Interactievaardigheden les

Interactievaardigheden 
1 / 19
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Interactievaardigheden 

Slide 1 - Slide

Programma
Terug blik expert les Pedagogische basisdoelen
Expertles interactievaardigheden

Slide 2 - Slide

Doelen
  • Kun je benoemen welke zes interactievaardigheden je als pedagoog inzet om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren;
  • Kun je benoemen wat een goed praktijkvoorbeeld is, bij minimaal 3 interactievaardigheden. 

Slide 3 - Slide

Wat zijn de 4 pedagogische basisdoelen?
A
Autonomie - Competentie - Relatie - Normen & waarden
B
Veiligheid - Persoonlijke competenties - Sociale competenties – Autonomie
C
Relatie - Persoonlijk contact - Invloed – Competentie
D
Emotionele veiligheid - Persoonlijke competenties - Sociale competenties - Normen & waarden

Slide 4 - Quiz

Wat is een goed voorbeeld van een sociale competentie bij de BSO
A
je huiswerk maken
B
Conflicten leren oplossen
C
Je mening voor je houden
D
andere kinderen niet helpen

Slide 5 - Quiz

Praktijkvoorbeeld per basisdoel
Deel met je medestudenten

Slide 6 - Slide

Expert les Interactievaardigheden
Interactie:= wisselwerkingInteractievaardigheden:
De vaardigheden die een pedagogisch medewerker toepast tijdens de communicatie met kinderen

Slide 7 - Slide

  Waarom interactie vaardigheden?
Kinderen voelen zich gezien, gehoord en veilig op de groep. Kinderen weten wat van hen wordt verwacht


Basis houding van de Pm-er:
- Kinderen het gevoel geven van veiligheid waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

Slide 8 - Slide

Belang van interactievaardigheden
Voor het welzijn en sociaal emotioneel functioneren van de kinderen.

Je stimuleert de kinderen in hun brede ontwikkeling
Brede ontwikkeling: Persoonlijke groei van een kind op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk.

Helpen om steeds een stapje verder te komen in hun ontwikkeling: de zone van naaste ontwikkeling

Slide 9 - Slide

6 interactievaardigheden
Je kunt in twee groepen de interactievaardigheden onderscheiden: 
Basale interactievaardigheden (vormen de basis)
1. Sensitieve responsiviteit (emotionele steun): is PM- er een veilige basis of haven voor kinderen?
2. Respecteren van autonomie (erkenning): heeft PM-er oog voor het kind. 
3. Structureren en grenzen stellen (duidelijkheid): regels opstellen waar kinderen zich aan kunnen houden

Slide 10 - Slide

Sensitieve responsiviteit 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Educatieve interactievaardigheden (leren)
4. Praten en uitleggen (benoemen): de Pm-er benoemt wat ze doet en wat er gebeurt. Het afstemmen van verbaal-non verbale communicatie met het kind.
5. Ontwikkelingsstimulering (vergroten van kennis en vaardigheden): Ontwikkeling stimuleren op een manier die bij het kind past.
6. Begeleiden van onderlinge interactie (veilig en vertrouwd voelen): hoe leer je kinderen om met andere kinderen in de groep om te gaan.  

Slide 13 - Slide

Samen lezen
Samenvatting sensitieve responsitiviteit
pagina 1

Slide 14 - Slide

Aan de slag
Maak samen in je leerteam steeds 1 opdracht naar eigen keuzen die op de volgende pagina's staan:
  • Respecteren van autonomie 
  • Structureren en grenzen stellen
  • Praten en uitleggen 
  • Ontwikkelingsstimulering 
  • Begeleiden van onderlinge interactie 

Slide 15 - Slide

Herhaling theorie
Kijk naar de volgende film

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Huiswerk
Film kijken op netflix:

Volgende week start ontwikkelingspsychologie


Slide 18 - Slide

Bedankt!!!
Bedankt voor het 
meedoen!!!
Tot volgende week

Slide 19 - Slide