Les 4: Past simple & present perfect

Welcome to the 4th lesson
1 / 42
next
Slide 1: Slide
EngelsMBOStudiejaar 2

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Welcome to the 4th lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

What do you rememeber from the last lesson?
(present simple & present continuous)

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

TODAY'S LESSON

 • Past simple
 • Present perfect

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Past simple - wanneer?
 • Als iets in het verleden heeft plaats gevonden en is afgerond, het is nu voorbij. 
 • Vaak staat in de zin een tijdsbepaling die aangeeft dat het verleden tijd is bijv. last month, yesterday, a minute ago, in 1999.

 • I bought a new bike last week.
 • We visited my grandmother yesterday.


Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Past simple - hoe?
 • De past simple (verleden tijd) wordt gevormd door:
ww + ed bij regelmatige werkwoorden, bijv.  I helped her.
OF
werkwoordsvorm uit het 2e rijtje bij onregelmatige werkwoorden, bijv. She was ill, last week.

(via deze link zie je de onregelmatige werkwoorden )

Slide 5 - Slide

present perfect: is in het verleden begonnen en is nu nog bezig, of geeft nu nog resultaten.
Is echt anders dan de voltooide tijd in het Nederlands.
Past Simple ontkennend en vragend maken:

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Voorbeelden
 • Ik ging niet mee op vakantie.  --> I didn't go on holiday.
 • Hij kocht geen bloemen.  --> He didn't buy any flowers.

 • Liepen jullie snel gisteren? --> Did you walk fast yesterday?
 • Hield je oma erg van katten? --> Did your grandma like cats?

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

I ... a new phone last week.
A
bought
B
buyed
C
have bought

Slide 8 - Quiz

Nu vullen jullie zelf de juiste vorm in
We ________ my aunt and uncle last weekend.
A
have visited
B
visit
C
visited

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Je hebt 2 voorbeelden gezien van de PRESENT PERFECT.
Vertel zelf eens hoe deze tijd eruit ziet.

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

Present perfect - wanneer?
 • Als iemand met iets in het verleden begonnen is en nog steeds doet
  –> I have played tennis for three years now.
 • Als iets in het verleden begonnen is en nog aan de gang is
  --> We have lived in Amsterdam since 2012.
 • Als iemand iets heeft gedaan of er is iets gebeurd waarvan de resultaten nog merkbaar zijn
  --> Robert has lost his keys
  Vaak komen in de zin de woorden for of since voor.


Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Signaalwoorden Present Perfect:


Deze woorden gaan vaak met deze tijd samen

FYNE JAS:
For
Yet
Never 
Ever

Just
Already
Since

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Present perfect - hoe?
De present perfect (voltooid tegenwoordige tijd) wordt gevormd door:

have / has + ww + ed bij regelmatige werkwoorden; 
 •     I have lived in this house for two years now.                                           
 •     He has owned that car since 1999.          

                      OF

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Present perfect - hoe?
Have / has + werkwoordsvorm uit het 3e rijtje bij onregelmatige werkwoorden; 
 •       My father has seen that film three times already.
 •       My parents have been in New York 5 times now.

Denk eraan :
 •        HAVE bij: I / you / we / they / you
 •        HAS = SHIT-regel, dus bij: he / she / it
           
                         

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

We ... been to England once.
A
have
B
has

Slide 18 - Quiz

Even oefenen met de vorm: 
have/has en de shit-regel
They ... visited Paris 5 times.
A
have
B
has

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

My mother ... seen that film before.
A
have
B
has

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

SUMMARIZING

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Bij twijfel ...
 1. Is het op dit moment nog aan de gang? 
  Ja = present perfect                                Nee = volgende vraag

 2.  Gaat het over ervaringen tot nu toe?
  Ja = present perfect                               Nee = volgende vraag

 3. Is het resultaat van de actie nu merkbaar?   
  Ja = present perfect 
                               Nee = past simple

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

I have been at the ROC for 3 years now.
A
past simple (in het verleden en nu klaar)
B
present perfect (nu nog bezig/ervaring/resultaat)

Slide 23 - Quiz

Oefenen, wat is waar?
I went to my friend last night.
A
past simple (in het verleden en nu klaar)
B
present perfect (nu nog bezig/ervaring/resultaat)

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

I have seen that movie before!
A
past simple (in het verleden en nu klaar)
B
present perfect (nu nog bezig/ervaring/resultaat)

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

My car is shiny! I have just cleaned it.
A
past simple (in het verleden en nu klaar)
B
present perfect (nu nog bezig/ervaring/resultaat)

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

I saw a bird fly by my window.
A
past simple (in het verleden en nu klaar)
B
present perfect (nu nog bezig/ervaring/resultaat)

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

She has fallen down and now she has a broken leg.
A
past simple (in het verleden en nu klaar)
B
present perfect (nu nog bezig/ervaring/resultaat)

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

I ... my car. It looks great now!
A
washed
B
have washed

Slide 29 - Quiz

This item has no instructions

I ... my aunt yesterday.
A
visited
B
have visited

Slide 30 - Quiz

This item has no instructions

I love New York. I ... there twice.
A
was
B
have been

Slide 31 - Quiz

This item has no instructions

She ... to America once in her life.
A
went
B
has gone

Slide 32 - Quiz

This item has no instructions

Jack ...(finish) work an hour ago.

Slide 33 - Open question

Nu helemaal zelf, wat is het Simple past of Present perfect en denk aan de juiste vervoeging!
He ... (go) to Germany last summer.

Slide 34 - Open question

This item has no instructions

Some policemen ...(catch) the criminals two days ago.

Slide 35 - Open question

This item has no instructions

I ...(be) a teacher since 1994.

Slide 36 - Open question

This item has no instructions

last one:
I ... (have) lunch already, now I am full.

Slide 37 - Open question

This item has no instructions

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Have a nice autumn break!


Slide 42 - Slide

This item has no instructions