Belbin en leervragen opstellen

Samenwerken en afstemmen
1 / 12
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 12 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Samenwerken en afstemmen

Slide 1 - Slide

Opdracht
Je stemt binnen een multidisciplinair overleg je werkzaamheden onderling af waardoor kwaliteit, continuïteit en eenduidigheid van de werkzaamheden zijn gewaarborgd.

Slide 2 - Slide

Opdrachten
  • Module 4 weken
  •  Deelopdracht 1, Uitslag Belbin en leervragen
  • Deelopdracht 2, Uitwerking samenwerkingsscan
  • Deelopdracht 3, uitwerking opdracht met feedback mede student
  • Rollenspel MDO

Slide 3 - Slide

Programma
Uitleg opdracht

De rollen van Belbin

Opstellen leervragen

Slide 4 - Slide

Leeruitkomsten
Na deze les:
1. Heb je inzicht in je eigen teamrol volgens Belbin.
2. Weet je hoe de module er uit ziet
3. Weet je in welk groepje je aan de slag gaat.
4. Je kunt de verschillende rollen in je eigen woorden uitleggen.
5. Je hebt minimaal één leervraag opgesteld.

Slide 5 - Slide

Opbouw van het vak
Belbin test en leervragen
Bespreking samenwerkingsscan
Samenwerken en besluiten nemen
Voorbereiden en uitvoeren MDO

Slide 6 - Slide

0

Slide 7 - Video

Ik ben een...
Creatief
Verbeeldingskracht
Origineel willen zijn
Wetenschappelijk
Snel beledigd
Zich afgeremd voelen binnen een groep

Slide 8 - Slide

Bespreken eigen rol
Ga met een klasgenoot in gesprek over de uitslag van je Belbin test.

Is het herkenbaar?

Wat zijn de voor- en nadelen van je rol? Probeer een voorbeeld te bedenken uit de praktijk.

Slide 9 - Slide

Leerdoelen opstellen
Wat zijn jouw 2 SMART geformuleerde leerdoelen op het gebied van samenwerking?

(Vergeet niet om feedback te vragen 
van je vakdocent!)

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide