4.4 En het milieu?

Wat gaan we vandaag doen?
 1. Herhaling hoofdstuk 4 paragraaf 3
 2. Uitleg hoofdstuk 4 paragraaf 4
 3. bespreken huiswerk
 4. Maken opdrachten en inleveren via lessonup
                                                         
1 / 26
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Wat gaan we vandaag doen?
 1. Herhaling hoofdstuk 4 paragraaf 3
 2. Uitleg hoofdstuk 4 paragraaf 4
 3. bespreken huiswerk
 4. Maken opdrachten en inleveren via lessonup
                                                         

Slide 1 - Slide


Mechanisatie is een voorbeeld van
A
automatisering
B
technologische ontwikkelingen
C
verbeteren van de arbeidsomstandigheden
D
arbeidsspecialisatie

Slide 2 - Quiz


In een bedrijf slijten machines en andere kapitaalgoederen door de jaren heen. Door het gebruik worden ze ieder jaar minder waard.
Deze jaarlijkse waardevermindering van een kapitaalgoed noem je ook wel......
A
beschrijving
B
afschrijving
C
schade
D
verschrijving

Slide 3 - Quiz

De afschrijving per jaar kunnen we berekenen met de volgende formule:
Afschrijving per jaar = aanschafprijs ÷ aantal gebruiksjaren

Noa koopt voor € 10.000 een nieuwe kopieerapparaat. Deze gaat vijf jaar mee. Hoeveel is de afschrijving per jaar?

A
€200
B
€2.000
C
€50.000
D
€5.000

Slide 4 - Quiz

De afschrijving per jaar kunnen we berekenen met de volgende formule:
Afschrijving per jaar = aanschafprijs ÷ aantal gebruiksjaren

Noa koopt voor € 5.000 een nieuwe kopieerapparaat. Deze gaat vijf jaar mee. Hoeveel is de afschrijving per jaar?

A
€100
B
€1.000
C
€25.000
D
€5.000

Slide 5 - Quiz

Leerdoelen 4.3
1.  Je weet wat technologische ontwikkelingen zijn
2. Je weet wat mechanisatie en automatisering is
3. arbeidsproductiviteit en hoe deze toeneemt
4. Berekenen van afschrijvingen

Slide 6 - Slide

4.4 En het milieu?

Slide 7 - Slide

§ 4.4 En het milieu?
De negatieve gevolgen van ons gedrag voor het milieu noem je milieuschade.

Mensen veroorzaken milieuschade door:
 • vervuiling van lucht, water en bodem
 • energieverbruik
 • verbruik van grondstoffen
 • afval

Slide 8 - Slide

Milieuschade 
De negatieve gevolgen van ons gedrag voor het milieu noem je milieuschade.Mensen veroorzaken milieuschade door:
 • vervuiling van lucht
 • energieverbruik
 • verbruik van grondstoffen
 • afval

Slide 9 - Slide

Welke vormen van milieuschade zie jij op de afbeelding?

Slide 10 - Mind map

Duurzaam produceren
Duurzaam produceren betekent produceren zonder schade voor mensen en milieu.

Dus: geen vervuiling van lucht, water en bodem, minder of geen energieverbruik, minder verbruik van grondstoffen en minder afval

Slide 11 - Slide

Recycling
Van veel afval kunnen nieuwe materialen gemaakt worden. Dit noem je recycling.

Voordelen van recycling:
 • Er worden minder grondstoffen uit de natuur gehaald.
 • Er hoeft minder afval verbrand te worden.


Slide 12 - Slide

Maatschappelijke kosten

Maatschappelijke kosten zijn de kosten van milieuvervuiling die door ons allemaal worden betaald.

Slide 13 - Slide

Huiswerkopdrachten bespreken

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Bekijk het volgende filmpje en beantwoord de volgende vragen.
 • Vertel in je eigen woorden wat recycling is.
 • Wat kun jij zelf doen om het recyclen te stimuleren?

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Welke vorm van vervuiling is:
Afval in de sloot gooien
A
Afval
B
Verbruik van grondstoffen
C
Energieverbruik
D
Vervuiling van lucht, water en bodem

Slide 18 - Quiz

Welke vorm van vervuiling is:
Je supermarkt bonnetje op de stoep gooien
A
Afval
B
Verbruik van grondstoffen
C
Energieverbruik
D
Vervuiling van lucht, water en bodem

Slide 19 - Quiz

Duurzaam produceren is
A
Het hergebruiken van stoffen
B
Productie wat veel kost
C
Produceren zonder schade voor het milieu
D
Produceren voor het milieu

Slide 20 - Quiz

Waardoor wordt er geen milieuschade veroorzaakt?
A
door de vervuiling van lucht
B
door het planten van bomen
C
veel afval

Slide 21 - Quiz

Bij recycling wordt het afval hergebruikt
A
Waar
B
Niet Waar

Slide 22 - Quiz

maatschappelijke kosten wordt betaald door
A
Rutte
B
bedrijven
C
overheid
D
samenleving

Slide 23 - Quiz

milieuvervuiling door uitlaatgassen zijn maatschappelijke kosten (het kost de maatschappij geld)
A
ja
B
nee

Slide 24 - Quiz

Welk voordeel heeft het recyclen van grondstoffen?


A
Het bespaart grondstoffen.
B
De kwaliteit van producten wordt hoger.
C
Producten gaan langer mee.

Slide 25 - Quiz

maken opdrachten paragraaf 4.4 en inleveren door middel van foto

Slide 26 - Open question