Algemene bouwkunde les 1 woordenlijst

Introductie Algemene Bouwkunde leerjaar 2
1 / 27
next
Slide 1: Slide
Algemene bouwkundeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Introductie Algemene Bouwkunde leerjaar 2

Slide 1 - Slide

Te behandelen onderwerpen periode 1

- Woordenlijst, uitleg van de begrippen
- Materialisatie
- Duurzaam bouwen
- Warmteweerstand berekenen

Slide 2 - Slide

Planning

Slide 3 - Slide

Welke woorden uit de woordenlijst waren onbekend?

Slide 4 - Mind map

Over welke begrippen zou je meer uitleg willen krijgen?

Slide 5 - Mind map

Bouwtechnische eisen?

Slide 6 - Mind map

Bouwtechnische eisen
Bouwtechnische eisen zijn te vinden in het Bouwbesluit en worden onderverdeeld in de volgende hoofdstukken:
- Veiligheid
- Gezondheid
- Bruikbaarheid
- Energiezuinigheid en milieu

Slide 7 - Slide

Voorbeelden van eisen uit het oogpunt van veiligheid
- constructieve veiligheid
- brandveiligheid
- trappen/hellingbanen 

Slide 8 - Slide

De eisen van een vloerafscheiding staan beschreven in het hoofdstuk
A
veiligheid
B
bruikbaarheid
C
gezondheid
D
energiezuinigheid

Slide 9 - Quiz

Voorbeelden van eisen uit het oogpunt van gezondheid
- bescherming tegen geluid
- wering van vocht
- luchtverversing
- daglicht

Slide 10 - Slide

De minimale ventilatiecapaciteit van een ruimte staat beschreven in hoofdstuk
A
veiligheid
B
bruikbaarheid
C
gezondheid
D
energiezuinigheid

Slide 11 - Quiz

Voorbeelden van eisen uit het oogpunt van bruikbaarheid
- minimale afmetingen van ruimtes (lxbxh + m2)
- minimale doorgang/deurbreedte
 - buitenruimte
- afmetingen/aanwezigheid lift

Slide 12 - Slide

De minimale oppervlakte van een toilet staat beschreven in hoofdstuk
A
veiligheid
B
bruikbaarheid
C
gezondheid
D
energiezuinigheid

Slide 13 - Quiz

Voorbeelden van eisen uit het oogpunt van energiezuinigheid
- energieprestatiecoefficient
- thermische isolatie 
- duurzaam bouwen

Slide 14 - Slide

De minimale warmteweerstand van beganegrondvloer, gevel en dak staat beschreven in hoofdstuk
A
veiligheid
B
bruikbaarheid
C
gezondheid
D
energiezuinigheid

Slide 15 - Quiz

Gelden de eisen uit het Bouwbesluit ook voor een waterwoning?

Slide 16 - Open question

Nutsvoorzieningen?

Slide 17 - Mind map

Nutsvoorzieningen
- Elektriciteitsvoorzieningen
- Gasvoorzieningen
- Watervoorzieningen
- Datavoorzieningen

Slide 18 - Slide

Was verstaan we onder het casco van een woning?
A
alleen de buitengevels
B
het dragende gedeelte + buitengevels en dak
C
de gebruikte materialen
D
alleen de fundering

Slide 19 - Quiz

Casco
Er zijn verschillende bouwmethoden mogelijk om het dragende skelet te realiseren, namelijk:
- stapelbouw
- gietbouw
- montage (prefab)bouw

 

Slide 20 - Slide

Als een woning casco wordt opgeleverd betekent dit het volgende
A
alleen het dragende skelet wordt gebouwd
B
de woning is gereed voor bewoning
C
de woning moet nog worden ingedeeld en afgewerkt
D
de woning is nog niet wind- en waterdicht

Slide 21 - Quiz

Zoek met behulp van google de Verordening precariobelasting 2018 van Beverwijk op.
Waar wordt precariobelasting over geheven?

Slide 22 - Open question

Hoeveel precariobelasting moet per week betaald worden voor opslag van bouwmaterialen op openbaar trottoir?
A
1,50 euro per m2
B
1,26 euro per m2
C
1,66 euro per m2
D
2,22 euro per m2

Slide 23 - Quiz

Wat wordt bedoeld met gedoogbeleid?
A
gemeente treedt niet op tegen een bepaalde overtreding
B
gemeente controleert niet op overtredingen
C
gemeente treedt soms op tegen een bepaalde overtreding
D
illegale bouwwerken moeten gesloopt worden

Slide 24 - Quiz

Is iedere gemeente verplicht om een welstandscommissie te hebben?
A
ja
B
nee
C
weet niet

Slide 25 - Quiz

Waar denk je aan bij Duurzaam Bouwen?

Slide 26 - Mind map

Slide 27 - Video