PSY A les 4 periode 2

PSY A 
Nu Pedagogisch Werk
Opvoeding en ontwikkeling  
Niveau 3 en 4
Les: 4
Periode: 2
Hoofdstuk: 3.2 / 2.4
Studiejaar: 2020-2021

1 / 19
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

PSY A 
Nu Pedagogisch Werk
Opvoeding en ontwikkeling  
Niveau 3 en 4
Les: 4
Periode: 2
Hoofdstuk: 3.2 / 2.4
Studiejaar: 2020-2021

Slide 1 - Slide

Hoe gaan jullie leren:
5 minuten
Opstarten les
25 minuten 
Theorie H 3.2 / 2.4

25minuten
Zelfstandig werken:
Opdrachten werkboek H 3.2 / 2.4
Afmaken sinterklaas opdracht
5 minuten
Afronden les

Slide 2 - Slide

Wat leren we vandaag:
Aan het einde van de les kun je de drie cognitieve stromingen benoemen en hier praktische voorbeelden van geven 
De pedagogen/psychologen benoemen die bij deze cognitieve stromingen horen

Slide 3 - Slide

Verschillende stromingen 
Behaviorisme
Cognitivisme
Constructivisme

Slide 4 - Slide

Behaviorisme
Onbeschreven blad  tabula rasa 
Behavior = gedrag
Belonen voor goed gedrag = Conditioneren
Ivan Pavlov -> experimenteren met honden
Fred Skinnner -> belonen van gewenst gedrag


Belonen van gewenst gedrag
Negeren van ongewenst gedrag
Straffen om gedrag te stoppen


Vorige eeuw 1900-2000  maar ook nu nog steeds van invloed
Slide 5 - Slide

De honden van Pavlov
Voorbeeld van conditionering:

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Skinner ->gedrag belonen

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Cognitivisme
Nieuwe kennis komt altijd van buitenaf
Kinderen onderzoeken de wereld met hun handen, mond, ogen, en neus.
Onderzoeken -> actief experimenteren
Kennis krijg je niet -> kennis maak je

Slide 10 - Slide

Jean Piaget
Kinderen ontwikkelen zich in 4 fases
  • Sensomotorische fase 0-2 jaar
  • Pre operationele fase 2-6 jaar
  • Concreet operationele fase 6-12 jaar
  • Formeel operationele fase 12-15 jaar

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Brunner
Zelf ontdekkend leren vanuit exploratiedrang


Slide 13 - Slide

Constructivisme
Vygotsky  cognitieve ontwikkeling wordt beïnvloed door sociale en culturele aspecten
Ervaringen opdoen in deze omgeving
Er zijn rolmodellen waarvan je leert

Slide 14 - Slide

Leren in de zone van de naaste ontwikkeling

Slide 15 - Slide

Robert Gagne
Een kind denkt na over alles

Slide 16 - Slide

En nu aan het werk
Maken werkboek vragen die horen bij theorie H 3.2 / 2.4

Tabel uitbreiden met deze info

timer
25:00

Slide 17 - Slide

Belangrijk hoofdstuk
Leren door herhaling 

Het is aan te raden om deze lesson up nog een paar keer 
te hernalen

Net als vroeger

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video