Kruistochten klas 1

De kruistochten


De Kruistochten
1 / 27
next
Slide 1: Slide
geschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

De kruistochten


De Kruistochten

Slide 1 - Slide

Wie liepen er NIET mee
in de kruistochten
A
moslims
B
arme mensen
C
kinderen
D
soldaten

Slide 2 - Quiz

Wanneer waren
de kruistochten?
A
0-500
B
0-1500
C
500-1000
D
1000-1500

Slide 3 - Quiz

Waarom werden
de kruistochten georganiseerd?
A
Om het geloof te verspreiden.
B
Om Rome te bevrijden.
C
Om te vechten.
D
Om Jeruzalem te bevrijden.

Slide 4 - Quiz

Wat zijn: Kruistochten
A
Oorlog tegen de aanhangers van islam.
B
Tocht langs een kruispunt.
C
Gelovigen die lopend kruisen gingen verspreiden.
D
Een tocht naar een verboden gebied.

Slide 5 - Quiz

Wat past NIET bij kruistochten
A
Er vielen veel doden
B
Het Heilige Land werd voor tijdelijk veroverd
C
Het waren handelsreizen
D
De reis duurde jaren

Slide 6 - Quiz

Een motief is:
A
Ee oorzaak
B
Een reden
C
Een gevolg
D
Een poging

Slide 7 - Quiz

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je uitleggen wat de oorzaken, het verloop en gevolgen van de kruistochten zijn.

Slide 8 - Slide

0

Slide 9 - Video

Waarom is Jeruzalem een belangrijke plaats voor de christenen
A
omdat Jezus daar leefde
B
omdat Jezus daar gestorven is
C
omdat de heilige Grafkerk daar staat
D
omdat de klaagmuur daar staat

Slide 10 - Quiz

Voor welke twee andere godsdiensten is Jeruzalem een heilige plaats (en waarom?)

Slide 11 - Open question

Eind 11de ontaardt het conflict tussen het christendom en de islam in een 'Heilige oorlog'*

 • Paus Urbanus roept de christenen uit Europa op
 • doel: Bevrijden van het Heilig Land Palestina van de wrede Seldjoeken (Islamitisch ruitervolk)
  *vergelijk Jihad

Slide 12 - Slide

De oproep in 1095 komt van paus Urbanus II:

Slide 13 - Slide

sleep de argumenten van de paus naar het juiste kader
juist
fout
niet helemaal juist
God wil het
de Byzantijnse keizer is onze vijand
als je meegaat, ga je naar de hemel
wij willen de Byzantijnse keizer helpen omdat hij zijn rijk zou kunnen behouden
de moslims zijn de vijand van de christenen

Slide 14 - Drag question

Verloop van de eerste kruistocht
 • 1095  - oproep van paus
  Urbanus II;
 • +/-100.000 mensen, drie jaar op reis, zo'n 15.000 komen aan;
 • onderweg richt de haat zich ook op andere 'ketters' of heidenen zoals  de Joden.

Slide 15 - Slide

Verloop van de eerste kruistocht
 • in 1099: eenmaal in Jeruzalem slachten de kruisvaarders de daar aanwezige moslims af (terwijl christenen, joden en moslims daar voorheen vreedzaam naast elkaar leefden)

Slide 16 - Slide

Jeruzalem 'heroverd' in 1099Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Kruisvaardersstaten
 • De Arabieren, die Jeruzalem dus ook als een Heilige stad zien, vechten terug;
 • De bekendste strijd is die tussen Richard Leeuwenhart & Saladin. (3de kruistocht 1192))
 • Ook in andere steden en langs de route vindt veel geweld plaats;
 • Tijdens de 4de kruistocht (1204) wordt Byzantium veroverd en geplunderd;
 • In 1291 zijn alle kruisvaardersstaten weer in islamitische handen.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

0

Slide 21 - Video

Gevolgen van de kruistochten

Slide 22 - Slide

"Hen ontbreekt het aan elke geloofsijver en afgunst. Het kan gebeuren dat een van hen met zijn vrouw een wandeling maakt. Hij ontmoet een andere man, die de vrouw bij de hand neemt en opzij gaat staan om met haar te praten, terwijl de echtgenoot terzijde staat, wachtende tot zijn vrouw het gesprek beëindigt. Als zij in zijn ogen te lang treuzelt, laat hij haar alleen met haar gespreksgenoot en gaat weg."
A
Christelijk
B
Islamitisch

Slide 23 - Quiz

"Jeruzalem is opgetogen van vreugde en blijdschap, wat zij in onze dagen zo roemrijk van God heeft ontvangen. Jeruzalem, de stad van onze verlossing en glorie, verheugt zich met niet te bevatten vreugde, omdat zij door de inspanning en de weergaloze macht van de zonen van God is bevrijd van de wreedste heidense slavernij. En laten wij ook vol vreugde zijn, dat ons geloof in tijden als deze in een spiegel van eeuwigdurende helderheid is geplaatst."
A
Christelijk
B
Islamitisch

Slide 24 - Quiz

"ZIj laten, in hun gebieden, ons een belasting betalen, die volstrekt eerlijk in praktijk wordt gebracht. Hun kooplieden betalen op hun beurt op ons grondgebied over hun koopwaren; de verstandhouding tussen hen is perfect en bij elke gelegenheid wordt de gelijkheid in acht genomen. De mannen van de oorlog zijn met hun oorlog bezig, het volk blijft in vrede en de goederen van deze wereld gaan naar degene die de winnaar is. Zo is het gedrag van de mensen van dit land in hun oorlog."
A
Christelijk
B
Islamitisch

Slide 25 - Quiz

"Roger, Heer van Antiochië, trok de stad uit met een leger van twintigduizend ruiters en soldaten te voet. Het was inderdaad een immens leger. De soldaten waren goed bewapend. Maar de tegenstander viel hen van alle kanten aan met zwaardslagen en hagels van pijlen. De Almachtige God, Hij zij geprezen, schonk de overwinning aan onze partij tegen de ongelovigen. Zij lagen ter aarde, zowel ruiters als voetvolk, met hun paarden en hun wapens. Niemand van hen ontsnapte om het verhaal te vertellen."
A
Christelijk
B
Islamitisch

Slide 26 - Quiz

"Plotseling verschenen van de kant van de bergen tussen de olijven de vlaggen en standaarden van de heidenen. Toen hij hen zag, riep prins Roger uit: 'Laten wij vandaag als soldaten voor God dienen in een succesvolle slag, of we het er nu levend of dood vanaf brengen.'
Toen, meteen en allen tegelijk, vielen honderdduizend ongelovige soldaten ons leger erg woest aan."
A
Christelijk
B
Islamitisch

Slide 27 - Quiz