לולאת while

לולאות While
1 / 17
next
Slide 1: Slide
Recently usedPrimary EducationAge 4,6,9

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

לולאות While

Slide 1 - Slide

לולאות
While

ביצוע חוזר כל עוד מתקיים התנאי

הקוד שבתוך הלולאה יבוצע שוב ושוב עד שהתנאי כבר לא נכון - מחזיר
 False

Slide 2 - Slide

לולאות While
לרוב התנאי יורכב ממשתנה שעלינו לשנות את ערכו בתוך הלולאה

Slide 3 - Slide

באיזה משתנה תלויה הלולאה

Slide 4 - Open question

לאיזה ערך מאותחל המשתנה

Slide 5 - Open question

מה יהיה ערכו של המשתנה בסוף הלולאה

Slide 6 - Open question

Slide 7 - Video

לולאה אינסופית
לולאה שהקוד בגוף שלה רץ שוב ושוב לנצח

Slide 8 - Slide


A
לולאה סופית
B
לולאה אינסופית

Slide 9 - Quiz


A
לולאה סופית
B
לולאה אינסופית

Slide 10 - Quiz


A
לולאה סופית
B
לולאה אינסופית

Slide 11 - Quiz


A
לולאה סופית
B
לולאה אינסופית

Slide 12 - Quiz

אימות קלט
אנחנו יכולים להשתמש בלולאת
while
כדי לחזור ולקבל קלט מהמשתמש כל עוד הקלט שהוזן לנו אינו תקין

Slide 13 - Slide

חישוב סכום מספרים
נשמור משתנה שערכו 0
נכתוב לולאה שתתבצע עד שהתנאי
לא יתקיים
נקלוט מספר
נוסיף את המספרים שנקלוט עד ליציאה
נדפיס את הסכום

מה עלינו לשנות בכדי לחשב ממוצע

Slide 14 - Slide

חישוב ממוצע מספרים

נשמור שני משתנים שערכם 0
נכתוב לולאה שתתבצע עד שהתנאי לא יתקיים
נקלוט מספר
נוסיף למשתנה הראשון את המספרים שנקלוט עד ליציאה
בכל פעם שניכנס ללולאה נוסיף למשתנה השני 1
נדפיס את המשתנה הראשון חלקי המשתנה השני

Slide 15 - Slide

מציאת מקסימום

נשמור משתנה שערכו 0
נכתוב לולאה שתתבצע עד שהתנאי לא יתקיים
נקלוט מספר
נבדוק עבור המספר האם הוא גדול מהמשתנה או לא
אם הוא גדול נציב אותו במשתנה
בסוף נדפיס את המשתנה

Slide 16 - Slide

סיכום

Slide 17 - Slide