Belbin en leervragen opstellen

en afstemmen
1 / 15
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 15 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

en afstemmen

Slide 1 - Slide

Programma

Uitleg opdracht

De rollen van Belbin
Opstellen leervragen
Samenwerkingscan

Slide 2 - Slide

Leeruitkomsten
Na deze les:

1. Heb je inzicht in je eigen teamrol volgens Belbin.
2. Je kunt de verschillende rollen in je eigen woorden uitleggen.
3. Je hebt minimaal één leervraag opgesteld.
4. Je hebt een beeld gevormd van de samenwerking tussen de teamleden.

Slide 3 - Slide

Oriëntatieopdracht
Hoeveel deelopdrachten zijn er?

Wat is de inhoud van de opdrachten?

Hoe wordt het vak afgesloten?

Slide 4 - Slide

Opbouw van het vak
Belbin test en leervragen
Bespreking samenwerkingsscan
Samenwerken en besluiten nemen
Voorbereiden en uitvoeren MDO in de praktijk
E-learning
Vergeet de e-learnings niet!

Slide 5 - Slide

Eindopdracht
MDO uitvoeren


Je stemt binnen een multidisciplinair overleg je werkzaamheden onderling af waardoor kwaliteit, continuïteit en eenduidigheid van de werkzaamheden zijn gewaarborgd.

Na afloop reflecteer en evalueer je jouw inbreng met je werkbegeleider aan de hand van de criteria.

Slide 6 - Slide

1

Slide 7 - Video

00:00
Let goed op de voor- en nadelen van de verschillende rollen. 

Slide 8 - Slide

Bespreken eigen rol
Ga met een klasgenoot in gesprek over de uitslag van je Belbin test.

Is het herkenbaar?

Wat zijn de voor- en nadelen van je rol? Probeer een voorbeeld te bedenken uit de praktijk.

Slide 9 - Slide

Leerdoelen opstellen
Wat zijn jouw 2 SMART geformuleerde leerdoelen op het gebied van samenwerking?

(Vergeet niet om feedback te vragen van je vakdocent!)

Slide 10 - Slide

Opdracht
Open Dulon Online en klik op de link voor de scan.

Maak de scan samen met je groepsgenoten.
Maak gebruik van ervaringen uit het verleden.

Slide 11 - Slide

De uitslag.....

Slide 12 - Slide

Opdracht 
Werk 1 onderdeel uit waarin minder goed gescoord is.

Hierbij bedenk je minimaal 3 interventies/adviezen, waardoor  de samenwerking mogelijk verbetert. 

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide