3DF - 3.2.1 Geen plaats voor andersgelovigen

3.2.1 Geen plaats voor andersgelovigen
1 / 45
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 150 min

Items in this lesson

3.2.1 Geen plaats voor andersgelovigen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

3.2.1.1 De strijd om het Heilige Land
Hoe verliepen de kruistochten?

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

1. God wil het

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

De eerste kruistocht
 • Oorzaak/aanleiding?
 • Byzantijnse rijk bedreigd door Turkse Seltsjoeken
 • B. keizer verliest grondgebied na nederlaag
 • Byzantijnse keizer vraagt paus om militaire hulp tegen Seltsjoeken
 • 1095: Urbanus II roept op: "Bevrijd Jeruzalem van de moslims".

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Auteur? Historische periode?

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Welke argumenten gebruikt de paus om op te roepen tot een kruistocht?
A
Hij maakt zich zorgen over het zielenheil van de adel.
B
Hij wil de band met de Byzantijnen versterken.
C
Hij wil zijn eigen macht en de macht van de Kerk versterken.
D
Er zijn christelijke gebieden veroverd en christenen worden onmenselijk behandeld.

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Hoe beschreef de paus de Turkse Seltsjoeken in zijn toespraak?
A
het ultieme kwaad
B
goed getrainde soldaten
C
brengers van vrede

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Evaluatieoefening
Smartschool/Toetsenmap geschiedenis/Bookwidgets/Thomas Asbridge

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

2. De eerste kruistocht

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

De eerste kruistocht
 • Oorzaak?
 • Byzantijnse keizer vraagt paus om militaire hulp tegen Seltsjoeken
 • 1095: Urbanus II roept op: "Bevrijd Jeruzalem van de moslims".
 • paus: kruistocht = gewapende pelgrimstocht = Heilige Oorlog => volle aflaat voor wie strijdt.
 • 1096: voorjaar: volkskruistocht vooral uit Duitsland -> pogroms tegen joden onderweg (nederlaag tegen Seltsjoeken) ==> najaar: ridderleger
Waarom pogroms tegen joden?
Joden werden net als de moslims aanzien als vijanden van Christus. 
Wat zou een volle aflaat kunnen betekenen?
Bij een volle aflaat worden alle zonden vergeven. Erg belangrijk in een streng christelijke samenleving. Later zullen we zien dat die aflaten tot verdeeldheid in het christendom zullen leiden (bvb Luther en Calvijn)

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Bestudeer de legende!

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Uit welk deel van de gelaagde samenleving waren de kruisvaarders volgens de kaart afkomstig?
A
Clerus
B
Adel
C
Derde stand
D
Koningen

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Welke laag van de bevolking?
In het najaar van 1096 vertrok een ridderleger naar het Heilige Land onder leiding van hoge edelen. Koningen namen niet deel aan de eerste kruistocht.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Wat was de eindbestemming van de eerste kruistocht?
A
Rome
B
Constantinopel
C
Dorylaeum
D
Jeruzalem

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Waarom was net Jeruzalem het doel van de eerste kruistocht van de christenen?


Slide 15 - Open question

This item has no instructions

De eerste kruistocht
 • Oorzaak?
 • Byzantijnse keizer vraagt paus om militaire hulp tegen Seltsjoeken
 • 1095: Urbanus II roept op: "Bevrijd Jeruzalem van de moslims".
 • paus: Heilige Oorlog => volle aflaat voor wie strijdt.
 • 1096: voorjaar: volkskruistocht vooral uit Duitsland -> pogroms tegen joden onderweg (nederlaag tegen Seltsjoeken) ==> najaar: ridderleger
 • 1099: kruisvaarders veroveren Jeruzalem
 • Verschillende POV! #bevrijders <-> #indringers

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

 • Christi milites - gebroeders Van Eyck
 • Verwijzing naar kruisridders
 • Ridder op de ezel = Godfried van Bouillon
 • = verwijzing naar Christus die Jeruzalem binnenrijdt (Palmzondag)
 • Deelname 1ste KT (1096-1099)
 • Verkozen tot koning Jeruzalem
 • Beschermer van het Heilig Graf
 • Overlijdt aan de pest in 1100
Miles Christi die strijdt tegen de zonden. 13de-eeuws handschrift van Peraldus’ De vitiis et virtutibus.
British Library, Harleian
ms. 3244.
Standbeeld Godfried van Bouillon op Koningsplein te Brussel
Bron: 'Sint-Baafskathedraal Gent’ - www.artinflanders.be - ‘Dominique Provost' 

Slide 17 - Slide

verder standbeeld + Miles Christi
Complementair groepswerk
In de bronnen lees je de verovering van Jeruzalem beschreven vanuit verschillende standpunten. Stel je tijdens het lezen telkens de volgende vraag: 'wat gebeurde er toen de kruisvaarders Jeruzalem veroverden?'
Historici reconstrueren het verleden door documenten en standpunten van verschillende personen met elkaar te vergelijken. 

Besteed bij het lezen van de documenten extra aandacht aan de achtergronden en standpunten van de verschillende auteurs.
Stap 1:
Groep 1: DM 3.2.1.2 - bron  4 - de inname van Jeruzalem verteld door een kruisvaarder 
Groep 2: DM 3.2.1.2 - bron 5 - de inname van Jeruzalem verteld door een Arabisch historicus

Stap 2:
Vergelijk samen de bronnen met elkaar en formuleer samen een antwoord.

Stap 3: Kleef jouw werkblaadje in je Atomaschrift.
Vergelijken van dezelfde gebeurtenis vanuit verschillende perspectieven.

Slide 18 - Slide

Bezorg leerlingen een werkblad waarop ze de vergelijking kunnen invullen. => afdrukcentrum (OK) - in rood mapje

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Gelijkenissen/verschillen
Gelijkenissen:
 • Beide auteurs beschrijven dat er veel moslims werden gedood door de kruisvaarders.
 • Beide auteurs beschrijven dat een groep moslims zich in de toren van David verschanste en zich overgaf.
 
Verschillen:
 • Volgens de kruisvaarder voerden de kruisvaarders het oordeel van God uit en was het doden van de moslims in Jeruzalem een terechte straf van God voor hun ongelovigheid.
 • De Arabische historicus legt de nadruk op de wreedheden van de kruisvaarders en spreekt over 70.000 gedode moslims in de Al-Aqsamoskee. Hij legt de nadruk op het leed van de moslims in Jeruzalem. 

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Gelijkenissen/verschillen
 • Dit heeft te maken met de afkomst van de auteurs. = ???


 • Raymond d'Aguiliers beschrijft de gebeurtenis vanuit het standpunt van de christenen (de kruisvaarders) <=> Ibn al-Athir de gebeurtenissen vanuit een Arabisch-Islamitisch standpunt beschrijft. 
Welk historisch begrip?
standplaatsgebondenheid
Welke andere bronnen zou je nog kunnen lezen om een beter beeld te krijgen van de inname van Jeruzalem?
Bronnen van een derde partij, bvb Byzantijnse bronnen.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

De eerste kruistocht
 • Wat denken historici vandaag?
 • Verovering = bloedbad  => 10 000 - 20 000
 • Succes kruisvaarders = gevolg van onderlinge verdeeldheid moslims

 • Gevolg:
 • kruisvaarders stichtten 4 nieuwe staten:
 1. koninkrijk Jeruzalem
 2. graafschap Edessa
 3. prinsdom Antiochië
 4. graafschap Tripoli

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

3. Nieuwe kruistochten

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Bestudeer de historische kaart in je DM - 7
 • Vier kruisvaarderstaten geen lang leven beschoren. Waarom?
 • Edessa reeds in 1144 heroverd door moslimlegers.
 • Kleine groep kruisvaarders bleef achter
 • Belangrijke rol voor religieuze ridderordes.
Welke ridderorde?
Welke ridderorde?
Krak des Chevaliers - Tripoli (Syrië)

Slide 24 - Slide

Krak des chevaliers = inspiratie Gravensteen
Het vervolg...
 • Aanvankelijk weinig reactie van de islamitische machthebbers op de eerste kruistocht. 
 • Midden 12de eeuw:  verandering => 1144 graafschap Edessa heroverd. 
 • Reactie Europa: nieuwe kruistocht (#FAIL)
 • 1187: Salah-ad Din herovert Jeruzalem =>° derde kruistocht = vorstenkruistocht 
 • Kruisvaarders veroveren enkele gebieden opnieuw <=> Jeruzalem bleef in handen van de moslims. 
 • 13de en de 14de eeuw vonden nog verschillende kruistochten plaats. 
 • Laatste christelijke bolwerk, de stad Akko, viel in 1291.
 • Meer en meer druk vanuit Mongoolse hoek (Gouden Horde)
Beleg van Akko ca. 1190
Vlaams kruisvaardersschip op 15de eeuwse miniatuur (groene vlag)
Dood van Frederik I Barbarossa tijdens 3de KT, afgebeeld in 13de- eeuws handschrift van de Saksische wereldkroniek.

