Tijd van Steden en Staten

Vandaag
 • Tijd van Steden en Staten (1000-1500)
 • Overzicht kenmerkende aspecten
 • Overzicht van tijdsvak 
1 / 33
next
Slide 1: Slide
HistorySecondary EducationAge 13

This lesson contains 33 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Vandaag
 • Tijd van Steden en Staten (1000-1500)
 • Overzicht kenmerkende aspecten
 • Overzicht van tijdsvak 

Slide 1 - Slide

Tijd van Monniken en Ridders
500 - 1000 n. Chr.
Dit tijdvak noemen wij de tijd van monniken en Ridders.
Hier zien wij kleine koninkrijken, veel koningen, de opkomst en verspreiding van het Christendom en de Islam.
Er is weinig handel, en de meeste mensen leven als boeren of horigen en werken voor een heer.

Slide 2 - Slide

Tijd van Steden en Staten
1000 - 1500 n. Chr.
Het tijdvak erna heet het Tijdvak van Steden en Staten.
Deze loopt van het jaar 1000, waarin de handel weer begint op te komen, tot het jaar 1500 waar mensen een nieuwe manier van denken ontwikkelen.

Slide 3 - Slide

Kenmerkende aspecten
Elk tijdvak heeft kenmerkende aspecten. Dit zijn die van Steden en Staten:
 1. Opkomst van handel en ambacht
 2. Opkomst van burgerij en zelfstandigheid van steden
 3. Beginnen van staatvorming en centralisatie
 4. Uitbreiding van de Christelijke wereld door middel van kruistochten
 5. Strijd van Christenen over wie de baas van de wereld was.

Slide 4 - Slide

Kenmerkende aspecten
Die kenmerkende aspecten zijn belangrijk. Deze geven eigenlijk al een samenvatting van de stof die in het desbetreffende hoofdstuk wordt besproken.
Vandaag gaan we het vooral hebben over het kenmerkende aspect :

Uitbreiding van de Christelijke wereld door middel van Kruistochten.

Slide 5 - Slide

Wat weet je aan het einde?
 • Wat een kruistocht is
 • Wat de aanleiding was van kruistochten
 • Waarom gingen mensen op kruistocht?
 • Gevolgen van de Kruistochten
 • Belangrijke figuren tijdens de tijd van kruistochten
 •  Belangrijke hedendaagse contexten

Slide 6 - Slide

Wat weet je nog?
 • Het Oost-Romeinse rijk bestaat nog
 • De Paus had op dit moment nog steeds een enorme hoeveelheid macht over de westerse, Christelijke wereld.
 • Moslim-rijken nemen grote delen van het Midden-Oosten over

Slide 7 - Slide

Oost-Romeinse rijk (paars) en Jeruzalem (Geel)

Slide 8 - Slide

Aanleiding voor Kruistochten
Jerusalem is een enorm oude stad , één van de 20 oudste en constant bewoonde steden ter wereld, in het hedendaagse Israël.
Jeruzalem is voor alle abrahamse religies een zeer belangrijk stad.

Abrahamse religies zijn het Jodendom, de Islam en het Christendomhttps://LessonUp.app/invite/h/SG9YRQyE8Q3RZoT2R

Slide 9 - Slide

Jeruzalem en de Joden
Toen de Joden verjaagd werden uit Egypte trokken zij naar het gebied van het hedendaagse Israël. Hier stichtte zij, vele eeuwen voor de geboorte van Jezus, de stad Jeruzalem.
Jeruzalem is in de eeuwen vaak overgenomen door verschillende culturen, onder andere de Grieken (Alexander de Grote) en door de Romeinen.

Slide 10 - Slide

De Exodus

Slide 11 - Slide

Jeruzalem en de Christenen
Na de geboorte van Christus werd hij na ongeveer 30 jaar in Jeruzalem terechtgesteld en gekruisigd. 
Volgens de Christenen is het lichaam van Jezus ook in het gebied van Palestina begraven.
In ongeveer de 4e eeuw na christus is hier dan ook een zeer belangrijke kerk gebouwd. Deze kerk heet de Heilige grafkerk.
Jeruzalem werd de meest heilige stad voor Christenen.

Slide 12 - Slide

De heilige grafkerk in Jeruzalem

Slide 13 - Slide

Jeruzalem en de Moslims
Ook voor de moslims, die in de vroege middeleeuwen het gebied van Jeruzalem veroverde, is Jeruzalem een heilige stad. Volgens de Islam is Jeruzalem namelijk de plaats waar de Profeet Mohammed richting mekka vertrok. 

