Interactievaardigheden 3 les 1

Interactievaardigheden 3
Deze periode:

* Ontwikkelingsstimulering
* Begeleiden van onderlinge interacties tussen kinderen

1 / 16
next
Slide 1: Slide
interactievaardighedenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Interactievaardigheden 3
Deze periode:

* Ontwikkelingsstimulering
* Begeleiden van onderlinge interacties tussen kinderen

Slide 1 - Slide

Interactievaardigheden 3
Informatie vanuit dit boek
verwerk ik in de PowerPoints

Slide 2 - Slide

Jullie boek blz. 194 t/m 198

Slide 3 - Slide

Hoe sluiten we af?

Toets:
0SB en 0SC op 29 juni
0SA op 2 juli

Slide 4 - Slide

In het kader van de Wet Kinderopvang worden de pedagogische basisdoelen benoemd geformuleerd door Marianne Riksen Walraven

Slide 5 - Slide

Noem de 4 basisdoelen

Slide 6 - Open question

4 basisdoelen:
1. Bieden van emotionele veiligheid
2. Stimuleren van de persoonlijke competentie
3. Stimuleren van de sociale competentie
4. Overdracht van normen en waarden

Slide 7 - Slide

Als pedagogisch medewerker handel je naar de regels en wetten uit de wet kinderopvang. Een onderdeel daarvan zijn de 6 interactievaardigheden.
Noem deze 6:

Slide 8 - Open question

6 interactievaardigheden
Vorige periodes behandeld:
1. Sensitieve responsiviteit
2. Respect voor autonomie
3. Grenzen stellen en structureren
4. Praten en uitleggen
Deze periode:
5. Ontwikkelingsstimulering
6. Stimuleren van interactie tussen kinderen

Slide 9 - Slide


Wat weten we nog van de vorige 2 periodes?

Slide 10 - Slide

Geef een praktisch voorbeeld van
sensitieve responsiviteit

Slide 11 - Open question

Geef een praktisch voorbeeld van
respect voor de autonomie

Slide 12 - Open question

Geef een praktisch voorbeeld van
grenzen stellen en structureren

Slide 13 - Open question

Geef een praktisch voorbeeld van
praten en uitleggen

Slide 14 - Open question

Huiswerk volgende keer:
Lezen hoofdstuk 10.4.5 blz. 194 t/m 196

Slide 15 - Slide

Zijn er nog vragen?

Slide 16 - Slide