Marketing LJ 1 p3-wk4

BOL lj 1 - P3 WK 3 
Marketingplanningsproces
1 / 27
next
Slide 1: Slide
Praktische economieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

BOL lj 1 - P3 WK 3 
Marketingplanningsproces

Slide 1 - Slide

BOL lj 1 - P3 WK 3 
Marketingplanningsproces

Slide 2 - Slide

Evaluatie
Implementatie
Strategie bepalen
SWOT-analyse
Interne en externe analyse
Doelstelling beschrijven
Missie en Visie
1
2
3
4
5
6
7

Slide 3 - Drag question

Marketingplanningsproces
1. Missie & Visie
Waar wil je als bedrijf naar toe, je lange termijn visie. Ook wel mission statement genoemd
2. Doelstellingen omschrijven
Wat wil je concreet doen met je bedrijf.
Wat is je core business/business definition.
En wat wil je daarmee bereiken? (winst, groei, continuïteit)
3. Externe en interne analyse
-Analyse van de markt, de omgeving van het bedrijf
-Analyse van het eigen bedrijf.
4. SWOT
Overzicht van de kansen en bedreigingen (extern) en de sterkten en zwaktes (intern).
5. Strategie bepalen
Welke strategie ga je toepassen om je doel te bereiken (hoe?)
6. Implementatie
Invulling van de marketingmix en dat uitvoeren (actieplannen maken, financiële onderbouwingen opstellen)
7. Evaluatie
Hoe is het gegaan, wat ging goed, wat kan beter?

Slide 4 - Slide

- Op directieniveau
- Op middenkaderniveau
- Op personeelsniveau
Operationele doelstelling
Tactische doelstelling
Strategische doelstelling
 - lange termijn 
(5 jaar en langer)
- middellange termijn 
(1 tot 5 jaar)
- Korter dan een jaar

Slide 5 - Drag question

Smart doelstelling

Slide 6 - Slide

De branche
Onbeheersbaar
Het land
Onbeheersbaar
Jouw bedrijf
beheersbaar
Externe omgeving
Externe omgeving
Interne omgeving
Micro omgeving
Meso omgeving
Macro omgeving

Slide 7 - Drag question

Welke onderdelen onderzoek je in de Micro omgeving?

Slide 8 - Mind map

Welke onderdelen onderzoek je in de Meso omgeving

Slide 9 - Open question

Waar staan de letters DESTEP voor in de Macro omgeving?

Slide 10 - Open question

SWOT

Slide 11 - Slide

SWOT
Interne analyse:
intern onderzoek doen binnen je bedrijf
Strengths & Weaknesses

Externe analyse:
informatie verzamelen over de markt
Opportunities & Threats

Slide 12 - Slide

Stap 5 strategie bepalen
3 strategieën:
- Positionering
- Groeistrategie van Ansoff
- Segmentatiestrategie

Slide 13 - Slide

Positionering
• Positionering is het door een organisatie bewust scheppen van een bepaalde relatieve positie van een merk of een product in de perceptie van de afnemer ten opzichte van de concurrentie.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Huidige markt
nieuw product
NIeuwe markt
huidig product
Huidige markt
huidig product
Nieuwe markt 
nieuw product
marktpenetratie
Marktontwikkeling
Productontwikkeling
Diversificatie

Slide 16 - Drag question

segmentatie
 Het opdelen van de markt in verschillende groepen afnemers waarop je een eigen strategie of marketingmix toepast

Slide 17 - Slide

Eisen om te kunnen segmenteren
bereikbaar
homogeen en bewerkbaar
omvang
meetbaar en onderscheidend

Slide 18 - Slide

Segmentatiecriteria zakelijke markt
segmentatiecriteria Consumentenmarkt
branche
Geografisch
Geografie
Demografisch
bedrijfsomvang
psychografisch
gedrag
Socio-economisch
Segmentatiecriteria

Slide 19 - Slide

Stappen in segmentatie:
• Totale markt definiëren:
 Wie is de markt waar je het product aan gaat verkopen
• Segmenteren
 Welke segmenten zijn er
• Keuze maken
 Welk segment ga je benaderen
• Positionering
 Welke positie ga je kiezen
• Marketingmix
 Pas de marketingmix aan

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Ongedifferentieerd
- Geen verschillen in de doelgroep.
- De doelgroep is voor jou gelijk.
- 1 marketingmix
- Bijvoorbeeld groente en fruit of het koningshuis; voor de gehele markt

Slide 22 - Slide

Gedifferentieerd
- Wel verschillen in de doelgroep.
- De doelgroep is voor jou verschillend.
- meerdere marketingmixen
- bijv. Unilever heeft Blue Band, Zeeuws Meisje, Linera enz.

Slide 23 - Slide

Geconcentreerd
- Wel verschillen in de doelgroep, je richt je op één klein gedeelte. (Niche)
- Je zorgt ervoor dat je alles voor die kleine doelgroep hebt, consumenten willen hiervoor reizen.
- Bijvoorbeeld Porsche of Rolex

- De doelgroep is voor jou verschillend.
- meerdere marketingmixen
- bijv. Unilever heeft Blue Band, Zeeuws Meisje, Linera enz.

Geconcentreerd
- Wel verschillen in de doelgroep, je richt je op één klein gedeelte. (Niche)
- Je zorgt ervoor dat je alles voor die kleine doelgroep hebt, consumenten willen hiervoor reizen.
- Bijvoorbeeld Porsche of Rolex

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Stap 6 implementatiefase
• Invulling van de marketingmix
• Actieplannen voor de korte termijn
• Bijdrage leveren aan de lange termijn doelstellingen
• Verkoopplannen
• Promotie acties
• Relatiebeheer

Slide 26 - Slide

Stap 7. Evaluatie
• Evalueren van de resultaten

• Evalueren van de inzet van de marketinginstrumenten :
 Product: slaat product aan bij de doelgroep
 Prijs: hoe wordt de prijs beleefd?
 Promotie: is mijn naamsbekendheid groter geworden
 Plaats: heb ik genoeg verkooppunten, wat zijn de resultaten per verkooppunt?
 Personeel: functioneren, klachten etc
 Presentatie: vindbaarheid, herkenbaarheid, functionaliteit winkelvloer.

Slide 27 - Slide