Richard Leeuwenhart
Saladin

Slide 25 - Slide

Start 3DF 17/05 - Vermoedelijke weergave van een Vlaams kruisvaardersschip op een 15e eeuwse miniatuur, o.a. op grond van de groene vlag met een geel kruis.[1] Te Gisors hadden Filips Augustus, Richard Leeuwenhart en Filips van de Elzas afgesproken dat de Fransen rode, de Engelsen witte en de Vlamingen groene banieren/herkenningstekenen zouden dragen.
Wat gebeurde er in de 12de en 13de eeuw met de kruisvaarderstaten?

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

Wat was het laatste christelijke bolwerk dat in 1291 werd ingenomen door de moslims?
A
Jeruzalem
B
Tripoli
C
Akko
D
Turbessel

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Propaganda
Hoe werkt het?
- tegenstanders = slecht
- wij = de max
- inspelen op angstgevoelens
- oproepen tot actie en beloning in het vooruitzicht
Dit gebeurt langs beide zijden!
Opdracht: achterhaal de propagandatechnieken

Slide 28 - Slide

Werkblaadje: groepswerk propaganda. (rood mapje)
Correctie opdracht: achterhaal de propagandatechnieken
Bron 7: over Saladin
Eigen leiders worden verheerlijkt. 

Saladin wordt voorgesteld als een barmhartige leider die ook zijn vijanden helpt.
Bron 8: Over Richard Leeuwenhart
Er wordt opgeroepen tot actie die beloond zal worden.

Deelnemen aan de kruistochten wordt beloond met buit.
Bron 10: Trump
Er wordt ingespeeld op de angstgevoelens van mensen.

Bron 9: tekening Richard Leeuwenhart en Saladin
 1. Tegenstanders worden afgeschilderd als het ultieme kwaad.
 2. Eigen leiders worden verheerlijkt. 
Bron 11: poster Obama
Eigen leiders worden verheerlijkt. 

Obama wordt hier voorgesteld als de grote hoop voor Amerika.

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

4. Gevolgen van de kruistochten

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

3.2.1.2 Beeldvorming
Hoe kijken het Westen en de moslimwereld naar de kruistochten?

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Onderzoeksvraag
Hoe kijken het Westen en de moslimwereld naar de kruistochten?

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Opdracht
 • Ga naar je DM 3.2.1.2 - beeldvorming
 • Maak in de omkadering opdracht 1 - tijdlijn (deel 1)

Slide 33 - Slide

3DF 11.50 u
18de eeuw
1830-1970
einde 20ste - begin 21ste eeuw
kruistochten = religieus fanatisme
kruisvaarders = helden
Excuses voor kruistochten

Slide 34 - Drag question

This item has no instructions

Je merkt dat de kruistochten in de laatste 300 jaar op verschillende manieren zijn geïnterpreteerd.

Welke van onderstaande uitspraken past het best hierbij?
A
Het verleden wordt gebruikt/misbruikt om doelstellingen in het heden te realiseren.
B
Het verleden wordt in het heden bestudeerd.

Slide 35 - Quiz

This item has no instructions

Pas de uitspraak 'het heden creeërt zijn eigen verleden' toe op het standbeeld van Godfried van Bouillon (bouwjaar 1848).


Slide 36 - Open question

België werd in 1830 opgericht. De jonge Belgische staat moest zichzelf bestaansrecht geven. Daarom werd Godfried van Bouillon opgevoerd als een Belg onder wie de `Belgen´ zich voor het eerst hadden verenigd.
Pas de uitspraak `het heden creëert zijn eigen verleden´ toe op de oprichting van de staat Israël in 1948.
(Geef aan hoe het oprichten van een joodse staat in de streek rond Jeruzalem werd gezie in de Arabische wereld)


Slide 37 - Open question

De kruistochten werden in het Midden-Oosten opnieuw actueel in 1948 toen de staat Israël werd opgericht. Het ontstaan van een joodse staat in de streek rond Jeruzalem werd vergeleken met de kruistochten. Dat werd gezien als een eerste poging van het Westen om de streek rond Jeruzalem te bezetten.
Opdracht
Bekijk het filmpje van de Gentse imam Khalid Benhaddou in DM - 3.2.1.3 - opdracht 2

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Welke doel streeft imam Khalid Benhaddou na met de boodschap die hij brengt?


Slide 39 - Open question

This item has no instructions

Belangrijk begrip!

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Situeer de eerste kruistocht in Tijd en Ruimte

Slide 42 - Open question

This item has no instructions

Wat was de 'Krak des Chevaliers'?

Slide 43 - Open question

This item has no instructions

Wie riep in 1095 op tot de eerste kruistocht? Welke reden gaf hij hiervoor?

Slide 44 - Open question

This item has no instructions

Heb je de leerstof van deze les goed begrepen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 45 - Poll

This item has no instructions