Belbin en leervragen opstellen

Samenwerken en afstemmen
1 / 15
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 15 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Samenwerken en afstemmen

Slide 1 - Slide

Programma
Uitleg opdracht

De rollen van Belbin

Opstellen leervragen

Slide 2 - Slide

Leeruitkomsten
Na deze les:
1. Heb je inzicht in je eigen teamrol volgens Belbin.
2. Weet je hoe de module er uit ziet
3. Weet je in welk groepje je aan de slag gaat.
4. Je kunt de verschillende rollen in je eigen woorden uitleggen.
5. Je hebt minimaal één leervraag opgesteld.

Slide 3 - Slide

Oriëntatieopdracht
Wat is de inhoud van de opdrachten?

Hoe wordt het vak afgesloten?

Slide 4 - Slide

Planning

Slide 5 - Slide

Opbouw van het vak
Belbin test en leervragen
Bespreking samenwerkingsscan
Samenwerken en besluiten nemen
Voorbereiden en uitvoeren MDO

Slide 6 - Slide

Eindopdracht
Rollenspel en evaluatie
Afstemmen werkzaamheden in de praktijk

Slide 7 - Slide

0

Slide 8 - Video

Ik ben een...
Creatief
Verbeeldingskracht
Origineel willen zijn
Wetenschappelijk
Snel beledigd
Zich afgeremd voelen binnen een groep

Slide 9 - Slide

Bespreken eigen rol
Ga met een klasgenoot in gesprek over de uitslag van je Belbin test.

Is het herkenbaar?

Wat zijn de voor- en nadelen van je rol? Probeer een voorbeeld te bedenken uit de praktijk.

Slide 10 - Slide

Leerdoelen opstellen
Wat zijn jouw 2 SMART geformuleerde leerdoelen op het gebied van samenwerking?

(Vergeet niet om feedback te vragen 
van je vakdocent!)

Slide 11 - Slide

  • Ga uit van de kwaliteiten van een ander.
  • Durf buiten je comfort zone te opereren.
  • Schuren is goed, schuren is productief en leerzaam.

Slide 12 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide