraken
Formulier regels en afspraken positief.
Dus niet:
Je mag niet schreeuwen in de klas
Je mag niet pesten
Maar:
Als je iets wil zeggen, steek je je vinger op.
We zorgen dat iedereen zich prettig voelt in de klas.Schrijf zelf nog 4 andere regels op die jij belangrijk vindt in de klas. Formuleer deze positief! Schrijf ze zo op dat je het in de klas kunt hangen.
Denk ook aan regels/afspraken voor in de pauze, gym enz.

Slide 5 - Slide

Straffen en Belonen
Het pedagogisch klimaat wordt ook bepaald door de mate waarin de leerkracht straft en beloont en de middelen die daarvoor worden gebruikt. 

Kinderen leren meer van belonen dan van straffen!!
1 x straffen =
4 x belonen

Slide 6 - Slide

Straffen en Belonen
Waar moet een leerkracht voor zorgen als er straf wordt gegeven? 

 • dat de straf in overeenstemming is met de ernst van de overtreding
 • dat de straf rechtvaardig is
 • dat de straf door de leerling als terecht en zinvol wordt ervaren

Slide 7 - Slide

inrichting van het lokaal
De inrichting van het lokaal zegt iets over:

 • onderwijsvisie
 • persoonlijkheid
 • manier van lesgeven
 • keuze van onderwijsactiviteiten van de leerkracht
Tekst

Slide 8 - Slide

inrichting van het lokaal
De inrichting van het lokaal zegt iets over:

 • pedagogische aspecten:
decoratie, kleurgebruik, veiligheid, hygiëne, planten, thematafel

 • praktische aspecten: vaste plek materialen, ergonomie, materiaalkeuze, sfeer
Tekst

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide