Passive - deel 2

The passive 
Today we will continue practicing the passive voice.
Work through this lessonup.
1 / 27
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

The passive 
Today we will continue practicing the passive voice.
Work through this lessonup.

Slide 1 - Slide

What was the passive? 
Why do we use it?

How do we make it?

Slide 2 - Slide

Zin van actief naar passief...
Angry penguins | attackmy sister.
Onderwerp (S)    | w.w. |     lijdend voorwerp (O)
1. Lijdend voorwerp (object) komt vooraan in de zin te staan. 
2. Kijk in welke tijd de zin staat. 
tegenwoordige tijd? Gebruik: am / is / are | verleden tijd? Gebruik: was / were
Kijk voor de andere tijden in de powerpoint of in je boek.
3. Gebruik het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord
My sister is attacked (by angry penguins // by zombies).

Slide 3 - Slide

Rewrite the sentence using a passive voice.

My brother always steals my chocolate.

Slide 4 - Open question

Rewrite the sentence using a passive voice.

Somebody kicks my cat.

Slide 5 - Open question

Rewrite the sentence using the passive voice.

Somebody has stolen my wallet.

Slide 6 - Open question

Rewrite the sentence using the passive voice.

Ted Bundy had killed my neighbour.

Slide 7 - Open question

Hulpwerkwoorden in de passive
Penguins are attacking my sister. 

In deze zin staat al een vorm van "to be". 

1. Lijdend voorwerp komt vooraan in de zin. 
2. Hulpwerkwoord to be herhalen. Let op! vorm kan veranderen!
3. Gebruik being om de passive te maken. 
4. Gebruik het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord.

Slide 8 - Slide

Rewrite the sentence using the passive voice.

Penguins are attacking my sister.

Slide 9 - Open question

Challenging! Rewrite the sentence using the passive voice.
Da Vinci was painting the Mona Lisa.

Slide 10 - Open question

Slide 11 - Slide

The mechanic has not repaired the DVD recorder.

Slide 12 - Open question

I will not write the essay.

Slide 13 - Open question

Go to the site on the following slideDo the exercise and make a screenshot of your results. 
Use windows button shift S

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Link

Upload the screenshot of your result here:

Slide 16 - Open question

Go to the site on the following slideDo the exercise and make a screenshot of your results. 
Use windows button shift S

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Link

Upload the screenshot of your result here:

Slide 19 - Open question

Go to the site on the following slideDo the exercise and make a screenshot of your results. 
Use windows button shift S

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Link

Upload the screenshot of your result here:

Slide 22 - Open question

Go to the site on the following slideDo the exercise and make a screenshot of your results. 
Use windows button shift S

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Link

Upload the screenshot of your result here:

Slide 25 - Open question

What have you learned today?

Slide 26 - Open question

Ask a question you still have

Slide 27 - Open question