Les 1 Interactievaardigheden

Interactievaardigheden 1
Les 1; introductie 
1 / 18
next
Slide 1: Slide
InteractievaardighedenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Interactievaardigheden 1
Les 1; introductie 

Slide 1 - Slide

Even voorstellen 

Slide 2 - Slide

WERKEN MET KINDEREN

Slide 3 - Slide

Welke regels gelden voor PM-ers?

Slide 4 - Mind map

Waar moet de professional die met
kinderen werkt zich aan houden?

Slide 5 - Mind map

WET KINDEROPVANG
Marianne Riksen Walraven
 
• Pedagogische basisdoelen geformuleerd
 1. Bieden van emotionele veiligheid
 2. Stimuleren van de persoonlijke competentie
 3. Stimuleren van de sociale competentie
 4. Zorgen voor overdracht van normen en waarden

Slide 6 - Slide

BIEDEN VAN EMOTIONELE VEILIGHEID
 • Elk kind heeft recht op welbevinden binnen de kinderopvang
 • Een kind kan zich alleen ontwikkelen als het zich prettig voelt, gehoord voelt en een goede verzorging krijgt

Slide 7 - Slide

STIMULEREN VAN DE PERSOONLIJKE COMPETENTIE
 • Elk kind moet in de kinderopvang gestimuleerd worden om zijn zelfstandigheid te vergroten. Talenten moeten ontwikkelt worden. Het doen van activiteiten is dus iets waar een kind recht op heeft. En helemaal als die activiteiten aansluiten bij zijn/haar ontwikkelingsniveau.

Slide 8 - Slide

STIMULEREN VAN DE SOCIALE COMPETENTIE
 • Een kind kan zich alleen optimaal ontwikkelen als het gezonde relaties aangaat met groepsgenoten. Dit gebeurt heel vaak van zelf maar binnen een groep kunnen problemen ontstaan en dan is de PM'er er om sociaal gedrag in goede banen te leiden en te stimuleren

Slide 9 - Slide

BEVORDEREN VAN OVERDRACHT VAN NORMEN EN WAARDEN
 • Net als het stimuleren van de sociale competenties heeft een kind recht om te leren wat in een groep wel en niet gewenst is. Hoe ga je met elkaar om in de groep. Dat is waar een PM-er oog voor moet hebben. De PM-er moet dit voorleven en benoemen. Op welke manier dit gebeurt hangt natuurlijk af van de leeftijd van de kinderen

Slide 10 - Slide

HOE ZIET DAT ER NOU IN DE PRAKTIJK UIT?
Je leert als pedagogisch medewerker een aantal vaardigheden:

Interactievaardigheden:
Het zijn er in het totaal 6 die je krijgt aangeleerd in de loop van de opleiding.

Dit gebeurt in drie periodes. 

Slide 11 - Slide

WET KINDEROPVANG HOEF JE NIET UIT JE HOOFD
TE LEREN!!

Slide 12 - Slide

HOE KAN JE ALS PM-ER WERKEN VOLGENS DE WKO?
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen een aantal zaken nodig hebben.

Die punten zijn vastgelegd in de zogenaamde
Interactie vaardigheden

Dit betekent: dingen die je doet in de omgang met kinderen

Slide 13 - Slide

INTERACTIEVAARDIGHEDEN
Basale:
 1. Sensitieve responsiviteit
 2. Respect voor autonomie
 3. Structureren en leiding geven
Educatieve:
  4. Praten en uitleggen
  5. Ontwikkelingsstimulering
  6. Bevorderen van interactie tussen kinderen

Slide 14 - Slide

VAARDIGHEDEN
Vaardigheden zijn dingen die een PM-er kan en als je de zes interactievaardigheden beheerst, werk je volgens de Wet KinderOpvang en dan ben je dus heel erg goed bezig!

Slide 15 - Slide

VANAF NU MOET JE HET WEL ONTHOUDEN!

Slide 16 - Slide

DEZE PERIODE GAAN WE AAN HET WERK MET • SENSITIEVE RESPONSIVITEIT
 • RESPECT VOOR AUTONOMIE
 • BETEKENIS

Slide 17 - Slide

HUISWERK
Voor deze lessen gebruiken we hoofdstuk 10 uit het bruine basisboek van Pedagogisch Werk:
Voor volgende week:
• Lezen pag. 181 t/m 10.4 pag. 184

Tip: Schrijf bij het lezen vragen die je hebt op!!

Slide 18 - Slide