Pedagogiek periode 2.3 - les 8

1 / 11
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Dagopening
Gebed voor de maaltijd - Jan Toorop

Lezen: Mattheüs 6 vers 1-15

Slide 2 - Slide

Deze les
Pedagogisch werkveld
Boek Pedagogisch Werk 2 | Thema 1

Gastles Kinderen met ontwikkelingsvoorsprong (2e uur)

Slide 3 - Slide

Waarom kinderopvang?
Belangrijkste reden: beide ouders werken
Kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling

Slide 4 - Slide

Vormen van kinderopvang
Kinderdagverblijf (KDV)
Peuterspeelzaal
Voorschoolse opvang (VSO)
Tussenschoolse opvang (TSO)
Buitenschoolse opvang (BSO)
Gastouder
Ouderparticipatie crèche

Slide 5 - Slide

Wat is volgens jou een verschil tussen KDV en Peuterspeelzaal?

Slide 6 - Open question

Kinderdagverblijf

2 maanden - 4 jaar
Verzorging kinderen
Voorbereiding basisschool
Kindvolgsysteem
Overdracht naar basisschool
Zo vaak als nodig is
Peuterspeelzaal

2-4 jaar
Leren spelen en creatief zijn
Sociale contacten
Voorbereiding basisschool
Kindvolgsysteem
Overdracht naar basisschool
2 of 3 dagdelen per week

Slide 7 - Slide

Voor- en vroegschoolse educatie kan worden aangeboden op:
A
Een kinderdagverblijf
B
Een peuterspeelzaal
C
Een BSO

Slide 8 - Quiz

Voorschool
Voorschoolse opvang: opvang voordat de school 's ochtends begint
Voorschoolse educatie: kinderopvang waar kinderen met ontwikkelingsachterstand worden begeleid

Slide 9 - Slide

De BSO heeft vooral een recreatieve functie voor het kind
Waar
Niet waar

Slide 10 - Poll

Voorbereiden gastles

Slide 11 - Slide