Lesweek 5: les 1

Lesweek 5: les 1
1 / 18
next
Slide 1: Slide
MarketingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Lesweek 5: les 1

Slide 1 - Slide

Leerdoel
  • Je herhaalt de lesstof van vorige week. 
  • Je benoemt welke modellen je kunt gebruiken voor een omgevingsanalyse.
  • Je kunt een omgevingsanalyse maken. 

Slide 2 - Slide

Bij welke letter van DESTEP
hoort 'Mate van innovatie'
A
Ecologisch
B
Sociaal Cultureel
C
Demografisch
D
Technologisch

Slide 3 - Quiz

Waar hoort 'aantal tweeverdieners' in thuis?
A
Demografisch
B
Sociaal Cultureel
C
Economische
D
Ecologisch

Slide 4 - Quiz

Dat restaurants en cafés een drank- en alcoholvergunning nodig zijn is vanuit de DESTEP analyse een
A
Politieke factor
B
Economische factor
C
Demografische factor
D
Sociaal culturele factor

Slide 5 - Quiz

Voor het verkennen van de omgeving van een organisatie kan de DESTEP-methode gebruikt worden. Waar staan de letters van DESTEP voor?
A
Demografisch, Economisch, Sociaal, Technologisch, Ecologisch, Politiek-juridisch
B
Demografisch, Economisch, Sociaal-cultureel, Technologisch, Ecologisch, Politiek-juridisch
C
Demografisch, Economisch, Sociaal-cultureel, Technologisch, Ecologisch, Politiek
D
Demografisch, Economisch-geografisch, Sociaal-cultureel, Technologisch, Ecologisch, Politiek-juridisch

Slide 6 - Quiz

Welke van de onderstaande ontwikkelingen is een demografische ontwikkeling?
A
Discriminatie
B
Inkomensverlies
C
Polarisering
D
Vergrijzing

Slide 7 - Quiz

5G netwerk is een
A
ontwikkeling
B
trend

Slide 8 - Quiz

Hoe wij als gast behandeld willen worden staat voor een
A
Demografische factor
B
Economische factor
C
Politieke factor
D
sociaal culturele factor

Slide 9 - Quiz

Welke factor behoort NIET
tot de micro-omgeving?
A
Imago
B
Marktgerichtheid bedrijf
C
Hoeveelheid kennis in huis
D
Mate van concurrenten

Slide 10 - Quiz

MICRO-OMGEVING
MESO-OMGEVING
MACRO-OMGEVING
De macht van de leveranciers van apparatuur
De risico's van de diverse betaalsystemen
De beperkte investerings-ruimte
De beperkende corona maatregelen
Vergrijzing van de bevolking
De bekendheid van het festival
Gemeentelijke vergunningen

Slide 11 - Drag question

wat is geen onderdeel van de macro omgeving (DESTEP)
A
vergrijzing van de bevolking
B
stijging van het zeewater
C
toenemende concurrentie
D
toename aantal 2-verdieners

Slide 12 - Quiz

- Op directieniveau
- Op middenkaderniveau
- Op personeelsniveau
Operationele doelstelling
Tactische doelstelling
Strategische doelstelling
 - lange termijn 
(5 jaar en langer)
- middellange termijn 
(1 tot 5 jaar)
- Korter dan een jaar

Slide 13 - Drag question

De branche
Onbeheersbaar
Het land
Onbeheersbaar
Jouw bedrijf
beheersbaar
Externe omgeving
Externe omgeving
Interne omgeving
Micro omgeving
Meso omgeving
Macro omgeving

Slide 14 - Drag question

Meso-omgevingsfactoren
Niet beheersbaar en redelijk tot niet beïnvloedbaar
Kansen en bedreigingen buiten de organisatie 
in kaart brengen 
Slide 15 - Slide

Vijfkrachtenmodel van Porter

Slide 16 - Slide

ABCD-analyse

Slide 17 - Slide

Einde les

Slide 18 - Slide