Slide 14 - Slide

Jeruzalem, Medina en mekka

Slide 15 - Slide

Samenvatting:
Ten tijde van het begin van dit tijdsvak is Jeruzalem onder Islamitisch bewind.
Maar voor alle drie de abrahamse geloven is Jeruzalem (één) van de meest heilige plekken ter wereld.

Slide 16 - Slide

Bedevaart
In de vroege middeleeuwen gingen de meeste Christenen op bedevaart naar Jeruzalem.
Een bedevaart is een tocht naar een heilige plek of een plek met veel betekenis.
De meeste Moslims gaan op bedevaart naar Mekka.

Slide 17 - Slide

Bedevaart
Eeuwenlang werd door de regeringen van Jeruzalem toegestaan dat Christenen de Heilige Grafkerk bezochten op hun bedevaart.
Dit veranderde in 1009 toen de Turkse Seldsjoeken aan de macht kwamen.
Zij sloopten de heilige grafkerk.

Slide 18 - Slide

Aanleiding voor Kruistochten
Bijna 90 jaar later vroeg de toenmalige Oost-Romeinse Keizer Alexius hulp aan de Paus Urbanus II.
Paus Urbanus II riep hierna op tot een kruistocht naar het huidige Israël om de stad Jeruzalem te bevrijden van de Moslims.
Duizenden mannen en vrouwen pakte hun spullen en vertrokken die richting uit.

Slide 19 - Slide

Kaart van de Kruistocht

Slide 20 - Slide

Waarom gingen mensen op kruistocht?
Religieus:
Het veilig stellen van de Christelijke heiligdommen
De zonden van de deelnemers zouden vergeven worden.
Sociaal/economisch:
De Ridders verkregen veel roem en aanzien
Ze verkregen ook veel (geplunderd) goud en andere schatten.

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Einde kruistocht?
Uiteindelijk gingen duizenden mensen in 1096 op weg naar Palestina (Huidig Israël) en drie jaar later overwonnen de kruisvaarders Jeruzalem.
Zij verloren enorme hoeveelheden mensen én de Moslims lieten hun heilige stad zich niet zo maar ontnemen.

Slide 23 - Slide

Einde kruistocht?
Tussen het jaar 1095 en 1270 zijn er welgeteld 8 kruistochten vertrokken vanuit het westen naar Jeruzalem om de stad uiteindelijk weer te verliezen aan de Arabieren.


Slide 24 - Slide

Gevolgen Kruistochten
Ondanks dat er hevige verliezen werden geleden door de kruistochten hadden deze ook positieve gevolgen op zowel economisch, wetenschappelijk en sociaal niveau.

Slide 25 - Slide

Gevolgen Kruistochten
Economisch
 • Steden zoals Genua en Venetië verdienden enorm aan het verschepen van kruisvaarders
 • Handel tussen het Midden-oosten en het Westen bloeide op (Kenmerkend aspect)

Slide 26 - Slide

Gevolgen Kruistochten
Wetenschappelijk:
 • Het Westen nam kennis over besmettelijke ziekten (pest, mazelen) over van de Arabieren
 • Arabieren namen de techniek voor de Europese Kruisboog over
 • Het Westen namen de Arabische cijfers en wiskunde over en techniek voor bijvoorbeeld het kompas.

Slide 27 - Slide

Gevolgen Kruistochten
Sociaal
 • Contact tussen de Europeanen en de Arabieren werd heviger
 • Handelsroutes namen toe

Slide 28 - Slide

Belangrijke figuren
Paus Urbanus II  de Christelijke paus die uiteindelijk opriep tot de eerste Kruistocht
Keizer Alexius  Oost-Romeinse keizer die hulp vroeg aan Paus Urbanus
Turkse Seldsjoeken een rijk die de heilige grafkerk vernietigde wat één van de aanleidingen voor de kruistochten waren.

Slide 29 - Slide

Paus Urbanus II

Slide 30 - Slide

Keizer Alexius

Slide 31 - Slide

Rijk van de Seltsjoeken

Slide 32 - Slide

Huiswerk
 • Maak een samenvatting over de besproken punten van de kruistochten.
 • Zoek voor de belangrijke personen / Seltsjoeken rijk, hoe lang ze hebben geleefd (of bestaan) 
 • Maak een tijdslijn van de Gebeurtenissen vanaf het jaar 1000 tot aan het jaar 1270. 
 • Lees het verhaaltje op blz. 98 en beschrijf welk kenmerkend aspect het beste past bij het verhaal. Leg uit met een verwijzing (quotatie) van het verhaal.


 •  
Stuur deze in de groepsapp vóór Zondag a.s.

Slide 33 - Slide