PSY A les 3 periode 2

Hoofdstuk 3:   Denken en Leren


PSY-A - Niveau 4 - Periode 2 - schooljaar 2020 - 2021
Les 3
1 / 21
next
Slide 1: Slide
PsychologieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 3:   Denken en Leren


PSY-A - Niveau 4 - Periode 2 - schooljaar 2020 - 2021
Les 3

Slide 1 - Slide

Hoe gaan jullie leren:
5 minuten
Opstarten les
25 minuten 
Theorie H 3.2 / 2.4

25 minuten
Zelfstandig werken:
Sinterklaasopdracht
5 minuten
Afronden les

Slide 2 - Slide

Lesdoelen van vandaag:
* Je kunt de drie cognitieve stromingen benoemen die wij vandaag gaan bespreken

* Je kunt de psychologen/pedagogen benoemen die bij deze stromingen horen

* Je kunt voorbeelden benoemen bij de drie cognitieve stromingen

Slide 3 - Slide

3 verschillende stromingen in de ontwikkelingspsychologie
Behaviorisme
Cognitivisme
Constructivisme

Slide 4 - Slide

Behaviorisme
 • Onbeschreven blad
 • Behavior = gedrag
 • Conditionering: Aangeleerd gedrag
 •  Belonen en straffen
 • Ivan Pavlov en Fred Skinner

Slide 5 - Slide

Ivan Pavlov (1849- 1936)
conditioneren

Slide 6 - Slide

Fred Skinner (1904 - 1990)
 • Je kunt mensen en dieren bijna alles leren
 • Belonen van gewenst gedrag
 • Gedrag dat je het meest laat zien bepaalt je persoonlijkheid

Slide 7 - Slide

Hoe zien wij behaviorisme terug in onze maatschappij?

Slide 8 - Slide

Behaviorisme 
 1. Beloon gewenst gedrag. Het gedrag komt dan vaker terug
 2. Negeer ongewenst gedrag. Het gedrag zal dan minder vaak terugkomen
 3. Straf gedrag alleen als het gevaarlijk is of moet stoppen. straffen helpt alleen om gedrag te stoppen

Slide 9 - Slide

Cognitivisme
* Kinderen leren door te experimenteren
* onderzoeken met handen, mond, ogen en neus
* je maakt kennis zelf
* nieuwe kennis komt altijd van buitenaf

Slide 10 - Slide

Piaget 1896 -1980
Ontwikkeling van kinderen in vier fasen:

 1. Sensomotorische fase (0-2 jaar)
 2. Preoperationele fase (2 - 6 jaar)
 3. concreet operationele fase (6 - 12 jaar)
 4. formeel operationele fase (12 - 15 jaar)

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Jerome Bruner (1915 - 2016)


Zelf ontdekkend leren
zelf informatie verzamelen en ontdekt nieuwe kennis.

Slide 13 - Slide

Constructivisme
* samen ervaringen opdoen in de omgeving
*leren van ervaringen van de mensen waar je mee opgroeit
* ouders/opvoeders, begeleiders, leerkrachten, broers/zussenetc.
* Les Vygotsky en Rober Gagne

Slide 14 - Slide

Les Vygotsky (1896 - 1934)

 • cognitieve ontwikkeling wordt beinvloed door interactie met mensen en door de omgeving waar je opgroeit
 • Ouders/opvoeders zijn rolmodellen
 • Zone van naaste ontwikkeling = uitdagen met iets wat ze nog net niet begrijpen 

Slide 15 - Slide

Robert Gagne (1916 -2002)

 • Verstand is een ingewikkeld systeem
 • informatie opnemen, opslaan en ordenen (computer)
 • Begrijpen, problemen oplossen en beslissingen nemen 

Slide 16 - Slide

Zijn er nog vragen??

Slide 17 - Slide

Sinterklaasopdracht
timer
25:00

Slide 18 - Slide

Welk gedeelte van de theorie wil jij volgende week graag nog een keer herhalen?

Slide 19 - Open question

Benoem een van de drie cognitieve stromingen en benoem een voorbeeld daarvan.

Slide 20 - Mind map

Tot de volgende week!

Slide 21 - Slide