seksualiteit GHZ

Cliënten met een beperking en seksualiteit
1 / 37
next
Slide 1: Slide
omgangskundeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 7 videos.

Items in this lesson

Cliënten met een beperking en seksualiteit

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Slide 3 - Video

Slide 4 - Video

Intimiteit en seksualiteit 
Intimiteit: 
Een gevoel van verbondenheid, veiligheid, de ruimte hebben om al je diepste gedachten en gevoelens te delen met een ander (niet alleen in liefdesrelaties). 

Seksualiteit:
Seksualiteit omvat alle gevoelens, gedrag, en handelingen op het gebied van de voorplanting en/of lustbeleving

Slide 5 - Slide

Bij welke doelgroep speelt seksualiteit een grote rol in de GHZ denk je?

Slide 6 - Open question

LVB
'Mensen met een LVB vormen in veel opzichten een kwetsbare groep. Gedrags- en psychische stoornissen komen relatief vaak voor, net als verslavingen en grensoverschrijdend gedrag.'

Waaronder: 
Hyperseksualiteit --> wanneer je seksuele libido sterker is ontwikkeld dan wat de maatschappij als normaal of wenselijk beschouwt 


Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Psychische problemen in GHZ
 • 30%-50% van de mensen met een verstandelijke beperking heeft psychische problemen.
 • Veelvoorkomende psychiatrische stoornissen:
 • Psychose
 • Schizofrenie
 • Stemmingsstoornis
 • Angststoornis
 • Dwangstoornis
 • Eetstoornis
 • ADHD
 • Hyperseksualiteit
 • Autisme

Slide 9 - Slide

Licht
Matig
Ernstig
Zeer ernstig
gericht op eigen lichaam, niet bewust
gericht op eigen lichaam vaak niet bewust
gericht op lichaam bewust en onbewust
gericht op lichaam bewust

Slide 10 - Drag question

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Slide

LVB en seksueel misbruik
'Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen minimaal vier keer meer kans op het meemaken van seksueel geweld dan andere jongeren. Zij maken ook meer ernstige vormen ervan mee.' 

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Wat zijn risico's op het gebied van seksualiteit voor mensen met een verstandelijke beperking?

Slide 20 - Open question

Risico's
 • Ongelijkwaardige relatie
 • Zwangerschap 
 • Tienerzwangerschappen komen veel voor bij jonge meiden met een licht verstandelijke beperking
 • Loverboys
 • Beschadigingen van zichzelf of een ander

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Ziektebeelden en seksualiteit
Door verschillende ziektebeelden verandert seksualiteit of wordt het zelfs onmogelijk. 

- Door onderbreking in het ruggenmerg, (dwarslaesie)
- Neurologische defecten (MS), waardoor seksuele prikkels de hersenen niet meer bereiken. 
- Pijn, vermoeidheid, vergroeiingen of incontinentie.
- Medicatie kan ook het verlangen en zin hebben in seks verlagen. 

Slide 23 - Slide

Mensen met EM hebben recht op seksualiteit en recht op passende begeleiding.
EENS
ONEENS

Slide 24 - Poll

Discriminatie op het gebied van seksualiteit  
Antidiscriminatiewet: Er mag niet gediscrimineerd worden op grond van leeftijd, seksuele geaardheid of handicap. 

Dit gebeurt wel: 
- Niet geven van noodzakelijke informatie 
- Niet begeleiden of het niet zien van seksuele noden. 
- Medicamenteus onderdrukken van seksuele behoeften. 

Slide 25 - Slide

Andere redenen waarom mensen met een beperking geen seksualiteit beleven.
- Negeren van het onderwerp door ouders / verzorgers 
- Onvoldoende mogelijkheid om seksualiteit te ontdekken
- Aantrekkelijkheid van het lichaam
- Schaamtegevoelens van de persoon.

- Mensen met een verstandelijke beperking: 
       o Minder mogelijkheden en vaardigheden om effectief te communiceren
       o Decorumverlies: wat kan wel en wat kan niet in bepaalde situaties.

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video

Slide 28 - Video

Taak van een seksueel dienstverlener
- Bevorderen van de kwaliteit van leven
- Relationele - en seksuele vaardigheden aanleren
- Corrigerend doel bij grensoverschrijdend gedrag 
- Nieuwe belevingen aanbieden 
- Zelfvertrouwen van de zorgvrager terugwinnen
http://tikastardust.nl/media/Slide 29 - Slide

Wat wordt er binnen de zorg gedaan aan het inspelen op seksuele behoeften (eigen ervaring)?
A
Veel, wij bespreken dit in teamvergaderingen en verwijzen door.
B
Word besproken in het MDO met zorgvragers
C
weinig tot gering: familie wil dit liever niet.
D
Wordt weinig aandacht aan besteed.

Slide 30 - Quiz

Wat zijn jouw begeleidingstaken op het gebied van seksualiteit?

Slide 31 - Open question

Als (persoonlijk) begeleider GHZ...
Ter ondersteuning wordt verwacht dat: 
- Je kennis hebt over de seksuele ontwikkeling bij cliënten
- Je kunt vragen signaleren (non-verbaal en verbaal)
- Je kan het gesprek aangaan
- Je toont voorbeeld gedrag in omgang met anderen (niet discriminerend)

Hoe?
- Eigen normen en waarden waar nodig op de achtergrond
- Uiten van seksuele gevoelens is menselijk, positief. Maar onderscheid tussen "gezond" en "grensoverschrijdend"
- Positie cliënt en evt. bescherming

Slide 32 - Slide

Seksueel grensoverschrijdend gedrag...
A
Komt meer voor bij mensen met een verstandelijke beperking
B
Komt minder voor bij mensen met een verstandelijke beperking
C
Komt evenveel voor bij mensen met een verstandelijke beperking

Slide 33 - Quiz

Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Iemand wordt tegen zijn of haar wil overgehaald, beïnvloed, gemanipuleerd, gechanteerd of gedwongen tot seks

Beleid organisatie, protocollen
Geeft ruimte voor seksualiteit cliënten, maar ook voor begeleiders (hoe ga je om met niet-toelaatbaar gedrag?)

Slide 34 - Slide

Ethiek en seksualiteit

 • Je komt voor moeilijke dilemma's te staan: 
 • Wat als twee cliënten met het syndroom van Down met elkaar willen trouwen?
 • Wat als een cliënt met een licht verstandelijke beperking een kinderwens heeft? 
 • Wat als 2 cliënten samenwonen en de één overheerst?

Heb jij dit soort dilemma's? 


Slide 35 - Slide

Einde

Slide 37 - Slide