Delier

Delier
1 / 21
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Delier

Slide 1 - Slide

Inhoud
 • Voorkennis activeren
 • Wat is een delier
 • Kenmerken
 • Oorzaken
 • Riscofactoren
 • Preventieve maatregelen

Slide 2 - Slide

Geef een korte omschrijving van een delier.
timer
1:00

Slide 3 - Open question

Delier
 • Acute verwardheid
 • Toestandsbeeld dat in korte tijd ontstaat (uren tot dagen) waarbij de zorgvrager verward en angstig is.
 • Veroorzaakt door een disbalans in neurotransmitters

Slide 4 - Slide

Benoem 2 kenmerken van een delier

Slide 5 - Mind map

Kenmerken van een delier
 • Onrustig gedrag/of juist apatisch
 • Desoriëntatie
 • Hallucinaties
 • Verward denken
 • Waan ideeën

Slide 6 - Slide

Drie vormen van delier
 • Hyperactief delier
 • Hypoactief delier
 • Gemengde vorm


Slide 7 - Slide

Wat is de oorzaak van een delier?

Slide 8 - Slide

Benoem 2 factoren die het risico op een delier verhogen
timer
1:00

Slide 9 - Open question

Risicofactoren
 • Leeftijd van 70 jaar en     ouder 
 • Cognitieve stoornissen 
 • Visus – en gehoorstoornissen 
 • Stoornissen in activiteiten van het dagelijks leven 
 • Gebruik van alcohol en opiaten 
 • Infecties 
 • Koorts 
 • Dehydratie
 • Electrolytenstoornissen
 • Polyfarmacie

Slide 10 - Slide

Preventieve maatregelen op verschillende gebieden
 • Algemeen
 • Cognitieve stoornissen
 • Verminderd gehoor
 • Verminderde visus
 • Verstoring mobiliteit
 • Vocht- en voedingstoestand
 • Slaap- en waakpatroon
 • Medische interventies

Slide 11 - Slide

Benoem 2 preventieve maatregelen

Slide 12 - Slide

Algemeen
 • Voorlichten van zorgvragers en hun naasten over het risico     van delier
 • Prikkelarme omgeving
 • Consult deskundige


Gebruik de Delerium Observatie Screening SchaaL (DOSS) om op een systematische wijze vroegtijdige de symptomen van het delier te observeren en registreren.

Slide 13 - Slide

Cognitieve stoornissen
 • Regelmatig uitleggen waar de ZV is en waarom.
 • Gebruik maken van klok, kalender, vertrouwde voorwerpen van thuis.
 • Maak kamer, toilet en badkamer herkenbaar.
 • Evt. nachtlampje voor oriëntatie ‘s nachts.
 • Zoveel mogelijk inzetten van vast verzorgende.
 • Maak een dagprogramma.
 • Naasten goed op de hoogte houden van de dagelijkse dingen.

Slide 14 - Slide

Verminderd gehoor
 • Gebruik hulpmiddelen zoals gehoorapparaat.
 • Stimuleer gebruik gehoorapparaat.
 • Gebruik een aangepaste telefoon voor slechthorende.
 • Duidelijk spreken.

Slide 15 - Slide

Verminderde visus
 • Gebruik hulpmiddelen zoals bril of loupe.
 • Zorg voor een goede verlichting
 • Gebruik een telefoon met grote toetsen
 • Stimuleer het gebruik van deze hulpmiddelen.

Slide 16 - Slide

Verstoring mobiliteit
 • De zv mobiliseren.
 • Bedlegerige patiënten minstens drie maal per dag actief laten bewegen.
 • Zeer terughoudend zijn met gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Slide 17 - Slide

Vocht- en voedingsbalans
 • Stimuleer inname van vocht.
 • Zorg dat vocht/drinken onder handbereik van de zv staat.
 • Zorg voor een minimale intake van 1,5 liter per dag.
 • Let op tekenen van dehydratie (huidturgor, dorst, weinig urineproductie en donkere, geconcentreerde urine).
 • Ga na waarom de zv weinig drinkt
 • Bied favoriete dranken aan.
 • Drink bijv. samen met de zv een kopje koffie in de huiskamer.
 • Stimuleer inname voeding, evt. diëtiste inschakelen.

Slide 18 - Slide

Slaap- en waakpatroon
 • Handhaaf gewoontes zoveel mogelijk
 • Voorkom of verminder ‘s nachts geluid en dim licht.
 • Probeer niet – farmacologische interventies zoal warme melk,   kruidenthee of rustgevende muziek.
 • Stimuleer de zv overdag tot activiteiten en lichamelijke beweging.

Slide 19 - Slide

Medische interventies
 • Screening van de medicatie met delirium bevorderende eigenschappen.
 • Preventie en behandeling infecties.
 • Adequate pijn behandeling
 • Preventie en behandeling dehydratie
 • Handhaven en verbeteren van de voedingstoestand
 • Afwegen van het gebruik van invasieve interventies, zoals katheters, tegen het risico van delier

Slide 20 - Slide

Opdracht
 • In de chat zet ik een link van "zorgvoorbeter.nl"
 • Klik op "wat doe je bij een delier" voor zorgmedewerkers
 • Bestudeer de achtergrondinformatie
 • Doorloop de e-learning module
 • Behaal je certificaat Slide 21 - Slide