les 1: een eeuwenoud keizerrijk gaat ten onder (1)

China, les 1: een eeuwenoud keizerrijk gaat ten onder
1 / 21
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

China, les 1: een eeuwenoud keizerrijk gaat ten onder

Slide 1 - Slide

WELKOM!
1. HET OUDE CHINA
2. CHINA EN EUROPA; VAN BEWONDERING NAAR AFSCHUW
3. BINNENLANDSE PROBLEMEN IN CHINA
4. AAN HET WERK

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

China 18de eeuw, een machtig keizerrijk
- welvarend
- sterk gecentraliseerd
- effectief functionerend

Slide 5 - Slide

Wat maakte het keizerrijk tot de 18de eeuw succesvol?

Slide 6 - Slide

1.  Confucianisme
(Filosofische stroming met religieuze trekken)
Overige kenmerken:
voorouderverering - sober leven - hard werken
Tweeduizend jaar lang was het confucianisme de officiële staatsreligie van China. Het bracht eenduidig overheidsbeleid in een staat 
Gaat uit van de 5 menselijke relaties. De wereld is ordelijk als iedereen zijn juiste rol kent:
1. Vader (liefde) - Zoon (eerbied
2. Oudere broer (zorgzaam) - jongere broer (nederig)
3. Man (rechtvaardig) - vrouw (gehoorzaam)
4. Oudere (menselijk) - jongere (dankbaar)
5. Regeerder (menselijk) - onderdaan (trouw)
Er is dus sprake van een duidelijke hiërarchie

Slide 7 - Slide

Keizers regeerden volgens het 
Hemels Mandaat 
(天子 Tianzi: Zoon des Hemels)

Het Hemels Mandaat was de legitimatie van de heerschappij van de Chinese keizers als de Zoon des Hemels (天子 tianzi), door de hemel verkozen en gezegend, zolang hij deugdig heerste. Als dit niet zo was dan gaf de hemel het mandaat aan iemand anders en werd deze keizer.
Onderdanen gehoorzamen aan de keizer, 
de keizer streeft het welzijn van het volk na.

2. Het Hemels Mandaat

Slide 8 - Slide

Vlag van de Qing dynastie
De Manchu's komen oorspronkelijk uit Mantsjoerije. Ze vormden een minderheid in China. Slechts 2% van de Chinezen waren Manchu.
Deze Manchu keizers oefenden hun macht door veel Chinese traditeis en regels over te nemen. 
Wel voerden ze in dat alle mannen hun voorhoofd kaal moesten scheren en hun haar in een staart moesten dragen. Dit was een teken van onderwerping aan de Manchu keizers

Slide 9 - Slide

Qing dynastie ook bekend van :

Slide 10 - Slide

Alleen toegankelijk voor de Keizer en zijn familie en voor zijn medewerkers

Slide 11 - Slide

3.  Efficiënte organisatie
Mandarijnen (ambtenaren)


Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Modern Imperialisme in China
19de eeuw; Industriële revolutie -> Modern Imperialisme in China 
Europa was op zoek naar grondstoffen in China.


Slide 14 - Slide

Binnenlandse problemen
besluiteloosheid
corruptie
bevolkingsgroei
te weinig ambtenaren
Witte Lotus Opstand
1796-1804

Slide 15 - Slide

Aan het werk!
lezen en leren blz 68 t/m 70
maken: 3.4,  3.5,  3.7,  3.10,  3.14 

Slide 16 - Slide

3.4

Slide 17 - Open question

3.5

Slide 18 - Open question

3.7

Slide 19 - Open question

3.10

Slide 20 - Open question

3.14

Slide 21 - Open question