2m1 - lesson 36: homework check & grammar

Welcome!
lesson 36: homework check & grammar 
1 / 18
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Welcome!
lesson 36: homework check & grammar 

Slide 1 - Slide

Lesson plan
 • Homework check
 • Grammar: present perfect vs past simple 
 • Practice 
 • Homework Wednesday

Slide 2 - Slide

Homework check 
ex. 4 p. 9 (boek B!)

Slide 3 - Slide

Grammar: present perfect vs past simple

Slide 4 - Slide

what is past simple?

Slide 5 - Mind map

Past simple
verb + ed (or 2nd form irregular verbs)
 

Finished actions in the past: helemaal afgelopen in het verleden

Signal words?
 • Yesterday
 • in 1997
 • last month
 • last week (etc.) 

Slide 6 - Slide

what is present perfect?

Slide 7 - Mind map

Present perfect
Have/has + past participle (voltooid deelwoord)
(past participle = verb +ed OR 3rd form irregular verbs)


Wanneer gebruiken?
 • als iets in het verleden is gebeurd en nu nog aan de gang is (je weet niet of het is afgelopen)
 • om te praten over ervaringen
 • om te zeggen dat iets in het verleden is gebeurd en je daar nu een resultaat van merkt. 

Slide 8 - Slide

Signal words present perfect?

Slide 9 - Open question

Present perfect signal words
For
Yet
Never
Ever                                  --> FYNE JAS
Just
Already
Since

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Practice
In the next few slides, fill in the correct form of the verb 

Slide 12 - Slide

1. I _________ (never/go) to Vienna

Slide 13 - Open question

2. I ________ (visit) to my grandmother last week

Slide 14 - Open question

3. Amy _______ (live) in Portugal when she was young

Slide 15 - Open question

4. She ________ (see/not) him since last year

Slide 16 - Open question

5. I _______ (go) to the cinema last night

Slide 17 - Open question

Homework Wednesday
ex. 12 & 13 p. 14-15

Slide 18 - Slide