Passive - deel 2

1 / 17
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Today
Passive voice (everyone)
Individual choice: more passive OR theme 4

IRREGULAR VERBS IN EXAM

Slide 2 - Slide

Do you still remember?
Rewrite this sentence using the passive voice:
I punched someone in the face.

Slide 3 - Open question

What was the passive? 
Why do we use it?

How do we make it?

Slide 4 - Slide

Zin van actief naar passief...
Angry penguins | attackmy sister.
Onderwerp (S)                       lijdend voorwerp (O)
1. Lijdend voorwerp (object) komt vooraan in de zin te staan. 
2. Kijk in welke tijd de zin staat voor het hulpwerkwoord. 
tegenwoordige tijd? Gebruik: am / is / are | verleden tijd? Gebruik: was / were
3. Gebruik het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord

My sister is attacked (by angry penguins // by zombies).

Slide 5 - Slide

Rewrite the sentence using a passive voice.

Someone cleans my house.

Slide 6 - Open question

Rewrite the sentence using the passive voice.

Someone stole my wallet.

Slide 7 - Open question

Rewrite the sentence using the passive voice.

Someone killed my neighbour.

Slide 8 - Open question

Hulpwerkwoorden in de passive
Penguins are attacking my sister. 

In deze zin staat al een vorm van "to be". 

1. Lijdend voorwerp komt vooraan in de zin. 
2. Hulpwerkwoord to be herhalen. Let op! vorm kan veranderen!
3. Gebruik being om de passive te maken. 
4. Gebruik het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord.

Slide 9 - Slide

Rewrite the sentence using the passive voice.

Penguins are attacking my sister.

Slide 10 - Open question

Rewrite the sentence using the passive voice.
Da Vinci was painting the Mona Lisa.

Slide 11 - Open question

Slide 12 - Slide

The mechanic has not repaired the computer.

Slide 13 - Open question

I am not going to write the essay.

Slide 14 - Open question

More practice?
Look for "passive voice" exercises
OR
Revise irregular verbs (Classroom)
F Watching: 28, 29, 31
J Writing: Make language help exercise 48

Slide 15 - Slide

What have you learned today?

Slide 16 - Open question

Ask a question you still have

Slide 17 - Open question