Marketing Herhalingsles P3 - WK 5

Marketingplanningsproces
LET OP! MORGEN TOETS!
Hfst 6,7,8 Boek 1 
Leer vooral de aantekeningen!
1 / 36
next
Slide 1: Slide
Praktische economieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Marketingplanningsproces
LET OP! MORGEN TOETS!
Hfst 6,7,8 Boek 1 
Leer vooral de aantekeningen!

Slide 1 - Slide

Evaluatie
Implementatie
Strategie bepalen
SWOT-analyse
Interne en externe analyse
Doelstelling beschrijven
Missie en Visie
1
2
3
4
5
6
7

Slide 2 - Drag question

Wat is de missie?
A
waar je voor gaat?
B
waar je voor staat?
C
Heden
D
toekomst

Slide 3 - Quiz

Wat is de Visie?
A
Waar je voor staat
B
Waar je voor gaat.
C
Toekomst
D
Heden

Slide 4 - Quiz

Enkele begrippen...
Corebusiness
USP
waardepropositie
Marketingconcept

Slide 5 - Slide

Een bedrijf biedt klanten een specifieke bundel aan van producten en diensten. Hiermee voorziet het bedrijf in de behoefte van de klant. Hoe noem je deze specifieke bundel die het bedrijf biedt? Omcirkel het juiste antwoord.
A
de core business van het bedrijf
B
de propositie van het bedrijf
C
het unique selling point van het bedrijf
D
De missie van een bedrijf

Slide 6 - Quiz

Waar staat het begrip corebusiness voor?

Slide 7 - Open question

Propositie
Een specifieke bundel van producten en diensten wat een bedrijf  klanten aanbiedt. Hiermee voorziet het bedrijf in de behoefte van de klant.

Slide 8 - Slide

Marketingconcept
De wensen en behoefte van de klant centraal stellen

Slide 9 - Slide

Wat betekent het marketingconcept?
A
Dat we graag marketing maken voor klanten
B
Wensen en behoefte van de klant centraal stellen
C
Dat promotie ontzettend belangrijk is
D
Dat je marketing moet kennen voor je klanten

Slide 10 - Quiz

Operationele doelstelling
Tactische doelstelling
Strategische doelstelling
 - lange termijn (5 jaar en langer) 
- Op directieniveau
- middellange termijn (1 tot 5 jaar)
- Op middenkaderniveau
- Korter dan een jaar

- Op personeelsniveau

Slide 11 - Drag question

- Op directieniveau
- Op middenkaderniveau
- Op personeelsniveau
Operationele doelstelling
Tactische doelstelling
Strategische doelstelling
 - lange termijn 
(5 jaar en langer)
- middellange termijn 
(1 tot 5 jaar)
- Korter dan een jaar

Slide 12 - Drag question

Smart doelstelling

Slide 13 - Slide

Waar moet een goede doelstelling, naast tijd, nog meer aan voldoen?

Slide 14 - Mind map

De branche
Onbeheersbaar
Het land
Onbeheersbaar
Jouw bedrijf
beheersbaar
Externe omgeving
Externe omgeving
Interne omgeving
Micro omgeving
Meso omgeving
Macro omgeving

Slide 15 - Drag question

Welke onderdelen onderzoek je in de Micro omgeving?

Slide 16 - Mind map

Welke onderdelen onderzoek je in de Meso omgeving

Slide 17 - Open question

Een fabrikant van bakkerijmachines heeft ingespeeld op een verandering van de afgeleide vraag. Wat houdt dit voor de fabrikant in? Omcirkel het juiste antwoord.
A
de fabrikant speelt in op een smaakverandering bij consumenten
B
de fabrikant speelt in op de behoefte aan energiezuinige machines bij bakkerijen
C
de fabrikant speelt met de marketingmix beter in op de wensen en behoeften van potentiële klanten

Slide 18 - Quiz

reden van de vraag naar een product: 

Slide 19 - Slide

Vraagsoorten extra!
• Finale vraag: vraag van klanten die eindgebruiker zijn van een product. Vraag naar producten door eindgebruikers of eindverbruikers.
  

• Afgeleide vraag: De vraag naar een industrieel product waarvan de omvang afhankelijk is van de vraag naar een bepaald product door consumenten (grondstoffen/halffabricaten)

Slide 20 - Slide

UPO (Uitgebreid probleem oplossend koopgedrag)
BPO (beperkt probleem oplossend koopgedrag
RAG (Routinematig aankoopgedrag) 

Convenience Goods
Shopping goods
Specialty goods

Slide 21 - Drag question

Waar staan de letters DESTEP voor in de Macro omgeving?

Slide 22 - Open question

DESTEP

Slide 23 - Slide

SWOT
Interne analyse:
intern onderzoek doen binnen je bedrijf
Strengths & Weaknesses

Externe analyse:
informatie verzamelen over de markt
Opportunities & Threats

Slide 24 - Slide

Stap 5 strategie bepalen
3 strategieën:
- Positionering
- Groeistrategie van Ansoff
- Segmentatiestrategie

Slide 25 - Slide

Positionering
• Positionering is het door een organisatie bewust scheppen van een bepaalde relatieve positie van een merk of een product in de perceptie van de afnemer ten opzichte van de concurrentie.

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Groeimatrix van Ansoff

Slide 28 - Slide

Huidige markt
nieuw product
NIeuwe markt
huidig product
Huidige markt
huidig product
Nieuwe markt 
nieuw product
marktpenetratie
Marktontwikkeling
Productontwikkeling
Diversificatie

Slide 29 - Drag question

Welke 4 groeistrategieën van Ansoff zijn er?

Slide 30 - Open question

Huidige markt
nieuw product
NIeuwe markt
huidig product
Huidige markt
huidig product
Nieuwe markt 
nieuw product
marktpenetratie
Marktontwikkeling
Productontwikkeling
Diversificatie

Slide 31 - Drag question

Geografisch
B2B Segmentatiecriteria
B2C segmentatiecriteria
Branche
Geografie
Bedrijfsomvang
Demografisch
Psychografisch
Gedrag
Socio-economisch

Slide 32 - Drag question

Een fietswinkel in racefietsen heeft als doelgroep mannen uit Eindhoven in de leeftijdsklasse van 18 jaar en ouder. Op welke kenmerken segmenteert deze sportzaak?

A
Geografische en demografische kenmerken
B
Socio-economische en demografische kenmerken
C
Socio-economische en prijskenmerken

Slide 33 - Quiz

Welke drie Segmentatie strategieën zijn er?
A
Differentie, segmentie, positioneren
B
Ansoff, positionering, segmentatie
C
ongedifferentieerd, gedifferentieerd, geconcentreerd
D
Bereikbaar, homogeen, meetbaar

Slide 34 - Quiz

Segmentatie strategieën

Slide 35 - Slide

Groothandel de Notenkraker richt zich op notenspeciaalzaken. Ze importeert duurzaam geteelde pinda’s die ze exclusief aan deze zaken levert. Welke marktbewerking gebruikt de Notenkraker?
A
demografische marktbewerking
B
direct marketing
C
geconcentreerde marktbewerking
D
Gedifferentieerde marktbewerking

Slide 36 - Quiz