4.6 De woonomgeving

De Woonomgevingpar. 6
H4 Stedelijke gebieden
Leefomgeving
V5
1 / 17
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

De Woonomgevingpar. 6
H4 Stedelijke gebieden
Leefomgeving
V5

Slide 1 - Slide

Lesdoel
 • Je begrijpt het verband tussen leefbaarheid en de kenmerken van woning, bewoners en woonomgeving.
 • Je begrijpt het verband tussen leefbaarheid (sociale (on)veiligheid), sociale cohesie en sociale netwerken.
 • Je begrijpt waarom de beleving van de leefbaarheid subjectief is.
 • Je begrijpt waardoor er met name in oude industrie-, haven- en stationsgebieden in de steden grote vernieuwingen plaatsvinden.
 • Je begrijpt dat de keuze voor een bepaald stedelijk vernieuwingsbeleid gevolgen heeft voor de woningvoorraad en de bevolkingssamenstelling van een wijk.
 • Je kunt wijken en buurten vergelijken aan de hand van woningkenmerken, bewonerskenmerken, beleving van de openbare ruimte en gevoerd beleid.
 • Je kunt de leefbaarheid in buurten beargumenteerd beoordelen.

Slide 2 - Slide

Buurtprofiel
Samenvatting van de belangrijkste kenmerken van een buurt.

Inhoud: 
 • Kenmerken woningen
 • Kenmerken bewoners
 • Kenmerken woonomgeving 

Slide 3 - Slide

De woonomgeving
Alles van de voorgevel tot en met de straat.

Leefbaarheid: hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen of te werken.

Slide 4 - Slide

Woonomgeving
Sociale veiligheid

Subjectief: gevoel
Objectief: gemeten 

Afhankelijk van persoonlijke kenmerken

Slide 5 - Slide

Noem een vb van hoe persoonlijke kenmerken een rol spelen het gevoel van de subjectieve veiligheid.

Slide 6 - Open question

Maatregelen
overlast en verloedering verminderen de sociale veiligheid

Aanpakken:
 • Inrichting openbare ruimte
 • De mensen zelf

Slide 7 - Slide

Fysiek vlak

Slide 8 - Slide

Openbare ruimte
 voor iedereen, maar van niemand 

wordt gelet op:
 • Toegankelijkheid
 • Onderhoud
 • Overzichtelijkheid
 • Toezicht

Slide 9 - Slide

Sociaal vlak

Slide 10 - Slide

Sociale Cohesie
Het gevoel van saamhorigheid

De bereidheid om een actieve rol te spelen in de buurt

-> invloed op leefbaarheid


Slide 11 - Slide

Noem een voorbeeld van hoe bij jou in de wijk de sociale cohesie wordt/ kan worden verbeterd.

Slide 12 - Open question

Buurt- of wijkvoorzieningen

Slide 13 - Slide

Probleemwijken
Segregatie -> goede en slechte wijken.
Slechte wijken: probleemwijken, verpaupering, afname aantal voorzieningen, asociaal gedrag etc. 

Oplossing verbeteren leefbaarheid in de stad: 
1980: stadsvernieuwing
1990: herstructurering


Slide 14 - Slide

Stadsvernieuwing
 • Renovatie 
 • Sloop en nieuwbouw (sanering)

Het verbeteren van de kwaliteit van de woningen

Slide 15 - Slide

Herstructurering
Verbeteren kwaliteit woningen, woningaanbod en openbare ruimte.
-> Slechtste woningen duurder en luxer. 

-> gentrification: aantrekken hoger opgeleide bevolking om meer verscheidenheid aan te brengen in de bevolkingssamenstelling

Slide 16 - Slide

Opdrachten

Maak 
Hoofdstuk 4
§6

Opdr. 1 t/m 6 + hoofdvraag

Slide 17 - Slide