14.3 Vervuiling-les 1-2

Hoofstuk 14: Duurzaam leven
§14.3 Vervuiling  INLEIDING Smit (deel 1)
Enkele opdrachten maken
Opdracht Project

1 / 28
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 28 slides, with text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Hoofstuk 14: Duurzaam leven
§14.3 Vervuiling  INLEIDING Smit (deel 1)
Enkele opdrachten maken
Opdracht Project

Slide 1 - Slide

14.3 Vervuiling 

Slide 2 - Slide

Duurzamheids challenge
Een challenge om je ecologische footprint te verkleinen (zie ook je boekje)
 keuzeopdracht 1 - minder water verbruiken. Meet de hoeveelheid die gebruikelijk is en hoeveel die is verminderd dankzij jouw nieuwe gedrag. Hoe kreeg je dat voor elkaar? 
keuzeopdracht 2 - Minder vleesconsumptie.  Wat is het milieueffect op het milieu? 
keuzeopdracht 3: Kijk deze week eens rond in je eigen leefomgeving. Doe iets waardoor je minder afval maakt of ruim afval op.
keuzeopdracht 4: Kun je door verandering in je gedrag je energieverbruik verminderen. Denk aan verwarming een graad lager instellen - minder mobielgebruik - minder bestanden online opslaan - met de fiets (zonder electromotor) naar school - met openbaar vervoer reizen - niet met het vliegtuig op vakantie gaan. 

Slide 3 - Slide

Begrippenlijst
-recycling-compost-hergebruik
-restafval-vuilverbrandingsinstallatie-vuilstort-zwerfafval
-fossiele brandstoffen-afvalgassen-uitstoot-luchtvervuiling-fijnstof-smog-verzuring-zure neerslag
-koolstofkringloop-natuurlijke broeikaseffect-versterkte broeikaseffect

Slide 4 - Slide

Leerdoelen §14.3 - deel 1
*Leerdoelen : 'ik kan ....
1. in een schema weergeven welke 3 vormen van afvalverwerking er zijn en welk type afval voor elke verwerking gebruikt wordt
2. in een tabel weergeven welke 3 afvalgassen er vrijkomen bij het verbranden van fossiele brandstoffen en in welke 3 vormen ze zorgen voor luchtvervuiling.

Maak opdracht 2

Slide 5 - Slide

Lezen en doen (10 min)
• lees in je tekstboek 'wat gebeurt er met jouw afval'
• maak leerdoel 1 - ik kan in een schema weergeven welke
• 3 vormen van afvalverwerking er zijn en welk type afval voor elke verwerking gebruikt wordt
maak opdrachten 2 t/m 7 in je werkboek

Slide 6 - Slide

luchtvervuiling ---- 4 opties om die aan te pakken 
• Filmpje bekijken over luchtvervuiling (volgende dia).
• Op het eind worden er 4 alternatieven getoond die ervoor zorgen dat de luchtvervuiling daalt. Noteer deze 4 alternatieven in de dia na het filmpje.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

AAN DE SLAG (10 min)
• lees in je tekstboek 'wat zijn gevolgen van luchtvervuiling?'
• maak leerdoel 2: 'ik kan in een tabel weergeven welke 3 afvalgassen er vrijkomen bij het verbranden van fossiele brandstoffen en in welke 3 vormen ze zorgen voor luchtvervuiling'
maak opdrachten 8 tot en met 10
Klaar? Werk aan je Project (check eerst bij Smit!!)

Slide 9 - Slide

§14.3-2 Koolstofdioxide en klimaat
https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/het-klimaat-en-de-koolstofcyclus

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Slide

0

Slide 13 - Video

0

Slide 14 - Video

Slide 15 - Slide

Luchtvervuiling
- Smog
- Verzuring
- Broeikasgassen
- Fijnstof

Slide 16 - Slide

Fijnstof: Natuurlijk (sahara, zeezout) en
door de mens (verbranding dieselmotoren)

Slide 17 - Slide

Broeikaseffect: natuurlijk
- Methaan
- koolstofdioxide
- Waterstof

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Versterkt broeikaseffect door:
Extra uitstoot koolstofdioxide door verbranding fossiele brandstoffen

Slide 20 - Slide

0

Slide 21 - Video

Klimaatverandering
Verandering van het weer gedurende meerdere jaren

Slide 22 - Slide

0

Slide 23 - Video

Verzuring
- stikstofoxide (NOx)- verkeer (verbranding benzine)
- zwaveloxide (SO2) - industrie (brandstof)
- ammoniak (NH3) - veeteelt

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Link

verzuring
(marteronderzoek Smit
Wortelharen beschadigen
kalktekort
afname biodiversiteit: zeldzame soorten sterven uit

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Link

Aan de slag
Eerst opdrachten uit het boek

Slide 28 - Slide