Kwadratische functies herhaling

Doel van deze les
 1. Korte herhaling leerstof  grafieken tweedegraadsfuncties met herhalingsvragen

 2.   Samen oplossen type-oefeningen

 3. Zelf aan het werk met de gepersonaliseerde taak (als evaluatie)
1 / 20
next
Slide 1: Slide
WiskundeSecundair onderwijs

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Doel van deze les
 1. Korte herhaling leerstof  grafieken tweedegraadsfuncties met herhalingsvragen

 2.   Samen oplossen type-oefeningen

 3. Zelf aan het werk met de gepersonaliseerde taak (als evaluatie)

Slide 1 - Slide

De coördinaat van de top van

vind je met de formule
f(x)=a.(xα)2+β
A
(α,β)
B
(β,α)
C
(α,β)
D
geen enkele is juist

Slide 2 - Quiz

De vergelijking van de symmetrie-as van
is:
A
x=α
B
y=α
C
y=β
D
x=β

Slide 3 - Quiz

De coördinaat van de top van
f(x) = ax² + bx + c
vind je met de formule
A
(2ab,f(2ab))
B
(b,a)
C
(a,b)
D
geen enkele is juist

Slide 4 - Quiz

De vergelijking van de symmetrie-as van f(x) = ax² + bx + c is:
A
x=a
B
x=2ab
C
y=ab
D
x=2ab

Slide 5 - Quiz

De coördinaat van de top van f(x) = -x² -2x + 1 is
(-1,4)
(-1,2)
(1,-2)

Slide 6 - Drag question

(2,3)
(-2,-3)
(-2,3)

Slide 7 - Drag question

(2,3)
(-2,-3)
(-2,3)

Slide 8 - Drag question

Berg of dalparabool?
Waaruit besluit je of je te maken hebt met een berg - of een dalparabool?

Slide 9 - Slide

Sleep naar de juiste plaats!
f(x) =  -5 + x²
f(x) = - 2x + 3x² -9
f(x) = -1/3(x - 1)² - 4
f(x) =  - 7 - x + 2x²
f(x) = - (x + 1)² + 5
f(x) = 3/4 x² - x + 8/3

Slide 10 - Drag question

Een dalparabool heeft een minimum
juist
fout

Slide 11 - Poll

Tekenverloop van f(x) = -2x² + 3x - 1
 1. bereken de nulpunten
 2. Vul nulpunten in het schema in
 3. Denk na over het teken van de beeldwaarden li, re en tussen de nulpunten

Slide 12 - Slide

De discriminant van f(x) = f(x) = -2x² + 3x - 1

Slide 13 - Open question

De nulpunten van f(x) = -2x² + 3x - 1 zijn:

Slide 14 - Open question

Tekenschema f(x) = -2x² + 3x - 1
x
1/2
1
f(x)
-
0
+
0
-

Slide 15 - Slide

Oefeningen

Slide 16 - Slide

 • bergparabool 


 •  Top (-1/8,81/16)

 • x = -1/8

 • -5/4 en 1

Slide 17 - Slide

f(x) = x²+bx+c
Bepaal b en c als -1 en 4 nulwaarden zijn
 • -1 invullen in voorschrift en
 • gelijkstellen aan 0 
 • ==> 1 - b + c = 0
 • 4 invullen in voorschrift en 
 • gelijkstellen aan 0
 • ==> 16 + 4b + c = 0
 • je bekomt zo een stelsel van 2 vergelijkingen met 2 onbekenden
 • los dit stelsel op 
 • Je vindt dan b = -3 en c = - 4

Slide 18 - Slide

De grafiek van f (x) = x² + bx + c gaat door de punten (0, -1) en (1, 2) .
Bereken b en c.

 • vul de x- coördinaten in bij x en vul de y-coördinaten in bij  f(x)

 • -1 = 0 + 0.b + c 
 • ==> c = -1
 • 2 = 1 + b + c
 • b + c = 1

 • je bekomt een stelsel
 • c = - 1 
 • b + c = 1

 • los dit stelsel op
 • Je vindt dan: b = 2 en c = -1

Slide 19 - Slide

Zelf aan de slag!
In de map documenten kan je jouw gepersonaliseerde oefeningen vinden.
 • Ordelijk uitwerken.
 • Uploaden als leesbare PDF in uploadzone

Slide 20 - Slide