Paragraaf 3.3

Hoofdstuk 3
Aan het werk? 
1 / 15
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Hoofdstuk 3
Aan het werk? 

Slide 1 - Slide

Planning
Leerdoelen bespreken
Huiswerk bespreken
Uitleg paragraaf 3.3
Aan het werk: opdracht 27 t/m 41

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
  • Wanneer je werkt, wie is dan de werkgever en wie is dan de werknemer?
  • Wat is een arbeidsovereenkomst en wat staat er in een arbeidsovereenkomst? 
  • Wanneer heb je een vaste baan? 

Slide 3 - Slide

Huiswerk Bespreken
Opdracht 16 t/m 26 van paragraaf 3.2

Slide 4 - Slide

Leerdoelen
  • Wat is een CAO?
  • Wat is het verschil tussen je brutoloon en je nettoloon?
  • Wat is de arbeidstijdenwet?
  • Wat is de arbowet?

Daarnaast kun je ook het nettoloon berekenen met behulp van de gegeven formule

Slide 5 - Slide

Bruto en Netto
Samen met je baas spreek je een brutoloon af
Dit loon wordt vermindert met belastingen en sociale premies, wat overblijft krijg je op je rekening gestort: nettoloon

Nettoloon = brutoloon – inhoudingen

Voorbeeld: Je brutoloon is € 2.110, aan belasting betaal je € 180 en aan sociale premies betaal je nog € 59. Wat is je nettoloon?

Slide 6 - Slide

Opdracht  32 en 22

Slide 7 - Slide

Regelingen
Wanneer je werkt heb je recht op het wettelijke minimumloon.
In de arbeidstijdenwet staan regels voor werk- en rusttijden
In de Arbowet staan regels over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

Slide 8 - Slide

Opdracht 35

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Wat is een CAO?

Slide 11 - Open question

Wie stelt een CAO op?

Slide 12 - Open question

Omschrijf de arbeidstijdenwet in je eigen woorden...

Slide 13 - Open question

Omschrijf de arbowet in je eigen woorden...

Slide 14 - Open question

Aan het werk!
10 minuten zelfstandig

Maak opdrachten 3.3 (27 t/m 41)


Vragen? Steek je hand op of kom naar de docent


timer
10:00

Slide 15 - Slide