Passive - deel 2

Welcome! 
Bijles Engels 
1 / 30
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Welcome! 
Bijles Engels 

Slide 1 - Slide

What was the passive? 
Why do we use it?

How do we make it?

Slide 2 - Slide

What is the Passive voice?

Slide 3 - Open question

Hoe maak je the Passive?

Slide 4 - Open question

Zin van actief naar passief...
Angry penguins | attackmy sister.
Onderwerp (S)                       lijdend voorwerp (O)
1. Lijdend voorwerp (object) komt vooraan in de zin te staan. 
2. Kijk in welke tijd de zin staat voor het hulpwerkwoord. 
tegenwoordige tijd? Gebruik: am / is / are | verleden tijd? Gebruik: was / were
3. Gebruik het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord

My sister is attacked (by angry penguins // by zombies).

Slide 5 - Slide

Rewrite the sentence using the passive

Somebody steals my chocolate.

Slide 6 - Open question

Rewrite the sentence using a passive voice.

Somebody kicks my cat.

Slide 7 - Open question

Rewrite the sentence using the passive voice.

Somebody stole my wallet.

Slide 8 - Open question

Hulpwerkwoorden in de passive
Penguins are attacking my sister. 

In deze zin staat al een vorm van "to be". 

1. Lijdend voorwerp komt vooraan in de zin. 
2. Hulpwerkwoord to be herhalen. Let op! vorm kan veranderen!
3. Gebruik being om de passive te maken. 
4. Gebruik het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord.

Slide 9 - Slide

Rewrite the sentence using the passive voice.

Penguins are attacking my sister.

Slide 10 - Open question

Challenging! Rewrite the sentence using the passive voice.
Da Vinci was painting the Mona Lisa.

Slide 11 - Open question

Slide 12 - Slide

The mechanic has not repaired the DVD recorder.

Slide 13 - Open question

I will not write the essay.

Slide 14 - Open question

Slide 15 - Link

Slide 16 - Link

Maak de zin lijdend:
Mr Jones watches films
A
Films are watched by Mr Jones
B
Films were watched by Mr Jones

Slide 17 - Quiz

The people speak English
A
English is being spoken by the people
B
English is spoken by the people

Slide 18 - Quiz

He reads comics.

A
Comics are read by him .
B
Comics will be read by him

Slide 19 - Quiz

We play volleyball.

A
Volleyball has been played by us.
B
Volleyball is played by us.

Slide 20 - Quiz

They sing the song.

A
The song is sung by them.
B
The song was sung by them.

Slide 21 - Quiz

I take photos.

A
Photos are taken by me.
B
Photos are being taken by me.

Slide 22 - Quiz

She does the housework.

A
The housework is done by her.
B
The housework was done by her.

Slide 23 - Quiz

The policemen help the children.

A
The children will be helped by the policemen.
B
The children are helped by the policemen.

Slide 24 - Quiz

He writes poems.

A
Poems are written by him
B
Poems have been written by him

Slide 25 - Quiz

Mother waters the flowers.

A
The flowers are being watered by mother
B
The flowers are watered by mother

Slide 26 - Quiz

Slide 27 - Link

Slide 28 - Link

What have you learned today?

Slide 29 - Open question

Ask a question you still have

Slide 30 - Open question