fossiele brandstoffen

Hoe kun je een onvolledige verbranding herkennen?
Wat neem je waar?
1 / 12
next
Slide 1: Open question
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Hoe kun je een onvolledige verbranding herkennen?
Wat neem je waar?

Slide 1 - Open question

Welk reactieproduct ontstaat bij de volledige verbranding van koolstof?
A
H2O
B
O2
C
CO2
D
CO

Slide 2 - Quiz

Sleep de stoffen naar de juiste verbranding
koolstofmono-oxide
koolstofdioxide
zuurstof
koolstof
water
volledige verbranding
onvolledige verbranding

Slide 3 - Drag question

Sleep de stoffen naar het bijbehorende plaatje
stikstofoxiden
zwavelzuur
koolstofdioxide
zure regen
broeikaseffect

Slide 4 - Drag question

Sleep de stoffen naar de plek waar ze vrijkomen of neerslaan
zwaveldioxide
zwavelzuur
stikstofoxiden
salpeterzuur

Slide 5 - Drag question

aantonen koolstofdioxide
aantonen water
kopersulfaat
helder kalkwater
wit
wit
--> blauw
wordt troebel

Slide 6 - Drag question

+
+
2
Geef de reactievergelijking voor de volledige verbranding van alcohol (C2H6O)
CO2
3
C2H6O
3
2
2
O2
H2O
4
4
O2
CO

Slide 7 - Drag question

In aardolie komen zwavelverbindingen voor. Waarom wordt het zwavel uit aardolie gehaald?

Slide 8 - Open question

Wat wordt bedoeld met het versterkte broeikaseffect?

Slide 9 - Open question

Wat gebeurt er als je water op brandende benzine spuit?

Slide 10 - Open question

Welk product wordt niet van aardolie gemaakt?
A
katoen
B
wasmiddel
C
benzine
D
plastic

Slide 11 - Quiz

Waarop berust de werking van blussen met schuim van een brand?
A
de brandstof reageert met het schuim
B
het schuim sluit de zuurstoftoevoer af
C
het schuim verlaagt de temperatuur
D
het schuim sluit de brandstoftoevoer af

Slide 12 - Quiz