Dagbesteding les 11 week 6

Dagbesteding
les 11
1 / 17
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Dagbesteding
les 11

Slide 1 - Slide

les agenda 
 • Terugblik vorige les
 • Behandelen theorie
 • Theorie zelfstandig doorlezen
 • Heeft iemand nog iets te melden?

Slide 2 - Slide

Wat is een hulpvraag?

Slide 3 - Mind map

De hulpvraag
Omschrijft de wensen en behoeften van de cliënt. 

De samenleving, het individu en de instelling hebben invloed op de hulpvraag

De hulpvraag komt naar voren als je de vraag stelt "help mij bij"

Je helpt de cliënt bij het ontdekken en verwoorden van zijn hulpvraag

De cliënt kan niet altijd zijn hulpvraag uitspreken of onder woorden brengen. Hij kan dan zijn hulpvraag op een andere manier laten zien bijv. door gedrag (impliciete hulpvraag)

Slide 4 - Slide

Voorwaarden om vraaggericht te werken
 • Leef je in in de cliënt
 • kijk samen naar de hulpvraag en probeer deze samen met de cliënt te formuleren
 • Luister niet alleen maar vraag door, ga in gesprek
 • De cliënt is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen proces
 • Sluit aan bij de belevingswereld van de cliënt

Slide 5 - Slide

Dagbesteding
Thema 1 Dagbesteding
Hoofdstuk 3 De betekenis van dagbesteding voor de beroepskracht
Paragraaf 3.4 en 3.5

Leerdoel: aan het einde van de les weet je wat vaardigheden zijn en welke je nodig hebt in het werkveld van een MZ-er/ vitaliteitsbegeleider
Slide 6 - Slide

Vaardigheden van een beroepskracht 
Een vaardigheid is opgebouwd uit 4 componenten
 • De cognitieve component
 • De motorische component
 • De sociaalpsychologische component
 • De handelingscomponent

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

sociaal psychologische component
A
kennis die je nodig hebt om te begrijpen hoe en waarom je iets doet
B
het uitvoeren van de handeling is automatisme
C
je durft de handeling in de praktijk toe te passen
D
je kunt de handeling in verschillende situaties toepassen

Slide 9 - Quiz

De sociaalpsychologische component
Dit is het aanleren van de durf en het zelfvertrouwenom de handeling daadwerkelijk in de praktijk toe te passen.

Slide 10 - Slide

Cognitieve component
A
kennis die je nodig hebt om te begrijpen hoe en waarom je iets doet
B
het uitvoeren van de handeling is automatisme
C
je durft de handeling in de praktijk toe te passen
D
je kunt de handeling in verschillende situaties toepassen

Slide 11 - Quiz

De cognitieve component
Kennis die nodig is...
Om te begrijpen hoe je handelingen moet uitvoeren
Waarom je de handelingen zo moet uitvoeren
Bewust zijn welk resultaat je moet bereiken

Slide 12 - Slide

handelingscomponent
A
kennis die je nodig hebt om te begrijpen hoe en waarom je iets doet
B
het uitvoeren van de handeling is automatisme
C
je durft de handeling in de praktijk toe te
D
je kunt de handeling in verschillende situaties toepassen

Slide 13 - Quiz

De handelingscomponent
Als je vaardigheden beheerst, moet je deze in verschillende situaties zorgvuldig, snel en flexibel kunnen toepassen

Slide 14 - Slide

motorische component
A
kennis die je nodig hebt om te begrijpen hoe en waarom je iets doet
B
het uitvoeren van de handeling is automatisme
C
je durft de handeling in de praktijk toe te passen
D
je kunt de handeling in verschillende situaties toepassen

Slide 15 - Quiz

De motorische component 
Je weet hoe je handelingen moet uitvoeren, in welke volgorde
Het gaat als vanzelf (zonder er nog bij na te denken)
Het is een gedragspatroon (automatisme) 

Slide 16 - Slide

Aan de slag!
Lees blz. 49 t/m 54 van je theorieboek Dagbesteding MZ zelfstandig door. 

Slide 17 - Slide